Patiko? Pasidalinkite!

Žmogus gimsta durniumi ar jis tokiu tampa? Būna ir taip, ir taip. Durnius pagimdo durni tėvai, bet būna, kai vaikas genetiškai paveldi giminaičių genus, kurie nebuvo tokie durni kaip tėvai. Todėl būna ir taip, kad vaikai būna protingesni už savo tėvus.

Ir tai ne mano nuomonė, tai įrodė protingi žmonės – mokslininkai! O mokslininkais būtina tikėti. Ar tikrai? O jeigu, pavyzdžiui, pamatytumėte užrašą, kad mokslininkai ištyrė, kad prieš tai mokslininkai klydo? Ką tada darytumėte, kuo tikėtumėte?

Ir vis dėlto, kas mus daro durniais?

Pati didžiausia bėda yra ta, kad durnius niekada nepripažins, kad jis yra durnius, taip, kaip miręs nesupranta, kad yra miręs. Jūs iš karto pagalvojote, kad aš durnius? Taip, aš esu durnius daugelyje vietų ir tai pripažįstu, todėl jūs skaitote prisipažinusio durniaus straipsnį. Ar teko skaityti straipsnį, kurio autorius prisipažįsta, kad yra durnius?

Durniai yra patogūs

Visų pirma, iš savo praktikos galiu pasakyti, kad durniai yra labai patogūs: kuo didesnis durnius, tuos jis patogesnis sistemai. Kai buvau visiškas durnius, man niekas nerūpėjo apart mano gyvenimo komforto. Tai, kas vyko aplinkui, man buvo visiškai dzin!

Tapęs mažesniu durniu, bet vis dar durniumi, supratau, kad darausi daug kam nepatogus. Su savo nepatogiais klausimais pradėjau daug kam nepatikti. Kas ta Lietuva? Iš kur ji atsirado, kas tie žemaičiai ir tt. Vienu žodžiu, pradėjau domėti istorija (“Iz – Tori -Ja” – “Iš Toros aš”). Visų pirma, žodį “istorija” pakeičiau žodžiu “praeitis”, nes tai, kas yra istorija, gali būti ir sukurta viena ar kita istorija…

Atsisakiau pagrindinių nuodų

Pradėjus domėtis praeitimi, supratau, kad esu labai didelis durnius, bet aplinkui save mačiau ir durnesnių. Tada supratau, kad mano kelias greičiausiai yra tinkamas ir nenuves į psichiatrinę ligoninę… nes man atrodančių už mane durnesniais akyse aš dariausi jiems dideliu durniumi.

Nustojau vartoti alkoholį, rūkyti… jau tuomet daugeliui pasirodė, kad esu kažkoks durnius, nes visi tai vartoja ir dauguma rūko. Išanalizavęs alkoholio bei rūkymo poveikį supratau, kad tai yra genocido ginklas prieš žmoniją. Šių įrankių pagalba yra gaminami durniai, debilai, išsigimėliai (ta tikrąja žodžio prasme, nes nuo alkoholio gimsta daug apsigimusių vaikų).

Pradėjo šviesėti protas, pradėjau matyti tai, ko iki tol nemačiau. Pradėjo dominti visai kiti dalykai nei domino iki šiol, bet tų “normaliųjų” akyse dariausi dar didesniu durniumi. Galų gale pradėjau studijuoti savarankiškai egiptologiją ir mūsų protėvių pasaulėžiūrą, kas mane ir atvedė į  “kitą” pasaulį.

Supratau, kad visos iki vienos religijos, tame tarpe ir pagonybė yra tiesiog gudručių sukurtas žmonijos valdymo būdas. Netapau bedieviu, nors niekada religiniais personažais, kuriuos vadina Dievais, aš ir netikėjau. Visada jausdavau, kad yra kažkas aukščiau, tai, kas sukūrė visatą ir planetas, jose mus, o kitose galaktikose, turbūt ir ateivius, kurie atskrenda į durnius pažiūrėti: kaip degraduojame ir naikiname savo planetą.

Supratau kaip yra valdomi žmonės, kokį vaidmenį atlieka politika

Mankurtas  – žmogus, neatsimenantis savo ir kitų tautų istorinės praeities, patirties, praradęs istorinę perspektyvą ir gebantis gyventi tik šia diena.

Žmonės tiesiog yra padaromi mankurtais, tam kad būtų lengviau juos valdyti. Jiems yra ištrinama atmintis, jie nebežino savo praeities. Tuomet jiems yra pakišamos svetimos religijos, ideologijos ir pasaulėžiūros, iš kurių jie prisirankioja to, kas jiems yra gražiausia, tinkamiausia ir maloniausia. Vienu žodžiu, iš išmatų krūvos jie prisirenka sveikų riešutų ir juos “valgo”.

Kas su jais vyksta

Kai žmonėms ištrinama atmintis, jų pasaulėžiūra yra pakeičiama į kaleidoskopinę arba dar vadinamą fragmentinę, kai jie vadovaujasi fragmentėliais, bet bendro vaizdo nemato. Jie nesupranta, iš kur šie fragmentai, kas juos sukūrė ir kokiam tikslui.

