Patiko? Pasidalinkite!

Paryžiaus Dievo Motinos katedra (pranc. Cathédrale Notre-Dame de Paris) − katedra Paryžiuje, Senos Sitė saloje; vienas reikšmingiausių ankstyvosios gotikos architektūros paminklų.

Tai pati seniausia katedra šiaurės Prancūzijoje. Katedra statyta Paryžiaus kaip Prancūzijos sostinės ir jos kultūros centro įsitvirtinimo laikotarpiu.

Paryžiaus Dievo Motinos katedra iškilo vietoj senosios bazilikos, kuri, kaip ir daugelis kitų krikščionybės paminklų, buvo pastatyta galų-romėnųšventyklos vietoje. Įkūrus Paryžiaus vyskupiją, vyskupas Morisas de Siuli 1163 m. pradėjo statyti miesto katedrą. Statyba truko beveik 200 metų (katedra baigta 1345 m.). Pagrindinės statybų medžiagos − akmuo ir medis.

2019.04.15 Katedra sudegė 

Verkia visa Europa, ašarojo, net ir pats Emanuelis Makronas duodamas interviu. Aš asmeniškai nesuprantu dėl ko reikia verkti ir kodėl, ypač – lietuviams, kurie jos nėra net gyvai matę.

Tai buvo religinis pasipelnymo objektas, o apie pasipelnymą iš žmonių Biblijoje kas rašoma? Kažkas su tais krikščioniais ne taip, jie visiškai nusisuko nuo savo tikėjimo, Jėzaus ir Biblijos.

Man asmeniškai ten nieko brangaus ir vertingo, tai tiesiog pastatas kuriame buvo kolekcionuojami stabai, drožiniai, atvaizdai. O kas apie juos Biblijoje rašoma:

Įst 7,25
25 Jų dievų drožinius sudegink, neimk iš jų sidabro ir aukso, kad nepatektum į spąstus. Tai yra pasibjaurėjimas Viešpačiui, tavo Dievui.

Iš 20,4
4 Nedaryk sau jokio drožinio nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje.

Ps 135,15-17
16 Jie turi burnas, bet nekalba; turi akis, bet nemato;
17 turi ausis, tačiau negirdi; jų burna nealsuoja.

Heb 13,5
5 Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Iz 44,9-12
9 Visi stabų dirbėjai yra niekas, jų darbas jiems nenaudingas. Jie patys sau yra liudytojai, jie nieko nesupranta ir nemato, todėl jie bus sugėdinti.
10 Padarytas dievas ir nulietas atvaizdas nieko nevertas.
11 Visiems jų dirbėjams bus gėda. Visi stabų dirbėjai yra žmonės. Jie visi susirinkę išsigąs ir gėdysis savo darbo.
12 Kalvis savo stipriomis rankomis dirba stabą: anglių karštyje įkaitinęs geležį, jį daro, kūjais lygina. Jis dirbdamas alksta, trokšta ir pavargsta.

Jon 2,8
8 Apgaulingų tuštybių garbintojai apleidžia savo Gailestingąjį.

Hab 2,18
18 Kokia nauda iš drožinio, kurį drožėjas padarė? Ar iš lieto atvaizdo, melų mokytojo, kuriuo jo gamintojas pasitiki, darydamas nebylius stabus?

Iz 37,19
19 Jie sudegino jų dievus, nes jie nebuvo dievai, tik žmonių rankų darbas-medis ir akmuo,-todėl jie juos sunaikino.

Kun 26,1
1 “Nedirbkite sau stabų nei drožinių, nestatykite savo žemėje statulų nei akmeninių atvaizdų ir jų negarbinkite, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.

Iz 30,22
22 Tu pašalinsi sidabrinius atvaizdus ir auksinius stabus, kaip šiukšles juos išmesi, sakydamas: “Lauk iš čia!”

1 Jn 5,21
21 Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen.

Iš 20,5
5 Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems! Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia.

Vaidas Žemaitis, nepriklausantis jokiai religinei sektai ar politinei organizacijai

 


Patiko? Pasidalinkite!