Patiko? Pasidalinkite!

Kiek gi galima lipti ant to paties grėblio? Mūsų taip vadinamos „antisisteminės“ partijėlės ant to paties rinkimų grėblio lipa jau 30 metų ir ateityje darys tą patį vietoje to, kad sustotų ir ramiai pamąstytų apie rinkiminių nesėkmių priežastis. Bet to kol kas nebus, nes Lietuvoje  tikros „antisisteminės“ opozicijos iš vis nėra.

Yra tik nusususios, susiskaldžiusios ir sistemos  įtakojamos partijūkštės, kurių vadukai, kaip taisyklė, yra savanaudžiai politiniai impotentai. Jų netenkina ir imigrantai ir, iškrypėlių paradai, jiems nepatinka valdininkų savivalė ir teisėjų bei prokurorų siautėjimai, taip pat jie prieš miškų kirtimus, vakcinacijas, čipizacijas  ir t. t. , bet visa tai tik pasekmės, o apie šių visų blogybių PRIEŽĄSTĮ – JAV-NATO-ES okupaciją ir jų mums primestą LIBERALKAPITALISTINĘ SISTEMĄ, jie nei savo rengiamuose mitinguose, nei rinkiminėse programose, net užsiminti nedrįsta. Negana to, jie šventai tiki į liberalkapitalistinį rytojų ir NATO kaip Lietuvos saugumo garantą…

Ko vertos visos pseudo-opozicionierių, sapalionės apie lietuvių tautos ir piliečių gerovę, dergiančių vištidžių piramides-Lietas, tiesioginę demokratiją ir t. t. , kuomet gyvename ES konclageryje, kurios šeimininkas yra JAV, o prižiūrėtojai NATO, kurioje be šeimininkų leidimų, savarankiškai net pirstelėti draudžiama.

Tik laisvos ir nepriklausomos tautos gali sau leisti planuoti ir įgyvendinti savo planus ir kurti savo ateitį. Apie lietuvių tautos laisvę, šitie pseudo-opozicionieriai, bijo net sapne susapnuoti… Pats didžiausias jų „žygdarbis“ ir tikslas, tai išsikaulyti leidimą ES konclagerio barakų remontui ir užsitikrinti nuolatinę vietą prie trupinių nuo JAV-NATO-ES okupantų stalo.

Tai gi, net ir jei šios partijėlės patektų į Seimą ir suformuotų daugumą, iš esmės Lietuvos ir lietuvių tautos bei piliečių gyvenimas praktiškai niekuo nepasikeistų. Išskyrus tai, kad tik pratęstų okupacinio režimo jungą, išnaudojimą ir genocidą ir pristabdytų tautos išsivaduojamosios kovos vystymąsi. Todėl, okupacijos sąlygomis, dalyvavimas rinkimuose ir balsavimas už „antisistemininkus“ yra ne tik, kad politinis idiotizmas, bet ir nusikaltimas. Todėl RINKIMŲ BOIKOTAS  okupacijos sąlygomis yra geriausia protesto priemonė, kol nėra suburta rimta ir galinga organizacija, kuri realiai galėtų stoti į kovą prieš Lietuvą užvaldžiusius JAV-NATO-ES  kolaborantus.

Kaip jau esu ne kartą sakęs, dalyvauti šiuose rinkimuose suvokiant, kad nebūsite išrinkti, galima tik tuo atveju jei rinkimų kampanija išnaudojate kaip tribūną Lietuvos IŠSIVADAVIMO iš JAV-NATO-ES KOLONIALIZMO fakto paviešinimui ir organizaciniam darbui. Tenka tik apgailestauti, bet rinkimuose  neatsirado tokios partijos, kuri būtų taip pasielgusi…

Lietuvoje rinkiminis farsas tiek nusipigino ir tapo ant tiek nuspėjamas, kad nebereikia būti pranašu, jog be vargo atspėtumei rinkimų rezultatus. Dar 2014 m., 2016 m. ir prieš pat 2020 m. rinkimus sakiau, kad „antisisteminės“ partijos rinkimus jau pralaimėjo, kad jokiai opozicinei partijai patekti į Seimą nėra jokių šansų, jei nebus:

 1. VIENOS AIŠKIOS IDĖJOS, apjungiančios tautą ir visas antisistemines partijas;
 2. VIENIJANČIOS ORGANIZACIJOS;
 3. FINANSAVIMO.

