Patiko? Pasidalinkite!

Linas Antanas Linkevičius. 1983–1989 m. Kauno miesto Panemunės rajono komjaunimo sekretorius, LLKJS CK skyriaus vedėjas, dirbo su kūrybiniu jaunimu, jaunimo spauda, paskelbė publikacijų dienraštyje „Komjaunimo tiesa“.

Vienas iš iniciatorių bei ideologų atskiriant Lietuvos komjaunimą nuo VLKJS ir įkuriant savarankišką organizaciją Lietuvos komjaunimą, 1992 m. vasario 9 d. naujai susikūrusios Lietuvos leiboristų jaunimo unijos tarybos pirmininkas. 1990–1992 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentas bei LDDP parlamentinės grupės vyresnysis konsultantas. Lietuvai tapus JAV vasale persidažė į rusofobus ir aršiai skleidžia rusofobiją ir tarnauja JAV.

Linui Linkevičiui neįtiko Europos sprendimas

ETPA priėmė rezoliuciją, leidžiančią Rusijos delegacijai dalyvauti birželio mėnesį vykstančioje sesijoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sakė, kad Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) sprendimas grąžinti Rusiją „kenkia organizacijos autoritetui”.

Apie tai diplomatas kalbėjo Žinių radijuje.

Antradienio naktį ETPA patvirtino rezoliuciją, kurioje teigiama, kad pagrindinėms delegacijų teisėms susirinkime netaikomos jokios sankcijos. Rusijos delegacija buvo oficialiai pakviesta dalyvauti birželio mėnesį vykstančioje sesijoje. Šalis jau pateikė paraišką patvirtinti savo įgaliojimus.

Rusijos grįžimas atrodo „gana keistai ir, tiesą sakant, kontroversiškai”, nes Maskva nekeičia savo elgesio, sakė diplomatas. Jis pridūrė, kad Rusijos noras palaikyti dialogą yra pagirtinas, bet, anot jo, Rusijos „įsipareigojimai nevykdomi ir gana įžūliai laužomi, kaip ir tarptautinė teisė”.

Europos parlamentinė asamblėja, archyvinė nuotrauka

Linkevičius savo Twitter paskyroje taip pat rašė, kad Lietuva yra kategoriškai prieš ETPA sprendimą.

Linkevičius kalba visos Lietuvos vardu, bet nesuvokia, kad šiuo sprendimu yra nepatenkinta, tik dalis rusofobija apkrėstų rusofobų ir JAV šiknalaižių. Linkevičius klaidina visuomenę, kad „Lietuva yra kategoriška”, nes Lietuva yra kur kas daugiau nei saujelė kvanktelėjusiu politikų.

Lietuvą sudaro LIETUVIŲ TAUTA

– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Gal galite priminti kada buvo referendumas dėl stojimo į NATO? Ar jis yra visiškai bereikšmis ir nepapuola į svarbiausių Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimų, kuriuos kaip nurodo Konstitucija, turi būti sprendžiami referendumu.

Ir kas įdomiausia, kad jis įtinka „Valstiečiams” ir „Landsbergistams”.

Linas Naujelis

 


Patiko? Pasidalinkite!