Patiko? Pasidalinkite!

Nėra sudėtinga pastebėti kaip tarp kai kurių asmenų kategorijos “pasitikėti mokslu” frazė patapo jau populiariu trendu, o dar kai kam tapo ir skambiu komerciniu šūkiu. Kai kuriems visai net nėra sudėtinga suprasti kodėl visa tai įvyko. Jeigu trumpai: vieni yra apgauti, kiti siekia apgauti. Kodėl būtent apgauti? Nes apgavystę galima įžvelgti jau pačioje frazėje “pasitikėti mokslu”. Kaip apskritai galima būtų pasitikėti tuo, kas nuolatos yra kintamumo būsenoje?

Tuo, kas nuolatos yra atradimo, tobulinimo, tarpusavyje nesusitarimo, pripažinimo arba paneigimo stadijose? Ir pasitikėti ypač tuo, kas kartais būna finansuojama ne vardan altruistiško gerumo, o vardan egoistiško gobšumo. Kad pagrįsti šitą sakinį, keli pavyzdžiai pamąstymui:

Ar pasitikite “Coca cola”, greitojo maisto, GMO produktų pramonės mokslu?

Ar pasitikite tabako ir alkoholio pramonės mokslu?

Ar pasitikite mokslu, kuris leidžia naudoti kancerogenines medžiagas, kenksmingus sintetinius konservantus, naudojamus maiste antibiotikus?

Ar pasitikite mokslu, kurio pagalba kuriami daiktai ir technika su iš anksto sutrumpintu eksploatavimo terminu tam, kad skatinti pardavimus ir vartojimus, kurie kelia pelną?

Ar pasitikite naftos verslo mokslu, dėl kurio vidaus degimo varikliai automobilių pramonėje buvo masiškai naudojami 200 metų be siekiamybės kurti jiems alternatyvas?

Ar pasitikite farma industrijos mokslu neigiančiu holistinę mediciną, siekiant ne gydyti priežastis, o tik šalinti simptomus, tam, kad nuolatos turėti savo preparatų pardavimui pastovius vartotojus?

Ar pasitikite dirbtinį intelektą tobulinančiu mokslu, kurio pagalba būtų galima sekti, bausti, kontroliuoti ir įvesti griežčiausią skaitmeninę diktatūrą?

Ar pasitikite mokslu, kurio pagalba buvo statomos dujų kameros žmonių naikinimui fašistinėje Vokietijoje?
Kas iš tiesų slypi už frazės “pasitikiu mokslu” iš to asmens, kuris yra išdurtas ir apkvailintas?

Tai iš tikrųjų reiškia ir tai būtų tas pats kaip pasakyti: “aš nesu reiklus, kritiškai ir logiškai mąstantis, nesu linkęs savarankiškai tikrinti man pateikiamą informaciją. Man užtenka pasitikėti tuo, ką pateikia ir ką transliuoja populiariausi medijos šaltiniai.”

Kas iš tiesų slypi už frazės “pasitikėk mokslu” iš to asmens, kuris siekia išdurti ir apkvailinti kitus? Tai iš tikrųjų reiškia ir tai būtų tas pats kaip pasakyti: “neuždavinėk nepatogių klausimų. Tylėk, nes mokslo žodis paskutinis.”

Yra tik vienintelis mokslas, kuriuo būtų galima pasitikėti. Tai yra vadinamasis gyvenimo pamokų mokslas. Tai yra mokslas, kurio žinios įgyjamos ne per teoremas, aksiomas, taisykles, matematines ar chemines formules, kurių beje didžioji dalis dažniausiai net nebūna panaudota kasdieniniame gyvenime.

Šio mokslo žinios yra įgyjamos per įvairius gyvenimo patirčių įvykius, situacijas, kurios gali atverti sąmonę ir širdį. Ir šios įgytos žinios gali būti panaudotos bet kur ir bet kada. Tai yra neįkainojamos amžinųjų aukštųjų vertybių ir visatos dėsnių žinios. O egzamino rezultatai kiekvienam bus pateikti gyvenimo pamokų pabaigoje. Ir kokiu mokiniu būti šiame gyvenimo universitete šioje Žemėje, ar tokiu, kuris išlaikys egzaminą ar tokiu, kuris neišlaikys – kiekvienas gali pasirinkti.

Michail Kn


Patiko? Pasidalinkite!