Kadangi „antisisteminės“ partijėlės nesugebėjo sugeneruoti strateginės, visus vienam tikslui apjungiančios idėjos, o vietoje mano siūlomos Lietuvos IŠSIVADAVIMO iš JAV-NATO-ES okupacijos ir naujos nepriklausomos, neutralios, tautinės, socialistinės Lietuvos sukūrimo idėjos, buvo pasirinktas prisitaikėliškas, oportunistinis kelias – JAV-NATO-ES okupacinio režimo vergovės sušvelninimo – reformistinis – kelias. Ko pasėkoje visų partijų (tiek sisteminių, tiek „antisisteminių“)  rinkiminės programos tapo iš esmės  vienodai blankios ir eiliniam rinkėjui nepatrauklios, o kai kurios – net visiškai neadekvačios.

Jei visų partijų rinkiminės programos beveik vienodos, o naujai rinkimams suburtų „antisisteminių“ partijų pavadinimų niekas nežino, jos neturi nei finansavimo, nei patrauklių ir žinomų lyderių bei akivaizdaus politinio įdirbio, kai tuo tarpu, didžiosios sisteminės partijos maudosi piniguose, jų lyderius žmonės kasdien mato TV ekranuose, jų rankose sutelkta žiniasklaida, jų naudai pajungtas rinkimų falsifikavimo mechanizmas, o represinis aparatas juos dengia… Kas šiuos rinkimus laimės, manau ir kvailiui buvo aišku, bet tik ne mūsų „nesistemininkams“…

Visiems tiems, kurie bandys savo politinę impotenciją pridengti kaltinimais tuo, kad aš, Vaidas Lekstutis, Vidmantas Klemenis ir kt., raginimais boikotuoti rinkimus bei  aršių  JAV-NATO-ES kolaborantų viešinimais, iš „antisisteminės“ opozicijos atėmėme „garantuotą“ pergalę ir į Seimą atvedėme konservatorius bei liberastus, pasakysiu tik tiek, kad dėl to, jog rinkimus laimėjo sisteminės partijos, (dėl mano aukščiau išvardintų priežasčių),  kalti esate, pirmoje eilėje, jūs patys.

Gerbiami ponai, jei jūsų politinių partijėlių vadukai, savanaudžiai, pasipūtėliai nebūtų siekę „karūnų“ tik sau, nebūtų svaigę apie 141 vietą Seime bei kėdes vyriausybėje, o išsižioję, eiliniai naudingi idiotai, nebūtų tuščiai lakstę laukais, kviesdami, patys nesuvokdami dėl ko, su kuo ir vardan ko vienytis ir balsuoti už „antisistemines“ partijas, kurios „išgelbės“ Lietuvą… O vietoje to, iš rinkiminių tribūnų būtų kreipęsi į tautą su atitinkamomis idėjomis – jei būtų aiškinę apie Lietuvos okupaciją ir šliaužiantį tautos genocidą, tuomet šiandien, nors ir nepasiekę triuškinančių pergalių (kurios esamu momentu neįmanomos), vis dėlto, turėtume realią ir veiksnią RADIKALIĄJĄ OPOZICIJĄ, siekiančią NACIONALINIO IŠSIVADAVIMO iš JAV-NATO-ES imperijos. Tuo būdu, būtų padėti pamatai ateities darbams ir kovoms, kurių metu, anksčiau ar vėliau, virš visų tų konservatorių, liberastų ir socdemų pakibs TAUTOS ATPILDO DALGIS…

Bet juk jūs visi mokyti, gudrūs, viską darėte savaip, tiksliau taip kaip parašyta Sorošo rinkimų įstatyme. Todėl paradoksas, bet gavosi taip, kad dalyvavote rinkimuose neturėdami vieningos idėjos, rimtos organizacijos, finansavimo, kvietėte vienytis nebalsuoti už sistemines partijas ir jau dalinotės ministrų kėdes, bet gavosi ne tik taip, kad rinkimus prapylėte su trenksmu, bet dar ir savo rinkėjų balsus urmu „perleidote“ „mylimiems“ konservatoriams ir liberastams.

Taip išeina, kad visą savo, gerų žmonių, sugaištą laiką, darbą, pinigus (kurių nebeatgausite) paaukojote tam, kad savo balsais paremtumėte sisteminių partijų pergalę…

