Patiko? Pasidalinkite!

„Iki šiol grįžta košmarai naktiniai. Eisiu su palapine prie Seimo ir gyvensiu su dukra,“ – 2019-ųjų sausio 2 dieną  kalbėjo  buvusi Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė Sigita Jurgelevičienė (nuotr. viršuje) . Moteris saugo baisią paslaptį. Ji žino, kas atsitiko jos mažamečiui vaikučiui. Vaiko  gyvenamoji vieta nustatyta su motina. Taigi ji visiškai kontroliuoja, su kuo bendrauja jos vaikas. 2018-ųjų lapkričio 20 dieną moteris pasiprašė prieglobsčio globos namų „Užuovėja“ nukentėjusių nuo seksualinės prievartos vaikų pagalbos centre. Motina su vaiku šioje valstybės įstaigoje gyveno tris paras. Ji įtaria, kad vaikas patyrė seksualinį smurtą. Globos namų psichologė Ieva Šukelienė tris dienas tardė mažametį ir priėjo išvados: „Prielaidos  apie galimai patirtą prievartą atmesti negalime.

2019-ųjų sausio 2 dieną  S.Jurgelevičienės advokatė Ingrida Krolienė viltingai pranešė Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjai Rūtai Kazlauskienei turinti įrodymų, kad vienos Vilniaus rajone veikiančios  mokyklos mokytojoms kilo įtarimas. I.Krolienės teigimu pedagogės kreipėsi į teisėsaugos institucijas liudydamos, kad tėvas netinkamai bendravo su S.Jurgelevičienės vaiku. Vienok, advokatė persūdė.Į kitą teismo posėdį motina atsinešė 2018.11.21 d. mokyklos direktorės pranešimą. Jame rašoma, kad 2018.11.13 dienos metu mokyklos kieme mokytoja (teksto autoriams pavardė žinoma) „pastebėjo tėvo galimai netinkamus, seksualinio elgesio požymių turinčius veiksmus. Apie netinkamą elgesį mokytoja tą pačią dieną informavo skyriaus vedėją bei vaiko motiną. 2018.11.20 mokykloje įvyko posėdis.

Buvo nuspręsta dėl šio įvykio kreiptis į vaiko teisių apsaugos skyrių.“  Mokykla į posėdį vaiko tėvo nešaukė, jo paaiškinimo išgirsti nepanoro. Tėvą pasmerkė už akių. Kodėl pedagogai leidosi sukurstomi?Mokykla parašė pranešimą vaiko teisių apsaugos įstaigai. Ant mokyklos pranešimo puikavosi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus apvalus antspaudas ir parašai. Neatmestina, kad skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė (arba jos pavaduotojas Edvard Zakševskij) pažeisdama valstybės tarnautojo etiką bei teisės aktus perdavė slaptą dokumentą savo bičiulei S.Jurgelevičienei.Nekreipdama dėmesio į ieškovo įspėjimą, 2019.01.24 dieną šį dokumentą Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėja Rūta Kazlauskienė žaibiškai prijungė prie teismo bylos. Už tai teisėjai pareikštas nušalinimas nuo bylos nagrinėjimo. Piratišku būdu pagrobtas dokumentas gali pasitarnauti kaip įrodymas, skirtas „teisminiu būdu“ atimti iš vaiko tėvo nekilnojamąjį turtą.

