Patiko? Pasidalinkite!

Forma, turinys ir pasirinkimo iliuzija

Ideologinė informacija turi savo formą ir turinį. Forma dažniausiai yra tik žmonių pritraukimo įrankis (masalas). Turinys yra ta informacijos dalis, per kurią yra daromas labai konkretus poveikis žmogaus psichikai. Turinyje yra paslėptas paskatinamasis motyvas (kabliukas), sužadinantis žmoguje konkretų norą, kuris yra naudingas manipuliatoriui (žvejotojui).

Paskatinamasis motyvas (noro sužadinimas) aktyvuojamas įjungiant arba išjungiant konkrečius žmogaus psichikos gynybos mechanizmus. O šiuos galima junginėti dėl to, jog žmoguje yra vidinių psichologinių problemų. Taigi, kuo daugiau žmogus turi vidinių problemų, tuo lengviau yra juo manipuliuoti. Kuo jis mažiau sąmoningesnis, tuo jis labiau pereina į autopiloto režimą ir vis labiau tampa priklausomas nuo savo paties psichikos gynybos mechanizmų. O būtent jų valdymą ir bando perimti manipuliatorius, naudodamas atitinkamo turinio informaciją. Visa esmė yra sukurti žmonėms patrauklią formą (masalą) ir į tą formą įdėti reikiamą turinį (kabliuką), kuris darytų norimą konkretų poveikį žmogaus psichikai.

Pavyzdžiui, Lietuvoje yra daug skirtingų politinių partijų (formų), tačiau jų geopolitinė kryptis (turinys) yra ta pati. Skirtingos partijos (formos) įsteigiamos, tam, kad būtų pritraukta kuo daugiau žmonių į rinkimus (kabliukas). Skirtingi žmonės pakimba ant skirtingų formų (skirtingo masalo) ir kuo daugiau įvairių formų (masalų), tuo daugiau ir užkibusių žmonių (laimikio).

Todėl mums būtina išmokti atskirti formą nuo turinio, priemonę nuo tikslo, masalą nuo kabliuko. Nustačius, kokius konkrečius gynybos mechanizmus bandoma įjungti arba išjungti, mes nesunkiai galėsime nustatyti ir patį paskatinamąjį motyvą bei suprasti informacijos turinio tikslą.

Matydami, jog mums siūlo rinktis tą patį gėrimą (turinį) iš skirtingų butelių (formų), mes suprasime, jog realiai jokio pasirinkimo nėra, jog viskas tėra tik pasirinkimo iliuzija (manipuliacija).

Mūsų aferos planas

Kad geriau suprastume manipuliatorius, reikia iš vidaus pažvelgti į jų darbo virtuvę. Šioje laidoje mes pabandysime patys tapti manipuliatoriais ir sukurti konkretų savo aferos planą.

Įspėjame, jog mūsų planuojama afera bus tik vaidybinis žaidimas, kurio tikslas yra išskirtinai tik supažindinti jus su konkrečia sukčių metodika (šablonu), ir tik tam, jog jūs sugebėtumėte jį atpažinti ir nuo jo apsisaugoti.

1. Reikia nusistatyti aiškų ir konkretų savo tikslą

Manipuliatoriai visados turi savo konkretų tikslą, apie kurį jo aukos visiškai nieko nenutuokia. Manipuliatoriai siekia savo tikslų išnaudodami svetimas rankas. Svetimos rankos atsiranda, kai manipuliatoriai ideologinės informacijos pagalba paveikia žmonių psichiką, ir šie pradeda patys norėti daryti tai, ko reikia manipuliatoriui.

Taigi, mums irgi reikia konkrečiai nuspręsti, ką mes su tomis papildomomis rankomis norėsime padaryti. Fantazija čia gali būti neribota. Tikslai gali būti labai dideli, tokie kaip žmonijos mažinimas, valstybės perversmas, karo sukėlimas. Taip pat tikslai gali būti ir maži bei primityvūs, tokie kaip, pavyzdžiui, užsidirbti šiek tiek pinigų. Viskas priklauso nuo to, kokie bus mūsų informacijos sklaidos resursai. Kuo daugiau žmonių mūsų informacija pasieks, tuo daugiau rankų ir turėsim.