Kitaip sakant, žmonės, kurie turėjo ką pasakyti, taikant piniginę cenzūrą, prie rinkimų net nebuvo prileisti. Tie, kuriuos prie rinkimų prileido, praktiškai buvo tušti kaip barabanai arba šnekėjo tik apie pasekmes, kurios buvo mielos rinkėjų ausiai ir skatino nepamatuotas viltis. O sudaužytos viltys, tai dar baisiau, nei 2009 metų guminės kulkos, kurios ilgiems metams suguldė tautos išsivaduojamosios kovos daigus… Net ir ne specialistams aiškiai matosi, kokia tvarka ir kokiu tikslu buvo rengiami kai kurių naujai iškeptų rinkiminių partijėlių mitingai. Kurie pradžioje buvo tušti, bet išpūsti, o po to vis bliūško ir bliūško, kol virto piketėliais. Kas tai, jei ne tautos IŠSIVADUOJAMOSIOS  KOVOS  SLOPINIMAS, prevencinis maištauti linkusios minios garo nuleidimas? Žinau ne vieną atvejį, kuomet partijėlių vadukai rinkiminių kampanijų metu imdavo iš kandidatų atitinkamas sumas už vietą partijos rinkiminiame sąraše. Girdėjau, kad net buvo nustatytos (gal ir tebėra) kainos už Seimo deputato ar ministro kėdę… Įdomu, gal kas žinote, kiek VSD  moka už viso rinkiminio sąrašo nukanalizavimą?

Rinkimų žaidimas baigėsi! Lietuvos liaudis eilinį kartą liko suklupusi prie suskilusios geldos, o nevykėliai politinių partijėlių vadukai ne tik, kad nenusišovė, bet ir neatsistatydino iš užimamų pareigų. Jie, matydami akivaizdžius sistemos grubius rinkimų pažeidimus ir rezultatų klastojimo atvejus (turiu omenyje TV debatų dalyvių suskirstymą į „negrus“ ir „baltuosius“, darbdavių grasinimus tarnautojams išmetimu iš darbo, jei nebus balsuojama už liberastus, suklastoti rinkiminiai sąrašai, remiantis suklastotu LR gyventojų surašymu ir t. t.), net nesugeba išreikšti protestą VIENINGAI IŠVEDANT ŽMONES Į GATVES. Jie ir toliau, kaip niekur nieko,  dirbs POLITINIAIS MUSGAUDŽIAIS ar naudingais idiotais, atlikinėjančiais sąmoningų piliečių medžioklės, išmagnetinimo ir politinio nukanalizavimo vaidmenį.

Todėl, gerbiami kolegos, kurie dar turite neišplautas smegenis, esate ryžtingi, drąsūs ir norite kardinalių permainų, naudingų Lietuvai, lietuvių tautai, sau ir savo vaikams, privalote apsispręsti: arba ir toliau lipti ant to paties grėblio ar musgaudžio, arba rinktis naują, tikrą idėją ir kelią – tai LIETUVOS IŠSIVADAVIMO kelią. Ši sąjunga bus ne partija, o viršpartinis judėjimas, savyje vienijantis visas politines partijas, visuomeninius judėjimus bei pavienius asmenis, kurie pritaria :

 1. NEPRIKLAUSOMOS, NEUTRALIOS, TAUTINĖS-SOCIALINĖS (humanistinės) LIETUVOS VALSTYBĖS SUKŪRIMUI!
 2. JAV-NATO kolonijinės kariuomenės išvedimui iš Lietuvos;
 3. inkorporavimo į ES nepripažinimo politikai;
 4. visų užsienių bei jų finansuojamų nusikalstamų ir lietuvių tautai bei valstybei kenkiančių organizacijų panaikinimui;
 5. draugiškų diplomatinių, prekybinių ir kultūrinių santykių atkūrimui su visomis kaimyninėmis valstybėmis;
 6. LR Konstitucijos ir įstatymų viršenybei užsienio valstybių atžvilgiu;
 7. juridiniam 1990 m. vykdytos stambių įmonių privatizacijos įvertinimui ir VALSTYBINIŲ įmonių kūrimui;
 8. tautinei, religinei santaikai ir bet kokios žmogaus išnaudojimo formos panaikinimui;
 9. tradicinėms šeimos vertybėms ir piliečių teisei bei pareigai ginti savo šalies suverenitetą;
 10. Lietuvos gamtinių išteklių sugrąžinimui valstybei.

Suprantu, tai labai skaudi pamoka ir tik kvailiai mokosi iš savo klaidų, o išminčiai iš svetimų. Žmogus gyveni, gyveni ir mokaisi, bet svarbiausia, kad durnas nenumirtum.

P.S.: Šiaip, manau nėr to blogo kas neišeitų į gerą. Šiuo atveju – KUO BLOGIAU, TUO GERIAU! Valdančių partijų laukia sunkūs išbandymai, o gal ir greitas bei neišvengiamas galas… Viskas priklausys tik nuo to, ar jau pribrendome vienytis apie idėją, kuri ves į realias permainas, naujos valstybės pamatų kūrybą ir statybą ir tautos gerovės kūrimą. Jei jums pakaks valios ir sąmoningumo, tai mes visa tai pasieksime, tinkamai išnaudodami susiklosčiusias vidaus ir išorės aplinkybes.

Žilvinas Razminas


Patiko? Pasidalinkite!