Patiko? Pasidalinkite!

2018 m. gruodį Lietuvą sukrėtė taip vadinamas ,,šnipų” skandalas. Gruodžio 18-19 d. paaiškėjo, jog suimta visa eilė asmenų, tame  tarpe ir ilgametis Socialistinio Liaudies fronto(SLF) lyderis Algirdas Paleckis, istorikas Valerijus Ivanovas, Socialistinio Liaudies fronto narys Leonas Minkevičius bei dar kai kurie aktyvūs piliečiai. A. Paleckis sulaikytas dar spalio pabaigoje. Kratos  be areštų  įvykdytos pas grupę asmenų, tame tarpe pas SLF valdybos narį Pavelą Ževžikovą,  visuomenininką Artūrą Šidlauską ir kai kuriuos kitus piliečius. Byla tikrai skandalinga, vykdomos nuožmios politinės represijos, liejasi ir grasinimai. Balandžio  16 d. prieš pietus sulaukiau skambučio-tik atsiliepus kažkas moterišku balsu ėmė šaukti-,,Kodėl domitės Paleckio byla? Kodėl apie tai rašote ? Laikas nutilti! „. Tada pasakiau-,,Aš pats esu persekiojamas toje byloje, man skambina tyrėjai, jie kvietė  apklausą, jie vykdo spaudimą“. Moteris vėl ėmė šaukti-,,Ko jūs lendat! Tylėkit!”.

Tuo tarpu prokuratūros atstovai prisidengia tylos siena, kai žurnalistai ir žmogaus teisių gynėjai kreipiasi dėl informacijos apie A. Paleckio ir kitų su juo galimai siejamų asmenų atžvilgių vykdomus veiksmus. Dažniausias atsakymas : ,,Nekomentuojame“ arba dar geresnis -,,Nežinome“. Tačiau dar 2019 m. sausio viduryje Algirdą Paleckį kalėjime jau aplankė advokatas Erikas Pavlovičius. Jo teigimu, A. Paleckis gana ramus, jis tvirtai pasisakė-,,Mane persekioja dėl politinių motyvų. Labai gaila, kad Lietuvoje įmanomi tokie dalykai, žmones galima atvirai persekioti dėl politinių motyvų-iškelti baudžiamasiąs bylas, kratyti, suiminėti. Jokių nusikaltimų nevykdžiau, nesu kaltas. Tai įtakingų veikėjų,  korumpuotų politikų užsakyta byla”.

Kaip fabrikuojamos bylos ?

Tuomet, sausio mėnesį, advokatas E. Pavlovičius  neprognozavo bylos perspektyvų. Tai logiška, nes mūsų krašte yra buvę visko-ir kai politinės bylos byra kaip kortų namelis, ir kai  tam tikra  ,,juodoji ranka“ sugeba privesti prie apkaltinamųjų nuosprendžių politinėse bylose. Asmeniškai žinau advokatą E. Pavlovičių, kuris ginė mane politinėje byloje. Ir po kelerių metų buvau išteisintas. Tai tikras profesionalas, kaip ir jo kolega V. Sirvydis.  Dėl to ir pasitikiu tokiais nuosekliais ir tvirtais juristais, kurie neburia ,,iš kavos tirščių“, nemeluoja, bet palaipsniui aiškinasi įvairias aplinkybes ir dažnai pasiekia gerų rezultatų.

Šiuo metu A. Paleckio juridinius interesus atstovauja advokatas Algis Petrulis. Ir dar paaiškėjo, jog yra atsiradęs dar vienas advokatas, kuris slepiasi ir nenori su niekuo bendrauti. Apie tai kiek vėliau straipsnio  eigoje.

Nuo 2014 metų padėtis Lietuvoje tikrai labai primena profašistinio Smetonos režimo valdymo laikus. Atviri politiniai persekiojimai,  politiniai teismo procesai, masinis šmeižtas pažangių žurnalistų ir opozicijos veikėjų atžvilgiu tapo norma. Tačiau tai, kas prasidėjo 2018 m. rudenį, rodo pokyčius represinių struktūrų veikloje. Slapti areštai ir po to pradedama masinio šmeižto kampanija tai dar vienas posūkis ilgame politinių represijų kelyje.

  1. Ževžikovas: ,,Ar dalyvauti visuomeninėje veikloje- tai nusikaltimas?“

Su represijomis taip pat susidūręs  Socialistinio Liaudies fronto  valdybos narys Pavelas Ževžikovas  stebisi, kad Lietuvoje vyksta tokie procesai:  ,, Gruodžio 18 –ają anksti ryte išvykau į darbą, ir greitai po to į namus įsiveržė policijos operatyvinė grupė. Jie ilgai kratė namus, išnešė kompiuterius, ir daug kitų daiktų. Beje, išnešė net medalį, kurį gavau už aktyvų dalyvavimą Tarptautiniame jaunimo festivalyje 2017 m. rudenį. Apie 11 valandą   operatyvinė grupė atvyko į mano darbovietę, ir čia vykdė kratą, išnešė darbinį kompiuterį.   Esu taikus žmogus, niekada nesusijęs su  jokiu banditizmu. Šiek tiek dalyvauju visuomeninėje veikloje, bet ar tai nusikaltimas“.

Ževžikovas sausio antroje pusėje pagaliau gavo ir kratos orderį. Gana įdomus dokumentas, pagal kurį galime spręsti, kaip rezgamos politinės represijos.

Kaip vyksta spaudimas prieš A. Paleckio bendražygius?

