Patiko? Pasidalinkite!

Dovanos sąvoka pirmiausiai ir dažniausiai daugeliui būna asocijuojama su daiktiškumu. Dovanos gali atlikti įvairų savo vaidmenį – tai arba simbolinė reikšmė, dėmesio parodymas, dėkojimas, arba noras įtikti, pasirodyti geru, arba net tikslingai manipuliuoti siekiant kokių nors tikslų.

Požiūris į materialines dovanas su laiku galėtų keistis priklausomai nuo to, kokios žmoguje būna pirminės dominuojančios vertybės – dvasinės ar materialios, nuo to, ar mėgstama ne vien tik imti, bet ir duoti. Tai turi savo įtaką ir pačios dovanos vertei. Kartais stipriai, šiltai ir nuoširdžiai ištartas žodis, kuris nieko nekainuoja, gali būti vertingesnis negu robotizuotai ir šaltai padovanotas aukso dirbinys kainuojantis solidžią sumą.

Požiūris į dovanas, kurios nėra materialios, deja šiame mūsų technokratiniame daiktiškų vertybių amžiuje nebūna sureikšminamas. Prieš kokias nors šventes daugeliui dovanos sprendimas konkrečiai dienai dažnai virsta galvosūkiu. Tačiau itin retai kam nors tampa galvosūkiu uždavinys, kaip būtų galima kiekvieną dieną dovanoti gerumą, nuoširdumą, sąžiningumą.

Ar nuoširdumas ir sąžiningumas galėtų būti puiki dovana? Manau kad taip. Kas iš to jei pagal piniginę vertę žmogus dovanoja brangią dovaną ir į akis dirbtinai šypsosi, o už akių veidmainiškai apkalba ir ką nors meluoja arba slepia? Materialios dovanos tada tikros vertės neturi ir jos virsta šlamštu nepriklausomai nuo jų aukštos pirkimo kainos.

Ir vis dėl to pačias svarbiausias ir rimčiausias dovanas manau kiekvienas galėtų padovanoti tik pats sau. Tai yra amžinų vertybių dovanos, kurios išryškėja visapusiškai ugdant save išgryninant širdį, plečiant sąmonę ir atsikratant ydų. Ir be abejo kaip nepaminėti dar ir tokios dovanos kaip logika ir sveikas protas, kurį taipogi svarbu vystyti, kurio taip itin dažnai trūksta ir kuris taip pat yra reikšmingas.

Tai yra Dieviškos dovanos, kurios kiekvienam gali būti pasiekiamos jeigu šių dovanų gavimui bus sistemingai ir kryptingai kartu su šypsena nuolatos dedamos pastangos.

Michail Kn


Patiko? Pasidalinkite!