Patiko? Pasidalinkite!

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Seimo Laikinajai tyrimo komisijai Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamentiniam tyrimui atlikti pateikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl teisės aktų, reguliuojančių LRT pirkimus. Komisijos pirmininko Arvydo Nekrošiaus teigimu, šis STT vertinimas ir rekomendacijos rodo, kad LRT programų viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai turi būti tobulinami siekiant užkirsti kelią neskaidriems sandoriams ateityje.

„STT atkreipė dėmesį, kad ne visiems LRT pirkimams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o dėl transliuotojui ar visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjui nustatytos išimties tam tikrų rūšių pirkimams gali egzistuoti didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes ši sritis mažiau kontroliuojama, jai nustatytos paprastesnės procedūros“, –  sako A. Nekrošius.

Pasak Seimo nario A. Nekrošiaus, ypač svarbu, kad STT įvertino tuos teisės aktus, kurių išsamus antikorupcinis vertinimas niekada anksčiau nebuvo atliekamas, t. y. 2003 m. Vyriausybės nutarimu patvirtintas aprašas, 2015 m. LRT generalinio direktoriaus A. Siaurusevičiaus patvirtintas Paslaugų pirkimo komisijos darbo reglamentas, o taip pat 2017 m. liepos mėnesį LRT generalinio direktoriaus patvirtinti Viešųjų pirkimų komisijos darbo bei Mažos vertės pirkimų komisijos darbo reglamentai.

„Įvertinusi šiuos teisės aktus STT pabrėžė, kad turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys LRT pirkimų iniciatorių ir komisijų narių nešališkumui, turi būti taikomos konkurencingesnės procedūros atrenkant paslaugų teikėjus, reikia daugiau viešumo visuose pirkimų etapuose ir būtina užtikrinti visų pirkimų kontrolę“, –  sako Seimo narys.

STT kreipėsi į Kultūros ministeriją, kad ši per du mėnesius rastų būdus, kaip atsižvelgti į jos pateiktus pasiūlymus.


Patiko? Pasidalinkite!