Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien perskaičiau Gintauto Bartkaus sankcijas prieš Rusiją ir Baltarusiją pateisinantį straipsnį svetainėje TeisėPro ir man kilo jau tradicinis klausimas: Lietuvos teisininkai durniai ar meluoja, kad kažko nežino-nesupranta?

Savo jaunystę aš praleidau Paryžiaus Sorbonos universitete. Sorbona yra ne pastatas, o vieta, turinti visiškai kitokią kultūrą – pas mus visada buvo gėda kažko neaprėpti-nežinoti. Būtent gėda. Todėl prieš darant bet kokį teiginį visada buvo svarbu užsitikrinti, kad tu žinai viską. Tai kultūrinis prestižo ir savigarbos reikalavimas. Aš save gerbiu – todėl privalau žinoti viską ir kalbėti taip, kad mano kolegoms nesusidarytų įspūdis, kad aš kažko nežinau. Kitaip tariant, kad kolegos nepagalvotų, kad aš durnas. Tai yra Sorbonos dvasios ir tapatybės dalis.

Deja, Lietuva neturi intelektinių tradicijų ir Gintautas Bartkaus straipsnis yra geriausias to įrodymas.

Straipsnio pradžioje jis klausia koks yra sankcijų tikslas ir duoda atsakymą: susilpninti Rusijos ir Baltarusijos ekonomikas. Taškas. Tuo jis teisinį tikslo aprašymą ir užbaigė.

Jeigu Gintautas Bartkus būtų atėjęs iš kultūros, kurioje prestižo ir savigarbos reikalavimas yra aprėpti viską – parodyti, kad žinai viską, jis parašytų, kad Rusija pasirašė 16 investicijų apsaugos sutarčių su Europa, o Baltarusija net 18. Kiekvienoje iš tų sutarčių yra parašyta, kad Europos valstybių TIKSLAS yra apsaugoti Rusijos ir Baltarusijos investicijas Europoje.

Kodėl kalbant apie sankcijų tikslą Gintautas Bartkus nerašo apie tas 34 investicijų apsaugos sutartis tarp Europos ir Rusijos/Baltarusijos?

Audrius Nakas pasakytų, kad Gintautas Bartkus yra melagis, bet aš tikiu, kad jis nuoširdžiai niekada nieko negirdėjo apie investicijų apsaugos sutartis. Gintautas Bartkus yra advokatas, lietuviško arbitražo teismo teisėjas, Vilniaus universiteto docentas be daktaro laipsnio, dėstantis ES teisę, tarptautinę prekybos teisę. Iš kur tokiam žmogui ką nors girdėti apie investicijų apsaugos sutartis? Aš neironizuoju – jie ten Vilniuje visiškai rimtai yra durni ir atsilikę.

Toliau Gintautas Bartkus labai teisingai nurodo ES teisės aktų numerius, pagal kuriuos įvestos sankcijos. O Gintautas Bartkus niekada negirdėjo, kad ES sankcijas galima panaikinti per ES Teisingumo teismą?

Vilniaus arbitražo teismo teisėjas Gintaras Bartkus niekada negirdėjo, kad sankcijas būtų galima panaikinti per ICSID arbitražo teismą. Bet gal jis girdėjo, kad tai įmanoma padaryti per ES Teisingumo teismą, jeigu jis dėsto ES teisę Vilniaus universitete?

Parašysiu Gintautui Bartkui 4 iš 10 iš ES teisės egzamino, jeigu jis dabar savarankiškai ras visus ES Teisingumo teismo precedentus, kada tas teismas naikino ES sankcijas ir paminės tai savo sekančiame straipsnyje.

Aš nuoširdžiai tikiu, kad Gintautas Bartkus savo straipsnyje nemeluoja ir nebando iškreipti teisinio reguliavimo vaizdą. Jis nuoširdžiai yra nekompetentingas žmogus, atsilikusios sovietinės kultūros liekana.

Būti durnu yra normalu Lietuvos kultūroje. Lietuvos Užsienio reikalų viceministras N. Germanas nemoka net angliškai taisyklingai ištarti žodžio „Lithuania“. Šiame žodyje jis daro 3 klaidas. Todėl aš netikiu, kad Gintautas Bartkus ką nors meluoja. Jis yra nuoširdžiai kvailas.

Lietuvos laimė yra ta, kad Rusija ir Baltarusija dar nebandė apskųsti Lietuvos sankcijų į ICSID arbitražo teismą. Tokiu atveju Lietuva turės sumokėti kompensacijas du kartus viršijančias Rusijos ir Baltarusijos nuostolius.

Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas, PhD (Sorbona)


Patiko? Pasidalinkite!