Kadangi mūsų informaciniai resursai nėra dideli, todėl ir tikslas pradžiai bus nedidelis. Užsibrėšime paprastą, tačiau realų tikslą – užsidirbti šiek tiek pinigų. Tai ir bus mūsų nematomas kabliukas – paskatinamasis motyvas, ant kurio bandysim užkabinti savo aukas (žuvis).

2. Išsirenkam tikslinę auditoriją

Manipuliatoriai dažnai nusitaiko į konkrečią auditoriją (konkrečios rūšies žuvį), kurios visi nariai turi tam tikras psichologines problemas, ir kuriems galima pasiūlyti bendrą sprendimą (masalą). Pavyzdžiui, tai gali būti vyrų grupė, kuri yra nukentėjusi nuo moterų arba moterų grupė, kuri yra nukentėjusi nuo vyrų. Tai gali būti rusofobai, ukrainofobai, religiniai fanatikai ir taip toliau. Dažnai renkantis tikslinę auditoriją, reikia atsižvelgti į savo tikslą. Pavyzdžiui, jei mūsų tikslas būtų nuversti valdžią, mums reiktų orientuotis į taip vadinamus pseudopatriotus.

Pseudopatriotai nuo patriotų skiriasi tuo, jog jiems būtinai reikalingas priešas ir jų veikla orientuota išskirtinai tik į kovą su tuo priešu. Priešas, žinoma, gali būti ir šalies viduje (valdžia, penkta kolona).

Tačiau mūsų nusistatytas tikslas nereikalauja rinktis kažkurios tai konkrečios auditorijos. Todėl, galime apžvelgti keletą variantų. Rusofobų auditorija labai perspektyvi, bet reikia įvertinti tą faktą, jog gali keistis šeimininkas (geopolitinė situacija Lietuvoje) ir po to mums gali iškilti atitinkamų problemų. Ukrainofobai yra antisistemininkai, todėl orientuodamiesi į juos, mes eisim prieš šiandieninę sistemą, o ji nuolat kiš mums pagalius į ratus (kratos, persekiojimai, teismai…). Todėl mes pasirinksime kažką paprastesnio, kur nebūtų tokių trukdžių.

Pasirinksime kovotojus su reptilodais. Reptilodai mūsų į teismą negalės paduoti, todėl galėsim ant jų “varyti” kiek tik norim. Taip pat galėsim panaudoti technologiją, kuri vadinasi: “manipuliacija su tuo, ko negalima patikrinti”. Visus tuos, kurie mus bandys demaskuoti, bus galima irgi išvadinti reptiloidais (stereotipizacija ir sukeitimas).

3. Paruošiame ideologinę bazę

Paanalizuokime, kokios psichologinės problemos būdingos mūsų tikslinei grupei (kovotojams prieš reptiloidus) ir pagal tai pabandykime sukurti jiems ideologinę bazę, ant kurios mes juos ir “pakabinsim”.

Kovotojai su reptiloidais turi išskaidytą mąstymą (į gėrį ir blogį) bei polinkį suversti savo bėdas ir kaltes kitiems. Vadinasi, pas juos veikia išstūmimo gynybos mechanizmas, kuris pasireiškia kaip savo blogų savybių nematymas, pašalinant jas iš sąmonės į pasąmonę ir suprojektuojant jas paskui ant kitų (projekcijos ir demonizacijos mechanizmai). Taip pat galėsime išnaudoti ir stereotipizacijos (etikečių klijavimo) bei introjekcijos (besąlyginio autoritetų klausimo) mechanizmus. Taip pat mūsų grupė linkusi į fantazavimą, kurio dėka mes galėsime duoti ir savo vaizduotei peno į valias.

Taigi iš ideologinės pusės mums būtina gėrio ir blogio kova, kurioje mes, būdami geriečiai, kovosime su blogiečiais – reptiloidais ir jiems parsidavusiais šunsnukiais. Ši ideologinė bazė ir bus ta forma – masalas, ant kurio gaudysim savo žuvis (tikslinę auditoriją).

Jei mūsų tikslinė auditorija būtų kokie nors žalieji, gamtos mylėtojai, tuomet mūsų ideologinė bazė (masalas) galėtų būti gamtos saugojimas (nuo taršos, miškų kirtimo, klimato kaitos ir taip toliau).

