Patiko? Pasidalinkite!

Valstybių perversmų specialistas Vytautas Landsbergis nerimsta ir gąsdina, kad Maskvos-Minsko-Kaliningrado kaimynėlio ranka nusuks mums sprandą

“Baltarusijai dabar taikomas Krymo modelis. Tai lyg iš skitų stepių pakilusių akmeninių bobų mitingai „už liaudį“, prieš A. Lukašenkos valdžią. Ukraina tada kapituliavo, o užsispyrėlis A. Lukašenka dar mėgina priešintis.

V. V. Putino „mein kampf“, nūnai paskelbtas Vakarų spaudoje neva tik apie Antrąjį pasaulinį karą, iš tikrųjų yra tarptautinis ultimatumas visiems burnų aušintojams: nereikšti kitų nuomonių, kurios po pergalingo kremliečių (ne vien krymiečių) referendumo bus jau „nusikalstamos“. Jos net konstituciškai reikalaus griežčiausio atkirčio keliant bylas ir grobiant žmones bet kuriose šalyse.

Dūma paskelbs sykiu ir V. Putiną valdovu iki gyvos galvos. Tai jau padaryta Kinijoje, tad Rusija negali atsilikti. Galėtų skelbti ir jo nemirtingumą, kadangi pasaulio po Putino laukiąs chaosas, negalimybė gyventi. Daug dalykų Rusijoje ir ne tik ten, deja, jau panašūs į durdomą. Visuotinė bedlamizacija.

O tuo tarpu Kremliaus branduolinė agresija prieš Lietuvą bei „priešiškąją“ Rusijos hegemonijai ES artėja į ultimatumo kulminaciją. VVP grupuotė numato paleisti urano agregatus Astrave jau vasarą, numojus ranka į vad. stres-testų reikalavimus, apie kuriuos dar šį tą kalba Lietuvos prezidentas; o svarbiausias bus atsainus nepasirūpinimas jokiais tos gamybos apsaugos rezervais.

Tyčia kuriamas „testas“ praktikuotas ir Černobylyje. Milžiniškas Astravo energijos perteklius grės tikruoju ir dar blogesniu „Černobyliu 2“, tad iš Lietuvos bus reikalaujama ne tik pirkti purviną elektrą per kokią nors Latviją, bet ir atiduoti Kruonį. – Arba atiduodat Kruonį, arba Astravas sprogsta! Ir, suprantama, „jūs kalti“.

Tikriausiai reiktų skubiai, kol mirties mašina dar nepaleista veikti, atkirsti nešvarios energijos jungtis iš „Rosbelo“ Baltarusijos į Lietuvą. Čia turėtų nedelsiamai posėdžiauti visas ir vieningas Lietuvos valdžios aukštasis lygmuo, o ne keli vieno ministro techniniai pavaldiniai. Būtinai ir tie savanoriai energetikai, kurie dar ne astravininkai.

Laiko nebėra, ir niekas mums nepadės, jei patys sau nepadėsime. Su Lietuva nesiskaito, ir nesiskaitys. Geraširdiški premjero kalbėjimai „kaimynams rankų nelaužysim“ neturėtų virsti sutikimu, tegu verčiau ta suvienyta Maskvos-Minsko-Kaliningrado kaimynėlio ranka nusuks mums sprandą.

Pernelyg daug panašumų su padėtimi ir ultimatumais prieš 80 metų. Apie juos V. Putinas lyg nieko negirdėjęs. Visai netrukus gali atsiverti tas pat. Tada Sauliui Skverneliui atitektų Vinco Vitkausko vaidmuo. Gitanui Nausėdai – Justo Paleckio.

Žinoma, visada gelmėse dar glūdi galimybė, kad ir nedrąsiame žmoguje gali pasireikšti žmogus. O tautoje – sukilimas”, – rašo Vytautas Landsbergis

P.S

Tikrai reiktų Lietuvai sukilimo ir vieną kartą, visiems laikams Lietuvą išgelbėti nuo landsbergistinės koronos.

BV inf.

 


Patiko? Pasidalinkite!