Patiko? Pasidalinkite!

Pirmiausia (ir tai – svarbiausia priežastis) yra ta, kad Stalino baisumų man savo akimis pamatyti neteko. Aš tuos laikus keikiu lygiai tiek pat, kiek keikiu feodalus už vergovę. Taip, tai buvo, tačiau skirtingai nuo išlikusią saujelę karo dalyvių, aš tų laikų neužtikau.

Pamenu, kad negalėjau kalbėti ką noriu, bet tik labai garsiai. Gi tarp savęs kalbėjome viską, ką tik panorėję. O ir sodinti už „pernelyg atviras kalbas“ niekas nesodino, jei tik neidavai šaukti į akis, ką dabar daro visokie „pede-“ ir „pedo-“. Iškart pasakysiu, jog ankstesnės, po 1990-ųjų atsikovotos demokratijos, neliko nė pėdsako. Valdžia dabar atvirai puola už žodžius „pederastas“ ar „pedofilas“. Pirmuosius sugalvojo pakeisti „gėjais“, kad tik būtų surišta su kažkuo malonesniu, pavyzdžiui, gėlėmis. Jiems už savo teises kriokti leidžiama, o tu, žmogeli, pabandyk pakovoti už savąsias! Tuoj nešte tave išnes į cypę kaip kokį Gražulį.

Atvirai pasakius, ne vienam man atsibodo tokia „derMokratija“, tik dar didelė dalis žmonių kol kas nepasiruošusi bei bijo ginti savo teises. Ir išvis“ teisę varganai, bet žmoniškai gyventi mums pakaitė į teisę kalbėti, ką nori. Tik ji jau pradėta smarkiai varžyti, ir dar po kelių metų visi, ko gero, pasijusime ne ką geriau, kaip prie Chruščiovo.

Antra priežastis – tai melas. Beribis ir nevaržomas. Žinote ką: taip nesugebėjo net sovietai! Mes iš jų skleidžiamos vaikiškos propagandos tiesiog juokėmės. Dabar juoktis nebetenka, nes esame pastoviai gąsdinami karu, net mieste vidury baltos dienos važinėja „nekviesti svečiai“. Tai mums rodoma jėga, kad žinotume, kas bus, jei sugalvotume nepaklusti tiems išsigimėliams.

Pagaliau paskutinė priežastis – tai nepriimtina pasaulinė politika. Tai noras žūtbūtinai sunaikinti Rusiją. Gerai, kad ši valstybė kol kas tik ginasi ir į jokias provokacijas neatsako adekvačiai. Tik į kai kuriuos atvejus Tuo tarpu vakarai kojomis mina visą pasaulinę tvarką, išeidami kaskart iš naujos tarptautinės sutarties. Bet ar ne laikas susimąstyti? Rusija juk stiprėja kasdien. Kas bus, jeigu Rusija pirmiau kitų atsisakys jai nepriimtinų sutarčių? Prisipažinkime patys sau: nei mes, nei visa Europa neatsilaikytų tokio gaivalo. Tai negi visą laiką turėsime drebėti vien todėl, kad mūsų žemę trypia jau kitos, kaip sakė Salomėja Nėris, „budelio kanopos“?

Laikas normalizuoti santykius su galinga kaimyne. Ne musei šokinėti prieš dramblį. Ir ne musių spiečiui. Laikas nutraukti tą mums primestą konfrontaciją.

„Rebiata, davaite žyt družno“…


Patiko? Pasidalinkite!