4. Sukuriam priešo įvaizdį

Mums būtina sukurti labai baisų reptiloidų įvaizdį (demonizacija). Mums reikia žmonėse pažadinti ir sustiprinti baimės, nesaugumo, pykčio ir neteisybės jausmą, taip, jog žmonėms, išklausiusiems mūsų pasakojimo, atsirastų didelis noras kovoti prieš reptiloidus.

Jūs, turbūt, jau puikiai suprantat, jog reptiloidų vietoje puikiai gali atsidurti rusai, ukrainiečiai, palestiniečiai, žydai ar bet kokia kita tauta, religija ar ideologija. Mums tiesiog reikia atpirkimo ožio (sukeitimo mechanizmas). Tokiu būdu mes tiesiog suteikiame galimybę mūsų auditorijai savo vidinę kovą suprojektuoti į išorę ir taip sumažinti savo vidinę įtampą (projekcija). Atitinkamai, mūsų tikslinė auditorija galės pateisinti visas savo problemas suverčiant visą kaltę ant mūsų priešo (moralizacija), o tai padarys mūsų auditorijos narių gyvenimą kur kas paprastesnį.

Jei mūsų priešas būtų realiai egzistuojantis, tuomet mes tiesiog surinktume visą negatyvią informaciją apie jį ir pateiktume kaip už visumą (fragmentinis informavimas), kaip tai šiandien Lietuvoje yra daroma su rusais ir baltarusais. Bet, šiuo atveju, mums bus žymiai paprasčiau – mes galėsime tiesiog patys prisigalvoti, ko tiktai norim, nes vis tiek niekas negalės to patikrinti (manipuliacija su tuo, ko negalima patikrinti).

Pradėkime nuo to, jog reptilodai veikia slaptai, jų niekas nemato ir neatskiria, nes jie turi žemišką kūną. Iš pirmo žvilgsnio, jie atrodo kaip paprasti žmonės, kalba kaip žmonės, elgiasi kaip žmonės, tačiau jie nėra žmonės. Jų pilna tarp mūsų. Jie atskrido čia tam, jog pavergtų žmoniją ir išgautų auksą iš mūsų planetos. Kai visas auksas bus išgautas, jie sunaikins mus ir mūsų planetą. Todėl, būtina jiems priešintis vardan visos žmonijos ir žemės išlikimo.

5. Sukuriam priešistorę

Daugelis mano, jog praeitis mums daro labai didelę įtaką. Tačiau faktas yra tas, jog praeitis praėjo ir jos jau nebėra. Tada kyla logiškas klausimas: kaip mums gali daryti įtaką tai, ko jau nėra? Atsakymas labai paprastas – mums daro įtaką ne pati praeitis, o mūsų santykis su praeitimi. Mes negalime pakeisti praeities, tačiau galime pakeisti savo santykį (požiūrį) į praeitį ir taip pakeisti savo dabartį.

Mūsų, kaip manipuliatorių, užduotis yra suformuoti žmonėms atitinkamą santykį į praetį, jog galėtume kontroliuoti jų dabartį (spekuliacija su praeitimi).

Mums būtina pabrėžti, jog žmonija – mūsų protėviai, jau tūkstančius (o dar geriau, milijonus) metų kovoja su reptiloidais (laiko ištempimas). Ir dėka tokių kovotojų kaip mes, žmonija ir Žemės planeta dar egzistuoja (racionalizacija).

Viskas prasidėjo labai, labai senais laikais, kuomet žmonės gyveno Žemėje kaip rojuje (praeities idealizacija). Bet vieną dieną atskrido jie – reptiloidai ir užvaldė dalies žmonių sąmonę. Užvaldytieji pradėjo griauti iki tol buvusią darną tarp žmonių ir žmonės pradėjo tarpusavyje nesutarti, ginčytis ir pyktis. Pyktis vėliau peraugo į didžiulius konfliktus. Žmonės pradėjo skaidytis į grupes ir tarpusavyje kariauti. Taip jie kauriauja ir iki šiol. Ir viskas tik dėl to, jog reptilodai iš savo kosminių laivų į mūsų planetą generuoja atitinkamas žemų dažnių vibracijas, kurios sukelia žmogui pyktį ir apakina jo protą (fantazija, moralizacija, sukeitimas ir demonizacija). Jei šių vibracijų nebūtų, žmonės vėl gyventų kaip rojuje (idealizacija).

