Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvoje veikia daug žmogaus teisių gynimo organizacijų. Dalis jų yra butaforinės, o viena iš tikrai veikiančių-tai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Tačiau pastaruoju metu vyksta susisidorojimas: rugsėjo mėnesį ši organizacija uždrausta, o spalio 17 d. jos lyderis Donatas Šulcas nubaustas dviejų metų lygtinio įkalinimo bausme. Ir vėl jis buvo puolamas dėl tariamo teisėjų įžeidimo. Su D. Šulcu ir aptariame įvairius klausimus, įdomu sužinoti jo poziciją dėl pagrindinių dabarties aktualijų.

Neseniai uždrausta Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. Nors Lietuvoje politinės represijos jau įprastas reiškinys, tačiau žmogus teisių gynėjų organizacijos uždraudimas yra sensacija. Ir prieš tai eilę metų vyko nuožmus puolimas prieš šios sąjungos lyderius ir narius. Kaip sąjungos vadovas, kaip vertinate šį įvykį-kokia čia demokratija, jei brutaliai persekiojama ir uždraudžiama aktyvi pilietinė organizacija?

Pirmiausia patikslinsiu kas vyksta–Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga teismo yra pripažinta kaip neva bankrutavusi ir dėl to likviduojama. LR įstatymai numato, kad asociacijos nevykdo komercinės veiklos, tad ir mūsų visuomeninė piliečių organizacija niekada nevykdė jokios komercinės veiklos – , tačiau taip viskas formuluojama, kad neva Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga yra bankrutavusi. Tai pirmas atvejis Lietuvoje.

LR įstatymai nurodo, kad visuomeninės organizacijos (asociacijos) gali būti likviduojamos (jeigu liko mažiau nei 3 nariai) arba pačios nutraukia savo veiklą. Šiuo konkrečiu atveju, kai visuomeninė piliečių organizacija ginanti žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą yra paskelbiama bankrutavusi, yra akivaizdus Kauno apygardos teismo teisėjos R. Palubinskaitės ir Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. Bujokaitės veiksmas, prasilenkiantis su LR įstatymais.

Faktiškai tokia padėtis: susidorojama su žmogaus teises bei laisves ginančia visuomenine organizacija, netgi galimai vykdomas puolimas dėl to, kad mes išdrįsome pateikti Lietuvos valstybei 63 000 eurų ieškinį dėl piktybinio trukdymo veiklai, bei galimai kerštas už tai, kad bado ir protesto akcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros metu (nuo 2017 rugpjūčio 21 d. iki rugsėjo 25 d. ) išdrįsome iš Prezidentės pareikalauti tuoj pat atleisti 6 korumpuotus teisėjus; reikalavome teisėjų bei prokurorų personalinės atsakomybės; reikalavome, kad kiekvienas pilietis galėtų reikalauti būti išklausytas visų 3 pakopų Lietuvos teismuose; reikalavome, jog Lietuvos valstybėje teisėjų korupcijai panaikinti būtų įvestas prisiekusiųjų institutas.

Praktiškai korumpuotų grupuočių puolimas prieš Žmogaus teisių stebėtojų sąjungą ginančią visuomeninę organizaciją prasidėjo nuo pat įkūrimo dienos – 2000 m. kovo 15 d. Pirmasis pirmininkas dėl persekiojimo ne savo noru pasitraukė į Angliją, o kitas –J. Sinkevičius net 9 mėnesius buvo pasodintas už grotų. Iš LŽTSS buvo atimtos patalpos ir turtas, dokumentai, persekiojami nariai ir t.t. V.Ž. intensyviai buvo vykdomos represijos, provokacijos, kankinimas, smurtas, areštai, ir t.t. Aš buvau išrinktas organizacijos pirmininku 2013 m. rugsėjo mėnesį, ir iškart susidūriau su nuožmiais spaudimo veiksmais, tame tarpe nuo 2014 m. gruodžio 23 d. du mėnesius praleidau kalėjime.

Valstybė kurioje persekiojamos ir naikinamos melagingais pretekstais žmogaus teisių gynimo organizacijos, piliečiai išdrįsę viešo mitingo metu pareikalauti iš pareigų atleisti sunkius korupcinius nusikaltimus padariusius teisėjus, sodinami į kalėjimus; kur žurnalistai rinkę viešą informaciją sodinami į kalėjimus, kratomi, jiems užvedamos bylos, kur žmogaus teisių organizacijų nariams fabrikuojamos baudžiamosios bylos, jie yra žudomi( kaip mano bendražygis Julius Vedeckis-nužudytas prieš keletą metų), sodinami į kalėjimus, iš jų atiminėjamas turtas, taikomos nepagrįstos laikinosios apsaugos priemonės; tokia valstybė negali vadintis nei teisine, nei demokratine.