Tūlas pilietis turėtų susivokti, kad S.Jurgelevičienės vaiko tėvas yra pedofilas. Logiška, kad pedofilas turi būti grūdžiamas lauk iš jam priklausančio namo. Bent jau tokie S.Jurgelevičienės lūkesčiai.Beje tokia padėtis atitiktų ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino makiaveliškus interesus. Žiniasklaida daug rašė, kad S.Jurgelevičienė yra A.Valantino vardinis projektas. Naudodamasis šios valstybės tarnautojos paslaugomis  teismo pirmininkas siekia nutildyti žmogaus teisių gynėją. Istoriškai žiūrint A.Valantinas atsiranda ten, kur reikia spręsti pedofilijos klausimus. Net jei žmogus nekaltas, prilipdyti jam pedofilo etiketę paprasta. Dėl viso pikto. Gal žmogus supanikuos, pasiduos psichinei prievartai ir iškels baltą vėliavą?Algimanto Valantino prižiūrimas projektas tęsiasi. Jo aršus darbo stiliukas nepakito. 2014.12.23 d. Vilniaus apygardos teismo nutartyje tuometinis teisėjas Algimantas Valantinas pranašiškai rašė: „kažkokia blac pidarų ir pidariukų gimdytoja blac ir auklėtoja ir dar mano vaiką prievartauja blac ir jį pidaru daro, ir bus pidariukas, nu ką aš padarysiu (…) pidarų karalienė iš pidarų karalystės (…) nemuilintų subinių ir piderų karalystėje atsidūriau (…) va tada jisai užsitarnaus garbingą pidaro vardą ir tokia mūsų pidarų šeimos dalia (…) tavo visa pidarų šeimynėlė (… ) ir toliau gamink pidariukus, pidarų imperiją.(…) tai, ką tu iš šito vaikučio padarei yra tragedija, mazgote tu blac nelaiminga.

“Žinau, kad cituojamą teisėjo nutartį sudarytą iš begalinės keiksmažodžių virtinės gavo bene visi Seimo nariai ir Prezidentūra.Dar vienas iškalbingas faktas apie A.Valantino interesų neartus dirvonus. Vilniaus Žemynos progimnazijoje V-VIII klasių socialine pedagoge dirba jo žmona Reda Valantinienė (r.valantiniene@gmail.com). Jos pareiga – rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti (įskaitant ir jų seksualinį išnaudojimą),  spręsti krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas. Bet asmuo, mokantis spręsti krizinius atvejus,  žino ir kaip galima atvesti vaikus ar mokyklą į krizinę situaciją. Sugniuždyta vaiko psichika itin lengvai pasiduoda pedofilo valiai.  Kiek pamenu, Vilniaus Žemynos progimnazija buvo viena pirmųjų, 2018 metais pradėjusi pedagogų streiką.Vadinasi, peršasi išvada, kad S.Jurgelevičienės groteskiškas užsidarymas globos namuose – dar vienas iš anksto paruoštas teroro aktas. Makabriško pedofilijos scenarijaus dėka A.Valantinas galbūt tikisi teisėjų Rūtos Kazlauskienės ir  Rinaldo Adamonio rankomis teismuose pribaigti A.Valantinui karą paskelbusį buvusį S.Jurgelevičienės meilužį. Bet scenarijaus autoriai padarė taktinių klaidų. Teroro aktas jau iš anksto buvo pasmerktas žūčiai. Jie tikėjosi policijos ir prokuratūros aktyvaus palaikymo. Dėkui Dievui, laikai pasikeitė. Teisėsauga net nesvarstė galimumo pradėti baudžiamąją bylą tėvui dėl nepagrįsto kaltinimo.Dabar tepti slides turėtų globos namų „Užuovėja“ direktorė Gytė Bėkšienė ir psichologė Ieva Šukelienė. Ponios beatodairiškai pažeidė 2016.07.14 socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-353 patvirtintas rekomendacijas. Šis teisės aktas nustato, kad tik po to, kai buvo iškelta baudžiamoji byla dėl vaiko seksualinio išnaudojimo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba vaiko teisių apsaugos skyrius duoda vaikui siuntimą į globos namus, kur jam teikiama pagalba. Teismo medicinos gydytojas atlieka medicininę vaiko apžiūrą. Jis pateikia išvadą dėl vaiko seksualinio išnaudojimo fakto nustatymo. Tik tuomet pagalbos centro (globos namų) psichologas atlieka psichologinį vaiko vertinimą. Paskui kompleksinės pagalbos komanda parengia rekomendacijas dėl ilgalaikės kompleksinės pagalbos teikimo vaikui.Kaip įtaria autoriai, A.Valantino projekto atveju globos namų „Užuovėja“ direktorė Gytė Bėkšienė ir psichologė Ieva Šukelienė į savo įstaigą priėmė S.Jurgelevičienės vaiką be jokio valstybės įstaigų siuntimo. Juk baudžiamoji byla iškelta nebuvo.