Nuo vasario vidurio man ėmė skambinti Kriminalinės policijos biuro vyr. tyrėja Regina Kišūnienė, ji pageidavo mane apklausti. Tačiau turėjau išvykti į užsienį ir į apklausą nevykau. Vėliau gavau kvietimus į apklausą ir kovo mėnesį, jau tariausi su advokatu, bet tyrėja itin skubino, net grasino areštu, jei neatvyksiu. Kai sudarėme sutartį su advokatu Eriku Pavlovičium ir buvo numatyta apklausos data-kovo 28 d., atsitiko dar viena staigmena, kovo 27 d. advokatas buvo nušalintas. Motyvai labai abejotini, tačiau teko spręsti problemą-man ėmėsi  atstovauti Eriko kolega G. Gustaitis. O nutarimas dėl advokato nušalinimo-irgi įdomus dokumentas, kuris parodo, kaip gestapas rezga politines bylas.

Balandžio 5 d.  atvykome į apklausą Kriminalinės policijos biure, Kauno padalinyje. Apklausoje dalyvavo vyr. tyrėja Regina Kišūnienė ir komisaras Linas Karčiauskas. Klausimai buvo tikrai įdomūs-,,kodėl užsiėmėte juridinės gynybos organizavimu dėl A. Paleckio?“, ,,Kodėl rašėte apie šią bylą ir teikėte apie tai komentarus ?“, ,,Kodėl bendravote su P. Ževžikovu šia tema?“, ir pan.  Tada tiesiog iškyla klausimas:  kur gyvename-XXI amžiuje? Ar profašistinio Smetonos režimo laikais?

Į tai ir atkreipiau šitų pareigūnų dėmesį, pasakiau jog politinės represijos –tai provokacija prieš Lietuvą, o kas liečia mus, Lietuvos antifašistus, tai mūsų tikslai aiškus-mes už taikią Lietuvą, už nusiginklavimą,  ir už tai, kad jau laikas atkurti tvarką šalyje. Per trisdešimt metų korumpuoti klanai sugriovė Lietuvą ir pareigūnai turi ne politines represijas vykdyti, o sutvarkyti korumpuotus klanus.

Įdomu pastebėti, jog komisaras Linas Karčiauskas jau dalyvavo tokiose bylose-kaip byloje,  kurioje figūravo J. Kuolelis, J. Jermalavičius ir kiti kairiųjų lyderiai, kaip žymioji Medininkų byla (beje, ši byla sufabrikuota, su tais įvykiais susiję kontrabandos veikėjai,  o nuteistas K. Michailovas net nėra ten buvęs).

Dar įdomesni įvykiai prasidėjo nuo balandžio 10 d. Tos dienos vakare advokatas Algis Petrulis mane informavo, jog balandžio 12 d. įvyks teismo posėdis dėl kardomosios priemonės A. Paleckio atžvilgiu. Jis vyks Vilniaus apygardos teisme. Balandžio 11 d. turėjau sužinoti daugiau detalių apie šį posėdį. Tačiau po pietų advokatas A. Petrulis pasakė-jog yra atsiradęs dar vienas advokatas, kuris perėmė pagrindinius reikalus, o jis posėdyje nedalyvaus, ten  vyks tas paslaptingasis advokatas. Kai ėmiau teirautis, kaip rasti tą paslaptingą žmogų, Petrulis pasakė, jog nežino kaip rasti. Skambinau į prokuratūrą, į teismą, deja niekur negavau informacijos apie  tai, kurią valandą vyks teismas.

Balandžio 12 d. ryte, mes, keturi Kauno ir Klaipėdos antifašistai (Giedrius Grabauskas, Henrikas Juodiška, Alfredas Kerikas ir Algirdas Kavaliauskas), išvykome į Vilnių aiškintis kas vyksta. 9. 15 jau buvome teisme, susitikome su keliais vietos antifašistais. Teiravomės teismo darbuotojų, bet jie vėl gi neva neturėjo informacijos. Skambinome į prokuratūrą, ten teigė-,,viskas įslaptinta“. Ilgai laukėme teismo koridoriuje, per kurį atveda žmones su konvojumi dėl kardomosios priemonės. Taip ir nesulaukėme, tada  13.  20 įteikėme protesto raštą teismą ir išvykome į Generalinę prokuratūrą reikalauti paleisti į laisvę Algirdą Paleckį. Tačiau A. Paleckio bylą  kuruojanti prokurorė Vilma Vidugirienė atsisakė su mumis bendrauti. Tada mes įteikėme protesto raštus ir 14. 30 išvykome į Kauną.

Kas vyksta Lietuvoje? Atviros represijos, piliečių žeminimas, ponijos klestėjimas, laisvo žodžio priespauda. Vienu žodžiu-tai fašizmas. Kodėl klanai nemėgsta Algirdo Paleckio ? Tikrai galiu sakyti, jog A. Paleckis tas žmogus,  su kuriuo  kartu jau suvalgyta pūdas druskos. Jis išsilavinęs, draugiškas žmogus, Lietuvos patriotas, nusiteikęs tvirtai ginti savo poziciją: 1- Lietuva turi būti socialinė valstybė, kurioje gerai gyvena ne grupelės ,,pateptųjų“, o dauguma šalies žmonių. 2- Lietuva turi būti neutrali šalis, taikos zona.  Ir tuomet mūsų krašte bus darna ir  stabilumas. O klanai nori skurdžios Lietuvos, kurioje jie karaliauja, ir jie nori okupacijos-kad mūsų krašte ir toliau būtų amerikiečių bei vokiečių okupacinė armija. Vienu žodžiu, kryžiuočių daliniai, kurie ir gintų šituos ponus. Dar jie nori  išsaugoti fašistų  paminklus-tokių kaip Jonas Noreika, Juozas Krikštaponis ar Jonas Misiūnas –Žalias Velnias. Taigi, velniai gina velnius.

Giedrius Grabauskas


Patiko? Pasidalinkite!