Patiko? Pasidalinkite!

Ne kartą pagalvoju, ko nesiseka mūsų sisteminei žiniasklaidai ir politikams normaliai pateikti tikros rusiškos propagandos žiedelius, o ištempinėja antraeilius, ar trečiaeilius dalykus iš konteksto?

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „советские пионеры фото“

Vienas tokių dalykų, kaip nevykęs straipsnis su daugybe iš CCCP laikų nuotraukų. Vienur girtas gulintis žmogus, kitur storos bobos, eilės, prastai apsirengę žmonės, purvas, nešvara, netvarka. Kiek daugiau turintis galvoje smegenų žmogus supranta, kad čia yra ištraukta iš konteksto.

Pamenu prieš kelis metus, kai pabėgėliai plūdo į Europą, apkaltino Putiną, kad jis organizavo. Va čia tai juokingai tokia anti propaganda nuskambėjo. Tuo pat metu ir absurdiškai. Prieš tuos pačius kelis metus visur matė mūsų žiniasklaida Putino ranką. Tik kur kokie rinkimai, ten kur ne tie laimi, visur Putino ranka. Susidarė įspūdis, kad Putinas kaip koks pons dievuks visur ir viską kontroliuoja. Pasaulis jau po jo padu totaliai visas. Viską valdo. Pati mūsų žiniasklaida ir politikai patys sukūrė Putino visagalio įvaizdį. Vietoje to, kad gal patylėti geriau, jie kaip tik užsiėmė Putino piarinimu ir vertė patys jį visagaliu. Dalis žmonių patikėjo, kad tikrai jisai visagalis. Mūsieji kranksėjo, kad tuoj jo režimas žlugs, bet neturėdami smegeninėje košytės, patys sau prieštaravo.

Štai dabar ištrimitavo LRT, kad Rusijos Federacijos ambasada Lietuvoje užkerta kelią 17-ajai jaunimo ekspedicijos „Misija Sibiras“ kelionei į lietuvių tremtinių palaidojimo vietas Rusijoje. O nesugeba suprasti, kad save gerbianti šalis nebegali ir nebenori leisti daugiau tyčiotis iš savo šalies. Reikia žinoti keletą dalykų kodėl nebe įsileidžia.

Pirmiausiai, kad yra jaunimui pateikiama informacija kiek tendencingai. Dabartinė Rusija yra visai kita šalis nei bolševikinė. Leido 17 metų lankyti tremtinių vietas, o dabar nebeleidžia. Kodėl? Pirmosios ekspedicijos buvo taikos ir susitaikymo ekspedicijos. Buvo minima ir pagerbiama nuo bolševikų nukentėję žmonės. Nuo bolševikų kentėjo ne tik lietuviai, latviai, estai, bet labai kentėjo patys rusai. Per paskutinius metus imama Rusija tapatinti su bolševikine. Nepamirškite mūsų prezidentės itin grubios diplomatinės klaidos ir politinio netakto. Ji pavadino Rusiją teroristine valstybe. Ji visą valstybę pavadino teroristine, po ko jokio atsiprašymo nesekė. Štai viena priežastis kodėl nenori įsileisti. Kitas dalykas, kad teko matyti pastarąsias kokias dvi filmuotas ekspedicijas, kur tampa nelabai skania propaganda, kad Rusijoje bardakas, kad gyvena kaip kiaulės. Jei eilinis vlog’eris taip pasakytų, niekas nekreiptų dėmesio. Šią ekspediciją globoja oficialūs Lietuvos politikai. Tie patys politikai oficialiai išlydi. Laidos rodomos ne privačiame televizijos kanale, o LRT nacionaliniame, kas duoda aiškią žinią, kad bus užslėptai tyčiojamasi iš Rusijos Federacijos.

Būta ir kitokių liapsusų iš lietuvių pusės. Kiek buvo rėkta dėl kai kurių muzikantų neįsileidimo į Lietuvą? Kiek buvo neįsileista asmenų dėl visiškai absurdiškų dalykų? Nepamenate? Štai jums ir atsakymas.

Yra „Youtube“ kanale vaizdų nufilmuotų, kur karys pasiėmę prieštankinį ginklą atbulai – iššauna. Susidaro pastoviai toks įspūdis, kad mūsieji žurnalistai su politikais ginklus naudoja atbulai.

Gal tikrai jau Putinas nori atkurti CCCP? Gal tikrai yra grėsmės, bet mūsieji niekaip nesugeba argumentuotai paaiškinti. Tai ir gaunasi taip, kad CCCP laikų mylėtojų atsiranda perdėm daug. Kad ima matyti tenai išsigelbėjimą nuo „geiropos“? Na, o iš kitos pusės, kai žmonės mato Vakarus taip pat kaip grėsmę su savo pseudo vertybėmis, vis daugėja žmonių mylinčių Putiną ir nemato kitokių paslėptų grėsmių. Kas šioje vietoje kaltas? Ar ne mūsų politikai, kurie yra itin pilkos asmenybės, kurie dabar svarsto drausti rusiškas televizijas? Pasiklausai ir supranti žmogus, kad tie matomai nemoka naudotis internetu, kad televizijas uždraudus viskas pasikeis. Taip, pasikeis, tik dar į prastesnę pusę. Žmonių dar daug gyvena iš anų tarybinių laikų, kurie pamena kaip buvo draudžiamas „Amerikos balsas“. Buvo pristatyta radijo trukdytuvų, bet vis vien ateidavo kažkas per sienas. Buvo bandyta drausti vakarietiška muzika, bet ar veikė draudimai? Veikė taip, kad dar labiau paspartino tą pelkę žlugti.

Kas dėl ekspedicijos „Misija Sibiras“, tai pasiklausau jaunuolių kurie kalba: žinote baisingai primena jų kalbas, pionierių, komjaunimo klasės aktyvistų kalbas, pionierių kambaryje su pionierių vadove apie pionierystę – Lenino anūkystę.

Iš kur pabėgom, ten vėl grįžom, tas pats patosas liejasi laisvai. Bet ar „elitas“ suvokia, kad jie viską perėmė iš anų laikų. Net kalbėjimo stilių, manieras. Na, manieros jau kitokios, bet labai panašios.

Andrius Noreika


Patiko? Pasidalinkite!