Patiko? Pasidalinkite!

Referendumo iniciatyvinei grupei viešai užduoti klausimai sukėlė didžiulę įtampą. Iniciatyvinės grupės nariai visais būdais bando nuo jų išsisukti. Aš, kaip Vaidas Žemaitis Lekstutis, pažadu, kad jiems išsisukti nuo atsakymų nepavyks.

Lapkričio 7 dieną, sekmadienį, Kretingoje įvyko „Susitelkimo branduolio“ susirinkimas. Susirinkimas vyko pagal šią darbotvarkę:

1. Referendumo klausimai:

1.1. spalio 30 d. sueigos metu Raseiniuose priimtų sprendimų aptarimas;

1.2 surinktų parašų kiekio aptarimas;

1.3. pasirašytų lapų grąžinimas, naujų lapų išdavimas;

1.4. kiti klausimai, susiję su referendumu;

2. Kelionė per Lietuvą su „Mūsų TV“ studija:

2.1. kelionės grafikas (vietovės, laikas ir t.t.)

2.2. galimybės prisijungti ir dalyvauti filmavimuose, agitavime ir t.t.

2.3. kita…

3. Kiti klausimai, svečių ar aktyvistų – parašus renkančių ir norinčių rinkti žmonių pasisakymai.

Susirinkimas praėjo sklandžiai, produktyviai ir pagal darbotvarkę. Susirinkimo metu visiems norintiems buvo išdalinti parašų rinkimo lapai ir pravestas instruktažas kaip taisyklingai pildyti duomenis. Susirinkimo metu taip pat buvo svarstomi ir iškelti klausimai iniciatyvinės grupės nariams. 

-Susirinkime buvo svarstoma, ar Nendrė Černiauskienė, kaip Seimo nario padėjėja, gali dalyvauti LRT laidose bei agituoti už referendumą ir apskritai būti koordinatore iniciatyvinėje grupėje? Į šį klausimą Nendrė turėtų atsakyti viešai ir užtikrinti, kad tai nepakenks visai referendumo iniciatyvai.

-Susirinkime vienbalsiai nutarta paprašyti iniciatyvinės grupės pateikti susirinkimo protokolą (sprendimą, nutarimą), kuriame buvo nuspręsta, kas dalyvaus LRT televizijoje bei radijuje suteiktose referendumo agitacinėse laidose.

-Susirinkime svarstyta ir vienbalsiai nutarta, kad dėl dabartinių koordinatorių: Zigmo, Nendrės ir Tauro nedarbingumo dėl sveikatos problemų ir ligų nukenčia referendumo iniciatyva. Siūlome referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius papildyti 5 žmonėmis, kad darbas vyktų efektyviau. „Susitelkimo branduolys“ siūlo priimti Džeiraną Digrilaitę, Edgarą Pučkį, Dovilę Sukackaitę, Editą Navickienę ir Albiną Uikį arba koordinatorių sąrašą papildyti referendumo iniciatyvinės grupės nariais.

-Lapkričio 7 d. susirinkę „Susitelkimo branduolio“ nariai suskaičiavo, kad turi 1094 parašų lapus. Viename lape yra 53 parašai, todėl visa tai sudaro 57982 parašus. Kiti „Susitelkimo branduolio“ nariai turi apie 1000 lapų, kurie sudaro apie 50 000  parašų. Bendras surinktų parašų kiekis sudarytų virš 110 000 parašų.

-Susirinkime buvo išdalinti papildomi parašų rinkimo lapai atvykusiems svečiams, kurie įsipareigojo rinkti parašus.

-Susirinkime vienbalsiai nutarta pareikalauti paviešinti Tauro Jakelaičio ir Nendrės Černiauskienės su VRK sudarytų nuosavų automobilių panaudos sutartis ir suteikti visuomenei daugiau skaidrumo. Taip pat išlaidas automobiliams, jeigu tokios buvo.

-Tauras Jakelaitis ir Zigmas Vaišvila minėjo, kad A. Butkevičius finansuos referendumą. Prašome pateikti finansavimo įsipareigojimo sutartis su Audriumi Butkevičiumi.

-Susirinkime vienbalsiai nutarta pasiteirauti, kada iniciatyvinė grupė paruoš agitacinę reklamą referendumui (plakatai ir reklama socialiniuose tinkluose)?

Susirinkime sutarta dėl „Mūsų TV“ studijos turo tęstinumo per Lietuvą.

Lapkričio 9 d. Kaune prie pilies (automobilių stovėjimo aikštelės) nuo 11 iki 18 val.

Lapkričio 10 d. Jonavoje, centre prie fontano, nuo 11 iki 17 val.

Lapkričio 11d. Kaune, prie prekybos centro „Savas“ (Savanorių prospektas 346) nuo 11 iki 17 val.

Lapkričio 13,14,15 ir 16 dienomis būsime Vilniuje. Apie vietas, kur bus renkami parašai, pranešime atskiruose pranešimuose.

„Susitelkimo branduolio“ narys Vaidas Žemaitis Lekstutis


Patiko? Pasidalinkite!