Patiko? Pasidalinkite!

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga ir Socialistinis Liaudies frontas įteikė pareiškimą LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui  ir LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui.

20190109_111910.jpg

Pareiškimas

Dėl politinių represijų ir žodžio laisvės pažeidimų Lietuvos Respublikoje

 Lietuvoje įvykdytas dar vienas  nuožmus išpuolis prieš žodžio laisvę  ir imtasi vykdyti masines politines represijas prieš antifašistus bei pilietinių organizacijų narius.

Šių metų  lapkričio-gruodžio mėnesiais įvyko visa eilė slaptų areštų. Vykdytos ir kratos bei kitos represinės akcijos. Slapta suimtas ilgametis Socialistinio Liaudies fronto lyderis Algirdas Paleckis ir eilė kitų asmenų. Suimtas ir istorikas Valerijus Ivanovas. Kratos be areštų vyko antifašistų Pavelo Ževžikovo, Artūro Šidlausko ir kai kurių kitų asmenų namuose.

Specialiosios tarnybos vykdo grubius provokacinius veiksmus. Nes politiniai persekiojimai jau virto tradicija, bylos V. Titovo, P. Masilionio,  V. Lekstučio, D. Šulco, G. Grabausko ir kitų antifašistų bei žmogaus teisių gynėjų atžvilgiu –tai akivaizdūs žmogaus teisių pažeidimai. Tokie procesai kelia  Lietuvos visuomenės pasipiktinimą.

Šiandien minimos dar vienos Keturi komunarų sušaudymo metinės. Tuomet,  po 1926 m. gruodį įvykdyto karinio perversmo jie buvo suimti ir greitai  sušaudyti, o daug jų bendražygių buvo kratomi, dažnai ir areštuojami, uždaromi į  konclagerius. Nejaugi Lietuvoje vykdomos profašistinio Smetonos režimo tradicijos?

Мes teigiame:

-Reiškiame protestą prieš  masinių politinių represijų vykdymą Lietuvoje. Politinės represijos ir žodžio laisve apribojimai, kaip ir  neofašistų grupuočių palaikymas, rusofobijos ir antisemitizmo kurstymas faktiškai kelia tikras grėsmes visuomenei,  tai grubi provokacija prieš Lietuvą.Reikalaujame :

-Imtis priemonių nutraukti politines represijas.  Nutraukti ir rusofobijos bei antisemitizmo kurstymą, atvirą nacistinių  nusikaltėlių garbinimą Lietuvoje.

Paleisti iš kalėjimų A. Paleckį ir kitus suimtus   patriotus, gražinti per kratas iš jų paimtus daiktus.

Socialistinis Liaudies frontas –pirmininkas Giedrius Grabauskas

Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga-pirmininkas Donatas Šulcas

Motinų klubas-pirmininkė Birutė Dilpšienė


Patiko? Pasidalinkite!