Patiko? Pasidalinkite!

Prihvatizacijos ir Lietuvos griovimo laikų “gudrutis” Povilas Gylys tapo “šventuoju”. Į šuns dienas išdėjo Landsbergizmą ir jo vaisius (anūko šeimą).

“Šventasis” Povilas Gylys 1992–2000 m. ir 2012–2016 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. 1992–1996 m. – Bronislovo Lubio, Adolfo Šleževičiaus ir Mindaugo Stankevičiaus vyriausybėse – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

Povilo Gylio perlai:

“Landsbergizmas nėra nei patriotinė, nei konservatyvi ar krikščioniška ideologija. Tai yra mintijimas grįstas begaliniu lojalumu Landsbergių šeimos politiniam verslui. Tos mąstysenos atstovai ,jei reikia, gali skelbtis Tėvynės ar Dievo mylėtojais, bet realiame gyvenime savo interesus kelią aukščiau Tautos interesų ir beveik nepaiso Dekalogo (Dešimt Dievo įsakymų (hebr. ‏ Dekalogas – עשרת הדברות‏‎). Viena didžiausių landsbergizmo nuodėmių yra „šventųjų” , „be kaltės pradėtųjų” sindromas ir psichologinis bei kitoks teroras kitaminčių atžvilgiu. Klausimas: ar gali padorus žmogus priklausyti
šiai organizacijai?”

“Ar švietimo kapitalistės Austėjos vyras Gabrielius gali tapti tikru krikščioniu, valstybininku ir su visa savo partija balsuoti už privataus švietimo verslo finansavimo iš visų mokesčių mokėtojų pinigų nutraukimą? Sunku tokį valstybinį mąstymą įsivaizduoti. Nors taip išlaisvintos biudžeto lėšos labai praverstų sprendžiant švietimo problemas.
Parašiau ir pagalvojau- kaip čia su tuo viešų ir privačių (šeimyninių) interesų konfliktu aptariamu atveju.”

“KAPITALIZMAS IR LANDSBERGIŲ ŠEIMA. Nesu prieš verslą, nors ir pasisakau už socialinį teisingumą ekonomikoje. Tačiau man kyla klausimas, ar Austėja Landsbergienė galėtų sukaupti milijoninį kapitalą ir gauti milijoninius pelnus be Landsbergių šeimos POLITINIO užnugario. Ar visada šios šeimos kapitalas veikia pagal laisvosios rinkos principus? O gal jis smarkiai proteguojamas valdžios institucijų? Aš paklausiau, o jūs, mieli fb draugai, laisvi atsakyti į šiuos klausimus pagal savo informuotumo lygį, pagal politines simpatijas ir t.t..”

Prichvatizacijos laikai buvo patys nuostabiausi laikai Lubiui, Šleževičiui ir jo gaujelėms, kurios šiandien verslinykais persivadijo. Ponas Gylys jau neatmena tų laikų, kai vogė visi, kas, tik galėjo, t.y tie kurie valdžioje buvo. Gylį Gylį, bandai vaidinti dorą politiką, bet iš esmės esi toks pat kaip Landsbegis! Gal aš klystu, gal Achemą Lubys pats savo rankomis pasistatė…., o Šleževičius milijonus taip pat užsidirbo. Manote, kad pasislėpęs po violetine spalva tapote nematomu?

Aš manau, kad tiesiog visus tokius, kaip jus senai jau laikas į politikos sąvartyną siųsti, bet liaudis matomai dar nesuprato, kas apvogė ir sugriovė LIETUVĄ!

AMEN.

Jurijus Popovas


Patiko? Pasidalinkite!