Paimsiu kaip pavyzdį: susipažinau su viena mergina, kuri dedasi didžiule gamtos žinove, mylėtoja, dainuoja liaudiškas dainas, užsiima joga, klauso Gintaro Lunskio, moka kelias užsienio kalbas, o jos tėvai žemaičiai. Kokia nuostabi mergina! Bet ji nežino, kas yra Rasos, Kalėdos! Ji nemoka žemaitiškai, o ką jau kalbėti apie rusų kalbą, kuri yra mums gimininga. Taip, ji moka anglų, vokiečių kalbas… . Štai jums ir pavyzdys, kaip iš jauno žmogaus yra pagaminamas mankurtas, kaip ištrinama praeitis ir įprogramuojami svetimybių fragmentai.

Tokio tipo jaunimas yra grėsmė tam, kas dar liko. Jie rengia baltiškus “OPEN SOUL FEST” – “Atviras Sielos Festivalius”. Kaip jums šis “baltiškas” pavadinimas?

“O pas mus vyks Joninių fiesta, kurioje tapsi tuo, kuo nori būti!”

Baltiškame festivalyje švenčiamos Joninės! Tai parodo, kad festivalį organizuoja arba neišmanėliai, arba visiški mankurtai.

Mūsų visos šventės: nuo Kalėdų žiemos Saulėgrįžos, Rasų, vasaros Saulėgrįžos… yra pavogtos ir pervadintos, išdarkytos, pakeista jų pagrindinė prasmė. Ir dabartinė karta jau nežino jų tikrosios prasmės, nors dedasi dvasiniais žinovais, gamtos mylėtojais ir gieda liaudiškas dainas.

Istoriškai apgauti

Kas turi apsiimti kaltę, kad juos tokiais padarė? Žinoma, kad patys ir niekas kitas. Dabartinis jaunimas labai nekenčia rusų ir garbina JAV bei vakarus. Jie žino, kad rusai trėmė lietuvius ir daugiau nelabai jiems rūpi.

Taip, trėmė lietuvius, tuometinio TSRS vadovo Josifo Stalino asmeniniu įsakymu. Bet ar žino jaunimas, kad trėmė ne tik lietuvius, bet ir latvius, estus, ukrainiečius, rusus ir kitus? Ne, nežino. Nežino ir to, kad Josifas Džiugašvilis Stalinas buvo gruzinas.

Josifas Stalinas (nuo rus. сталь – „plienas“; gimė 1879 m. gruodžio 21 d. Goryje, Gruzijoje – mirė 1953 m. kovo 5 d. Maskvoje, Kuncevo viloje; tikroji pavardė Džiugašvilis, gruz. იოსებ ჯუღაშვილი, rus. Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин) – Tarybų Sąjungos vadovas.

Kodėl nėra neapykantos gruzinams? Stalinas taigi gruzinas! Jo nurodymu buvo ištremta daug Tarybų sąjungos piliečių.

O ar kas atsimena pilną LDK pavadinimą:

Pilnas pavadinimas pagal Lietuvos statutą (XVI a.) – Didžioji Lietuvos, Rusijos ir Žemaitijos kunigaikštystė (rusėn. Великое князство Литовское, Руское, Жомойтское и иных).

Taip taip, ten Žemaitija. Kaip atskira tauta minima ir Rusija. O LDK Statutai (Teisynai, Konstitucijos atitikmuo) parašyti senrusių kalba. Kodėl?

Vokiečiai “draugai”, bet visi pamiršta tai, kad vokiečiai išžudė milijonus nekaltų žmonių, tarp jų ir lietuvių. Kodėl nėra neapykantos vokiečiams?

Yra ir didesnių žudikų

Dauguma žmonių mano, jog didžiausias ir daugiausiai gyvybių nusinešęs genocidas buvo Europoje Antrojo pasaulinio karo metais, kuomet vadovaujant Hitleriui, buvo nužudyta apie 6 milijonai žmonių.

Deja, daugelis nežino, kad Šiaurės ir Pietų Amerikoje iki 15 amžiaus ramiai sau gyveno vietiniai, senbuviai indėnai. Stulbinantis, kelis amžius besitęsęs europiečių invazijos rezultatas: nužudyta daugiau nei 100 mln. indėnų, kurie šiuo metu sudaro vos 1% visų JAV gyventojų.

O kodėl nekalbame apie kryžiuočius, kurie per prievartą atnešė ideologiją, prieš kurią beveik visi “klūpi”? Kodėl nekalbama apie tai, kad jie per kraują ir žudynes pakeitė mūsų tradicijas? Jie, nešdami šią ideologiją, išskerdė milijonus nekaltų žmonių, nužudė mūsų žynius, o žolininkes sudegino!

Ir vis dėl to, aš save dar laikau durniumi, bet aplinkui matau daug bepročių. Baisiausia, kad bepročiai sudaro didžiąją daugumą, o didžiosios daugumos išdurnėjimą pavertė nusistovėjusia norma. Apie valdžią nerašysiu, nes ją sudaro didžioji dauguma, todėl nėra prasmės smulkintis.

Tai kas mus daro durniais? Ogi daro tie, kurie iš to turi naudos!

Su meile,

Vaidas Žemaitis

 

 

 

 


Patiko? Pasidalinkite!