Patiko? Pasidalinkite!

Po to kai Vilniuje buvo demontuota Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lenta, į dienos šviesą pradėjo lysti hitlerizmo garbintojai ir žydų nekentėjai.

Jonas Noreika -Generolas Vėtra 

1941 m. rugpjūčio 3 d. Laikinoji vyriausybė paskyrė Šiaulių apskrities viršininku. Jis rugpjūčio 22 d. pasirašė įsakymą, kuriuo Žagarėje buvo įsteigtas žydų getas.

Lietuvių aktyvistų fronto vadas Telšių apskrityje 1941 m. liepos mėn. Jam pavaldūs baltaraiščiai dalyvavo išžudant maždaug 3,000 žydų ir 300 žemaičių.

Šio didvyrio atminimo lentą prof. dr. Stanislovas Tomas tiesiog sudaužė į gabalus, ne iš chuliganiškų paskatų, o taip demonstruodamas istorinę neteisybę, nekaltai išžudytų žmonių atžvilgiu.

1941m. J. Noreika rašte rašo:  „tos apskritys, kurios šią akciją labai gerai praves, gaus Hakenkriauzo vėliavėlę arba Hitlerio nuotraukas.“ (dokumentų kopijos).

Romualdas Miceika 

Įdomiausia yra tai, kad hitlerizmo garbintojai pasirodo esą, save laikantys Lietuvos patriotai. Vienas iš jų Romualdas Miceika, pagarsėjęs kaip žemaičių pilies (iš baltų silikatinių blokelių) statytojas. Jis taip pat save laiko pagoniu – gamtamyliu.

Jis teigia, kad Stanislovo Tomo elgesys jam nepriimtinas, nes pasak Romualdo Miceikos:  žydai- komunistai ištreme ir nužudė lietuviu žemaičiu pradedant nuo 1940 metu”, „Kam nepatinka pyzdinkit i žydija , nereguliuokite kaip gyventi ir ka garbinti”.

Romas Miceika teigia, kad Jonas Noreika – Vėtra vadovavo žydų žudynėms, kurias jis pateisina, nes pasak Romualdo Miceikos: Šaude žydu ir komunistu pakalikus kurie treme i sibira tautiečius”.

Romualdas Miceika paaiškina kodėl pas jį tokia neapykanta žydams ir vietiniams žemaičiams: mano gimine ištreme 1940 ir man nereikia jokiu faktu , tremimams vadovavo žydai- komunistai kuriems talkino vietiniai parsidavelei komunistai„.

Paklaustas dėl ko buvo ištremta jo giminė ir, ar verta dabar kaltinti visą žydų tautą, Romualdas Miceika atsakė, kad: Jie buvo nekalti tik papraščiausiai turejo žemes dvara ir dirbo ja„.

Pasižiūrėkime ką savo socialiniame tinklapyje garbina ir talpina Romualdas Miceika. Pradėkime nuo jo „nekaltos giminės” kurią žydai – komunistai ištrėmė.

Romualdas Miceika nuotrauka.
Romualdo Miceikos teigimu, čia yra jo senelis. 
Romo Miceikos seneliai.png
Romualdas Miceika: Čia dar viena…

Romualdas Miceika savo „Facebook” profilį pasipuošė ne, tik senelių nuotraukomis, bet ir „rimtesniais” garbinamais veikėjais.

Romualdas Miceika nuotrauka.
Romualdas Miceika: „Pats Adofas…. sunerimes del Vokietijos ateities….”

Įdomu ir tai, kad Romualdas Miceika mėgsta demonstruoti savo turimus ginklus ir pomėgį žudyti gyvūnus.

Didysis medžiotojas mėgsta medžioti patogiai ir šiltai. Jie pasigamina vadinamas „vyškes” bokštelius, o po jais pasidaro gyvulių šėryklas, kad lengviau būtų sumedžioti.

Romualdas Miceika yra kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio rinkimų štabo Telšių rajono atstovas. Ir dar įdomiausia, kad šis veikėjas apsiėmė rinkti ir parašus ir už Stanislovą Tomą, kuris kandidatuoja į Europos parlamentą. Romualdo Miceikos teigimu parašai tebėra pas jį. Koks jų likimas, žino turbūt, tik pats Romualdas.

Romualdas Miceika yra ir Žemaičių kultūros draugijos narys.

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!