Patiko? Pasidalinkite!

Baltarusijos prezidentas nusprendė suspenduojanti Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės programoje. Baltarusijos tarnybos taip pat pranešė, kad ES struktūrų darbuotojams ir asmenims, kurie „prisidėjo prie sankcijų Baltarusijai pritaikymo“ bus uždrausta atvykti į Baltarusiją.

Rytų partnerystės programa siekiama didinti ES ryšius su šešiomis rytinėmis kaimynėmis. Šiai programai be Baltarusijos priklauso Ukraina, Moldova, Gruzija, Armėnija ir Azerbaidžanas.

Birželio 28 dieną ES ofiso vadovas Baltarusijoje Dirkas Shubelis buvo iškviestas pasiaiškinti dėl ES pritaikytų sektorinių sankcijų šalies įmonėms. Susitikimo metu ES atstovas buvo informuotas, kad apie „Bendrijos veiksmus, kurie kenkia Baltarusijos nacionaliniam saugumui ir daro tiesioginę žalą šalies gyventojams ir ekonomikai“.

Baltarusijos URM taip pat pranešė, kad „priverstinis susitarimo veikimo sustabdymas neigiamai paveiks bendradarbiaujant su Europos Sąjunga kovos su neteisėta migracija ir organizuotu nusikalstamumu srityje“.

Rytų partnerystės programa apima kompleksinius klausimus, pvz., bendradarbiavimą su pilietine visuomene ir moterų įgalėjimą bei lyčių lygybę, taip pat tvirtesnės ekonomikos kūrimą, gero valdymo stiprinimą, sujungiamumo gerinimą ir kovą su klimato kaita bei investicijas į žmones ir visuomenę.

Kalbant trumpai ir aiškiai, ši programa skirta pavergti rytų valstybes ir jas atplėšti nuo Rusijos įtakos. Šią programą galima drąsiai vadinti kaip demokratišką kitų valstybių pavergimą.

 

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!