Patiko? Pasidalinkite!

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje šią savaitę baigėsi Kuopos vado kursas Ukrainos kariams. Jame mokėsi Ukrainos teritorinės gynybos vienetų ir skirtingų karinių mokymo įstaigų karininkai – nuo leitenantų iki pulkininkų.

Sveikindamas kurso dalyvius ir jiems įteikdamas kurso baigimo pažymėjimus, akademijos viršininkas brigados generolas Almantas Leika linkėjo sėkmingai panaudoti gautas žinias grįžus į Ukrainą ir kartu jomis pasidalinti su studentais bei kadetais savo aukštosiose mokyklose.

Jau antrą kartą šiais metais Lietuvos karo akademijos organizuoto kurso tikslas – parengti Ukrainos kariuomenei kompetentingus karininkus, galinčius eiti kuopos vado pareigas. Šešias savaites jo dalyviai buvo mokomi lyderystės, taktikos, vykdyti kuopos ir bataliono lygmens operacijas, šaudymo pratybas, taikyti padalinių valdymo procedūras, sprendimo priėmimo proceso principus.

Ukrainos kariai, tobulinantys savo kvalifikaciją, mūsų šalyje taip pat lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų pėstininkų batalionuose, kur susipažino su jų veikla, uždaviniais ir funkcijomis, naudojamais ginklais ir karine įranga.

Lietuvos karo akademijos dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui

Lietuvos karo akademija daug dėmesio skiria bendradarbiavimui su Ukrainos karinėms ugdymo įstaigoms, prisidėdama prie jos kariuomenės karinio rengimo atnaujinimo, dalydamasi savo patirtimi ir žiniomis apie NATO standartus ir jų taikymą. Šios žinios ir patarimai itin svarbūs Ukrainai, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas mūšio lauke, vykstant Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinei invazijai į jos teritoriją.

Šiais metais buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos nacionaliniu gynybos universitetu, Lietuvos karo akademijoje lankėsi Odesos karo akademijos atstovai, dedama daug pastangų siekiant plėtoti partnerystę gynybos ir saugumo klausimais, organizuoti bendrus karių mokymus, stiprinti su studijomis susijusius ryšius.

Akademija pernai pradėjo Ukrainos kariams skirtus jaunesniųjų vadų mokymus nuotoliniu būdu. Tai rodo, kad Lietuvos kariuomenės karininkų švietimo lygis yra aukštas ir vertinamas tarptautiniu mastu. Organizuojami kursai yra NATO gynybos švietimo tobulinimo programos sudedamoji dalis. Juose įgytos žinios yra ypač aktualios jaunesniesiems vadams, kurie netrukus bus paskirti į savo šalies karinius vienetus.

KAM inf.


Patiko? Pasidalinkite!