Taip pat galima pasiremti ir lietuvių liaudies pasaka “Eglė žalčių karalienė”, nurodant, jog žalčiai, minimi pasakoje, yra tie patys reptiloidai. Jog ir Biblijoje žaltys sugundė Ievą ir nuo to prasidėjo visos žmonijos problemos. Galima užsiminti ir apie sveikatos organizacijos simbolį, kuriame irgi yra žaltys. Žodžiu, reptiloidai yra tiesiog visur ir jie dėl visko yra kalti. Todėl mes turime su jais kovoti, kaip tai nuo senų senovės daro mūsų protėviai.

6. Išnaudojam autoritetus

Reikia pažymėti, jog mūsų tikslinė auditorija pagrinde bus žmonės su išskaidytu mąstymu, kurie viską suskirsto į “gera” ir “bloga”, į “patinka” ir “nepatinka”, “myliu” – “nemyliu”. Faktai, logika ir argumentai šiems žmonėms neturi didelės reikšmės. Jiems svarbiau, kas kalba, o ne ką kalba. Būtina, jog kalbantis žmogus jiems patiktų ir turėtų jiems autoritetą.

Atkreipkite dėmesį, jog žiniasklaida komentuoti įvairiems įvykiams taip pat kviečia įvairiausio plauko ekspertus, kurių žodis dažniausiai būna paskutinis. O šie gali šnekėti ką tik nori. Jie juk – ekspertai…

Mūsų publika autoriteto žodžius irgi išklausys ir priims be didesnių apmąstymų (introjekcija). Todėl, mums, kad sustiprintume savo pačių autoritetą, reikia pasiremti ir kitais autoritetais.

Taigi, kokiais kitais autoritetais mes galėtume pasiremti? Manau, mūsų atveju, puikiausiai tiks buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Galime pasakyti, jog Trumpo komanda dieną naktį kovoja su reptiloidais ir jų pakalikais visuose visuomenės sluoksniuose, jog jis ir jo komanda yra vieninteliai žmonės valdžioje, o visi kiti – reptiloidai, su kuriais jie kovoja bandydami išgelbėti mūsų pasaulį nuo pražūties. Todėl mes ir jus kviečiame prisijungti prie mūsų komandos ir kovoti prieš reptiloidus drauge. Nes tik visi drauge mes juos įveiksime.

Galim tiesiog paieškoti internete, kokios garsenybės, kokie influenceriai (įtakotukai) yra pasisakę apie reptiloidus ir juos taip pat paminėti. Sudaryti įspūdį, jog mes su jais esame tarsi viena komanda (elitas).

7. Priduodam sau jėgos

Visa esmė, jog silpnesni žmonės yra linkę burtis aplink stiprius žmones. Būtent iš tų stiprių žmonių silpnieji pasisemia jėgos. Būtent stiprieji silpniesiems tampa autoritetais, kurių besąlygiškai yra klausoma (introjekcija). Todėl ir mums reikia priduoti sau jėgos ir tapti “stipresniais” už savo auditoriją.

Reikia labai trumpai, bet įtaigiai užsiminti, jog mes turime mistiškų ir antgamtiškų galių. Jog mus šviesiosios kosmoso jėgos pasirinko kaip atstovus čia, Žemėje. Jog kartas nuo karto mes išeiname su tomis jėgomis į kontaktą, kurio metu jos mums perduoda labai svarbias žinias ir mūsų pareiga paskleisti tas žinias visai žmonijai.

Taip pat būtina pabrėžti savo gebėjimus iš tolo atpažinti reptiloidus bei žinojimą kaip su jais reikia elgtis. Kaip neutralizuoti ir apsisaugoti nuo tų žemų vibracijų, kurias reptiloidai siunčia iš kosmoso į Žemę.

8. Projektas, iš kurio mes gausim pinigų

Atėjo laikas pakalbėti, kaip mes konkrečiai galėtume gauti (išvilioti) pinigų iš savo tikslinės auditorijos.

Mes jiems pasiūlysime prisijungti prie mūsų nuostabios, stiprios ir didelės elitinės komandos ir tapti jos nariais už simbolinį mėnesinį nario mokestį, kuris be abejo, bus panaudotas “kovai su reptiloidais”. Tai bus puiki galimybė mūsų auditorijos nariams prisidėti prie “istorinės pergalės” ir pagaliau padaryti kažką “naudingo ir prasmingo” savo gyvenime. Tuo pačiu, jie gaus žinių ir apie tai kaip reikia atpažinti ir apsisaugoti nuo reptiloidų.