Direktorė ir psichologė savo popierius taip ir užpildė – „Siunčianti institucija: mamos Sigitos Jurgelevičienės prašymu.“ Yra ir daugiau pažeidimų. Psichologė Ieva Šukelienė, lyg užkeikimais gydanti šarlatanė,  tris dienas be jokio teisėto pagrindo vedė aršią apklausą taip, kad mažamečiui kiltų haliucinacijos ir jis prifantazuotų nesąmonių.
Taip, taip, ponai psichologai, jūs puikiai žinote, kad dėl sensorinės deprivacijos ganėtinai ilgą laiką (o per tris paras viską galima išbandyti) patalpoje uždarytas žmogus gali patirti haliucinacijas. Jums taip ir knieti pagal šį metodą spustelėti į bejėgišką padėtį patekusią nieko neįtariančią  auką, ar ne? Bet vaikas, turėdamas stiprią psichiką, nepasidavė slaptam psichologo poveikiui.Tada, apeidama kompleksinės pagalbos komandą, psichologė Ieva Šukelienė vien pati sau surašė „Rekomendacijas dėl ilgalaikės  pagalbos teikimo vaikui“.

Dar įtarčiau, kad globos namų psichologė ir kitaip piktnaudžiavo. Ji  kvotė vaiką, ar jis matė suaugusių žmonių lytinių organų sritį. Specialistė šaltakraujiškai tardė vaiką, kad jis įvardintų lytinių organų pavadinimus ir nupasakotų situacijas, kada jis matė kitų vaikų lytinius organus. Vaikas buvo kryptingai kamantinėjamas siekiant iš jo išpešti, ar patyrė netinkamus prisilietimus.Teisėsaugos pareigūnai turėtų įžvelgti, kad  minėtuose psichologės veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių – mažamečio tvirkinimas (BK 153 str.). Kodėl? Teismo medicinos gydytojas neatliko medicininės vaiko apžiūros ir nenustatė vaiko prievartavimo fakto. Bet žinojimas apie tai  psichologei neužkirto kelio. Tai įrodo, kad psichologė veikė sąmoningai. Veikė nuožmiai, vykdydama suinteresuotų asmenų valią.Tikėtina, kad intrigantų kaltinimus ištyrusi Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Rita Vaitekūnienė žino, kas paakino Vilniaus rajone veikiančios mokyklos mokytojus apšmeižti ir nepagrįstai pasmerkti vaiko tėvą. Tačiau prokurorė turi toliau tirti ir ginti vaiko interesus. Juk psichologė neatmeta, kad prieš vaiką buvo naudojamas seksualinis smurtas. Tik vaiko motina žino, kas ir kaip. Kitaip nekalbėtų apie ją apnikusius košmarus.Žiniasklaidos jupiterių šviesa apakino teismų šacher-macherius.  Žmonių likimo almanachui teisėtvarkos siaubūnų klika įtakos jau nebeturi. Bet sužeistas žvėris dar pavojingas. Jie tiki savo galiom manydami esą valdžios atstovai. Bet santykis tarp esančiojo valdžioje ir jį išrinkusių piliečių trapus.
Teisėjų tarybos pirmininke Algimantai Valantinai, visi suprantame, kad esate galutinai nuvainikuotas. Politikoje veikia klasikinė taisyklė: jei piliečiai mano, kad nesi jų valdžia, vadinasi, tavo galia ir valdžia negrįžtamai išnyko. Esi tik popierinio laivo kapitonas. Kvaila ambicija ir nepagrįstas siekis užimti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vadovo postą. Seime – protingi žmonės. Jie nebalsuos už „charizmatišką“ Makiavelį. Protingi žmonės mato, kad A.Valantino „charizmą“ pučia vien tik Mockaus „pajabat“ klapčiukai.

