Patiko? Pasidalinkite!

Ar kada susimąstėte kas iš tikro slypi už kokio nors renginio ar video medžiagos, kuri būna pažymėta ar įvertinta kaip tinkama suaugusiųjų kategorijai? Kai kuriems yra priimta manyti jog suaugimas yra matuojamas vien tik biologiniu amžiumi. Tačiau tikrasis suaugimas yra dvasinis, ne fizinis.

Dažnai tam tikruose turiniuose suaugimas yra tapatinamas su kekšiškumu, ištvirkimu, iškrypimu, geiduliais, nenormatyvia leksika, žiaurumo ar net išsigimimo skatinime. Tik formaliai galima būtų teigti jog šis išvardintas turinys tinka suaugusiems.

Ir nepriklausomai nuo to koks būtų biologinis amžius, tas kuris iš tikro būtų suaugęs, tas nebus vedamas ir priklausomas nuo kuniškos aistros, tas nebus pripildytas vulgarumais, mentaliniu purvu, ir su tuo kas buvo išvardinta nerezonuos, nes tokio turinio energetinis dažnis kalibruojamas gan žemame sąmonės lygyje.

Kartais šešiolikmetis dėl savo brandžios sielos gali būti vyresnis už išėjusį į pensiją. Kvailys, iškrypėlis, keikūnas, bedievis ar dvasinis išsigimelis su fiziniu amžiumi stebuklingai nemutuoja į tikrąjį suaugusįjį, o patampa tik senu kvailiu, senu iškrypeliu, senu keikūnu, senu bedieviu ir dvasiniu išsigimeliu.

Viso to puikus pavyzdys būtų satanistinis ir dvasinių išsigimelių „Zero live šou“, kuris su tikruoju suaugimu neturi nieko bendro, ir kuris galėtų patikti tik tai tokiems pat neturintiems savyje nieko švento dvasiniams išsigimeliams, kuriems augti reikėtų ne fiziniu kūnu, o vidiniu pasauliu.

Blaiviam, budriam protui elementaru suvokti kas už viso to stovi. Miegančiam protui tai eiliniai juokeliai ir pramoga, kurie dar ir aplodismentus skirs.

Michail Kn


Patiko? Pasidalinkite!