Taip pat pasiūlysime įsigyti “specialių” amuletų, pakabukų ir apyrankių, kurios “apsaugo” nuo reptiloidų siunčiamų blogų vibracijų.

Atsidarysime specialią sąskaitą, į kurią bus galima tiesiog paaukoti už kovą prieš reptiloidus.

9. Išprovokuojame emocijoms

Šiandien žmonės kaip niekada išgyvena emocijų badą. Tai yra susiję su tuo, jog ankščiau žmonės turėjo daugiavaikes šeimas ir reikiamą emocijų dozę jie gaudavo būtent augindami savo pačių vaikus. Tačiau dabar mūsų šalyje vaikų skaičius katastrofiškai yra sumažėjęs, o žmonių poreikis “paemocionuoti” niekur neprapuolė. Todėl tam yra naudojami dirbtiniai emocijų pakaitalai: žinios, filmai, serialai, laidos, kompiuteriniai žaidimai ir taip toliau.

Mes taip pat pamaitinsime žmones emocijomis. Sukursim kokį tragišką įvykį. Sukelsim žmonėse stiprius jausmus ir išgyvenimus. Būtent šioje akimirkoje jie bus labiausiai pažeidžiami ir kontroliuojami.

Taigi, neseniai prasidėjęs karas Palestinoje ir Izraelyje yra ne kas kitas kaip tik reptiloidų darbas. Tai jie sukiršino tas tautas tarpusavyje ir sukėlė masines žudynes. Šioje vietoje būtina parodyti video ar foto medžiagą.

Po to emocingai ir ryžtingai bei piktai pareiškiame, jog pagaliau reikia baigti visas tas nesąmones, visus tuos žmonių žudymus ir kiršinimus. Jog reikia baigti su tais reptiloidais kartą ir visiems laikams. Gana yra gana. Pranešti, jog mūsų grupė jau beveik yra paruošusi ypatingą ginklą prieš juos, nuo kurio jie nepajėgs atsilaikyti. Iki jo baigimo trūksta visai nedaug. Pabrėžti, jog mums kaip niekada reikalinga jūsų parama… Reikia pagaliau visa tai baigti.

10. Nukreipiame į apmokėjimą

Kol žmonės yra ant emocijų bangos, būtina jiems nurodyti savo banko sąskaitą ir paprašyti jų, kad mums pervestų pinigų. Kiek kas gali. Žinoma, jog kuo daugiau pinigų surinksime, tuo greičiau baigsime kovą su tais nelemtais reptiloidais.

11. Laiku pasišaliname

Taigi iš savo aferos pradėjome gauti pajamas. Bet mums reikia būtinai prisiminti, jog melo kojos trumpos ir ilgai taip nesitęs. Todėl būtina mokėti laiku ir teisingai pasitraukti, kol dar niekas neužuodė mūsų manipuliacijos.

Pasitraukti galima palengva, po truputį, panašiai, kaip dabar žiniose nyksta karo Ukrainoje tematika. Galima pasitraukti ir staiga.

Lėtas būdas yra toks, jog vis mažiau ir mažiau pradedame rodytis viešojoje erdvėje. Po to staiga kažkas atsitinka su mūsų banko sąskaita ir mes jau nebegalime gauti nario mokesčio… Todėl laikinai savo veiklą pristabdom… Paskui pranešam, jog kovoje su reptiloidais mes visiškai išsekom ir mums reikia kurį laiką pailsėti, kad atsigautume, o žmones tiesiog nukreipiame į kitas grupes, kurios kovoja su reptiloidais.

Greitas būdas yra toks, jog mes staiga pranešame, jog reptiloidai netikėtai atakavo mus, sunaikino mūsų ruošiamą ginklą, mes patys irgi vos nežuvom per ataką… Bet esam dabar labai psichiškai sužeisti ir išsekę ir tiesiog nepajėgūs kažką daryti. Bet, žinoma, ačiū Dievui, kad išvis likome gyvi. Taigi esame priversti kuriam laikui atsitraukti. Mes dėkojame už palaikymą ir pabrėžiame, jog kova dar nesibaigė – ji tik atidedama kuriam (neribotam) laikui…


Patiko? Pasidalinkite!