Žmonės pasipiktinę dėl suirutės teismuose. Nešalinami iš teismų piktybiškai įstatymo neklausantys teisėjai. Nors tai šventa teismų sistemą prižiūrinčio Lietuvos apeliacinio teismo vedlio A.Valantino pareiga. Vedlys nuščiuvęs tyli, tuo tarpu kai spauda jį metų metais ragina įvesti tvarką. Dar nebaigti užkulisiniai reikaliukai? Pristigta intelekto ar laiko sąskaitoms suvesti su neparankiu piliečiu?
Naujai ekscelencijos paskirti teisėjai, viena jų – jau minima Rūta Kazlauskienė,  A.Valantino administracinėje priežiūroje esanti teisėja Rūta Kazlauskienė, vėlgi ne dėl jos gražių akių, sudaro išskirtines sąlygas  VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra prie Finansų ministerijos“ specialistei S.Jurgelevičienei už keliamus turtinius reikalavimus teisme nemokėti žyminio mokesčio ir taip sąmoningai apžaisti įstatymą.

Finansų ministerijai pavaldžioje  įstaigoje dirbančios S.Jurgelevičienės protui nėra suvokiama, kad teismų sistema ir jos funkcionavimas brangiai kainuoja valstybės finansų sistemai, kuri išlaiko teismus rinkdama žyminį mokestį. Teisėja R.Kazlauskienė puikiai supranta, kad žyminio mokesčio sumokėjimas yra viena iš civilinės bylos iškėlimo ir priėmimo teisme sąlygų.Pagirtina ir sveikintina, kad teisėja R.Kazlauskienė turi humoro jausmą. Tačiau krizenimas ne laiku ir ne vietoje nėra išminties požymis. 2019-ųjų sausio 2 dieną  teisėja posėdžio metu pratrūko juoku išgirdusi S.Jurgelevičienės paleistą pašaipą vaiko tėvui: „Ar Jūs galvojate, kad aš galvoju, kad jūs protingas?“ Kartu su teisėja krizeno S.Jurgelevičienė ir teisės mokslų daktarė, Advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgėlės pavaduotoja Ingrida Krolienė.Praėjus minutei teisėja  R.Kazlauskienė kvatodama pasakė žmogui: „Atsakovė suprato neteisingai jūsų klausimą, cha-cha-cha!“. KGB karininko Juzefo Kozubovskio bičiulės Ingridos Krolienės linksmybės tęsėsi.
Tik, vargu bau, ar teisėja suprato, kad,  negalėdama suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, ji užgauliai pažemino žmogaus orumą.  

Pažeistas Teisėjų etikos kodeksas įpareigojantis teisėją netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar žeminimo. O dabar, žmonės, žiūrėkite – štai, kaip veikia Konstitucijoje nustatyti teisės viršenybės ir  pagarbos žmogui principai pagal teisingumą vykdančią teisėją R.Kazlauskienę ir Advokatų tarybos narę I.Krolienę!Vadinasi, mafijai tarnaujanti it gerai sutepta mašina armada krinka. Dėka nenupirktos žiniasklaidos ji virto tik gagenančių, įkyriai šnypščiančių ir piktai besignaibančių žąsų pulku. A.Valantino užuovėjoje tūnantis teisėjas Rinaldas Adamonis, kaip žinia, negali nepasipuikuoti, kad Amerikos internetinė žiniasklaida  jį atviru tekstu vadina Žąsinu Gagonu. Ne tik vadina, bet pagrindžia faktais. 

Ar jau pasiekti visi kvailumo rekordai? Susimilkite ir nutilkite – kuo blogesnis teismų įvaizdis, tuo geriau Kremliaus propagandai! Teismų vedliai, ar jūs ne to siekiate? Nostalgija Šiaurės Korėjos teisingumo standartui vis dar valdo?! Prašau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą bei Teisės  ir teisėtvarkos komitetą skubos tvarka spręsti publikacijoje išdėstytas valstybinės reikšmės problemas.U.K. (teksto  autorius redakcijai žinomas)

laisvaslaikrastis.lt

 


Patiko? Pasidalinkite!