Patiko? Pasidalinkite!

Baisu darosi žiūrint, ką iš „runkelių“ padarė parchų ideologija. Šie žmonės liko tarsi be smegenų ir aklai tiki, kas sakoma per radiją ir TV. O tai yra aukščiausias bukumo laipsnis

Įsivaizduoju, su kokia neapykanta jie skaito mano rašinius, vietoj to, kad susimąstytų, koks šūdas pripiltas į jų smegeninę. Nesugebėjimas mąstyti kritiškai, nenoras įjungti savo smegenis – štai kodėl aklai tikima, kad rytai – tai blogis, o vakarai – gėris.

Viskas tuojau pat stotų į savo vietas, jei būtų įsiklausoma, kas vepezojama iš mūsų purvasklaidos ruporų. Kai girdime parsidavėlių „žurnalistų“ ir TV diktorių (dabar beveik viskas skaitoma iš prie kameros pritaisyto suflerio), verta tuojau pat susimąstyti: o kaip yra pas mus?

Pamatysime, jog rytai kaltinami tuo, kas seniai įteisinta pas vakaruose. Ir nė kiek nesidrovima, nes valdžia gerai žino: „runkeliai“ niekada neatsipeikės ir nepabus iš letargo. Galiu atsakyti: atsibus tikrai, bet tik tada, kai ant stalo bus padėti virti batai su armonika. Valdžia mus veda tiesiai į skurdą.

Prezidentas jau dabar iš anksto įspėja, jog reikia ruoštis baisiam ekonominiam nuopoliui, ir pataria taupyti. Bet ką žmogus gali sutaupyti, jei krizės metu iškart pražus doleris, o už šimtą eurų galėsime nusipirkti nebent degtukų dėžutę. Ir visa tai – sankcijų pasekmė. Esame per prievartą traukiami į trečią pasaulinį karą, nes taip suplanavo judas parcha.

O kol kas „runkelių“ valia esame štai tokioje apverktinoje padėtyje, kuomet nieko negalima ir nenorima keisti. Kapitalizmas (kaip ir socializmas) jau seniai tapo praeities atgyvena, atėjo laikas juos abu keisti. Gaila, kad niekas iš mūsų negali nieko pasiūlyti, todėl telieka pasitikėti evoliucija.

Ji tikrai mus paprotins, kur link reikia sukti. Tik gaila, kad tai gali kainuoti labai brangiai. Turiu omenyje žmonių gyvybes. Neabejoju, jau po gero šimtmečio (o gal ir žymiai anksčiau) kapitalizmas bus išmestas į susmirdusį istorijos šiukšlyną. Gaila, kad to galiu nesulaukti. Užtat mano vaikaičiai tai būtinai pamatys!


Patiko? Pasidalinkite!