Patiko? Pasidalinkite!

Prieš ketvirtį amžiaus (!), 1996 m. spalio 8 d. Seime priimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMAS pagal kurį 1997 m. liepos mėn. įsteigta ir įregistruota Viešoji įstaiga “LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA” (toliau – Įstaiga).

Per tuos beveik 25 metus pasikeitė 10 Generalinių direktorių, tačiau nei vienas nesugebėjo pakeisti Įstaigos iškabos prie įėjimo ant pastato sienos su tiksliu pavadinimu.

Ar tai tik apgailėtinas apsileidimas ar sąmoningas (ne)veikimas, kad nebūtų naudojamas Įstaigos pavadinime žodis “NACIONALINIS”?

Pagal šiuo metu galiojantį minėtą įstatymą Viešosios įstaigos “LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA” iš valstybės biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais metais sudaro už praeitų metų faktiškai gautų 1 procento valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 procento iš akcizo pajamų.

Skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis už 2019 metais skirtus valstybės biudžeto asignavimus.

Pagal kitų metų planuojamą valstybės biudžetą, 2023 m. Įstaigos planuojamas finansavimas iš biudžeto sudarytų virš 45 milijonų eurų!

Be to, Įstaiga finansuojama ne tik iš valstybės biudžeto asignavimų, bet ir iš pajamų, gautų už programų pardavimą, rėmimo pranešimus, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos. Akivaizdu, jog pinigų netrūksta.

Taigi, kantriai (vis dar) laukiame naujos iškabos, kurioje būtų tikslus Įstaigos pavadinimas –

Viešoji įstaiga “LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA”.

Andrulėnas  Zenonas

LIETUVOS PROFESINĖS SAUGOS LYGA

Socialinės saugos, švietimo ir informacijos skyrius


Patiko? Pasidalinkite!