Kaip vertinate tokius veiksmus-kai 1991 m. Lietuvoje uždrausta Lietuvos Komunistų partija (LKP), o jos lyderiai J. Jermalavičius bei M. Burokevičius pagrobti užsienyje, atgabent į Lietuvą ir nuteisti politinėje byloje, ilgam uždaryti už grotų. Ir kitas situacija-pastovai trukdoma Socialistinio Liaudies fronto veiklai, jo lyderiai šmeižiami, kratomi, teisiami, o prieš keletą metų vykdyti veiksmai dėl Socialistinio Liaudies fronto uždraudimo, ir tik teismo sprendimas lėmė, kad ši organizacija vis dar legaliai veikia?

Kaip jau ir minėjau – Lietuvos valstybė nėra nei teisinė nei demokratinė. Lietuvoje įsigalėję klanų vadai ir vadukai matyt labai bijo tikrų lyderių, kad ir esančių užsienyje, todėl juos pagrobia vien tik tam, kad įkišti į kalėjimą. Aplamai Lietuvoje dažnai galioja ,,džiunglių“ įstatymai, mums toli iki demokratijos dėsnių taikymo viešajame gyvenime. Visos organizacijos, kurios nepatinka klanų vadams, yra grubiai puolamos.

Kaip aktyvus žmogaus teisių gynėjas, buvote smarkiai persekiojamas. Kaip vertinate tai, kad prieš keletą metų pagal korumpuotų klanų užsakymus du mėnesius praleidote kalėjime? Įdomi ir jūsų nuomonė dėl dabarties politinių persekiojimų: kokios politinės bylos buvo ryškiausios per pastarąją dešimtmetį?

Manau, kad Lietuvoje įtakingi korumpuoti veikėjai 2014 m. gruodžio 23 d. (prieš pat Šv. Kalėdas) pasodindami mane į kalėjimą parodė savo visišką bejėgiškumą, visišką supuvimą. Ten patekau po skandalingos istorijos: visiems yra suprantama, kad apeliacinės instancijos Šiaulių apygardos teismo teisėjai K.Kruminienei 2011 m. kovo 23 d. teisės aktu nustačius, kad Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro A.Povilaičio nutarimas ir pirmos instancijos Šiaulių apylinkės teismo teisėjo yra neteisėti ir nepagrįsti, Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė I.Ivanovienė ir Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras A.Povilaitis negalėjo įsižeisti dėl skundo turinio, teisinėje demokratinėje valstybėje pareigūnas ir teisėja negalėjo duoti užsakymą susidoroti su visuomeninės organizacijos vadovu dėl skundo turinio (skundo, kuris buvo patenkintas). Tas žodis „negalėjo ar neturėjo teisės“ visai netinkamas yra mūsų valdžiai: toje susidorojimo byloje aš buvau nuteistas kartu su Juliumi Vedeckiu – aš į kalėjimą 60 parų, o Juliui Vedeckiui 1950 Lt bauda. Juliui Vedeckiui ir toliau aktyviai ginant Žmogaus teises, aktyviai viešinant pareigūnų bei teisėjų korupcinius nusikaltimus, 2016 m. spalio mėn. Julius Vedeckis buvo nužudytas.

Šiandien politiniai persekiojimai, bylų fabrikavimas, turto atėmimas, įvairiausi Žmogaus teisių pažeidimai ir t.t. Lietuvos valstybėje pasiekė neregėtą mąstą. Kaip ryškiausias pavyzdžiai: tai būtų Neringos Venckienės byla; Algirdo Paleckio „šnipinėjimo“ byla: Žilvino Razmino, Olego Titorenkos ir Giedriaus Grabausko byla; Sausio 13-osios byla, Povilo Masilionio byla; Viačeslavo Titovo byla (jam paskirta10 tūkstančių eurų bauda tik dėl jo nuomonės apie tą ,,žymųjį“ Vanagą-tai tiesiog nuožmi spaudimo priemonė) ir daugybė kitų politinių bylų.

Kokia tolesnė perspektyva-ar planuojate kovoti dėl šio skandalingo sprendimo panaikinimo ? Ar kreipsitės į tarptautines organizacijas?

Nutilti, atsisakyti tolimesnės kovos – tai būtų visų bendražygių ir mūsų ginamų žmonių išdavimas, jų vilties ir lūkesčių sunaikinimas. Ne tik kreipsimės, tačiau jau dabar einame visais keliais ir takeliais tam, kad išnaudoti visas įmanomas priemones ir būdus teisingumui pasiekti, tai vieninteliai TIESAI surasti, apginti Žmogų ir jo orumą, garbę. Nes Lietuva kol kas nėra demokratinė šalis, bet mes siekiame, kad mūsų šalis taptu tikrai demokratine Respublika.

Ačiū už pokalbį.

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!