Patiko? Pasidalinkite!

2018m. vasario 12 dieną Žemaičių „bukimevieningi.lt” atnaujino veiklą ir 2018m. rugsėjo 10 dieną perkopė virš milijono (1 003 996) peržiūrų. Per šį laikotarpį publikuoti 989 įrašai.

Norime padėkoti visiems lankytojams, rėmėjams ir žinoma tiems, kurie komentuoja ir reiškia savo nuomonę. Labiausiai esame dėkingi bendraautoriams kurie publikuoja savo straipsnius, nes be jų tinklalapis neegzistuotų.

Mes kaip ir gyvavimo pradžioje laikomės pozicijos, kad pateikta informacija turi būti bent kiek naudinga žmogui ir ją būtų galima pritaikyti gyvenimo praktikoje. Nesivaikome madų ir nežadame pavirsti į visuomenės linksmintojus ar kvailintojus.

Mes nepriklausome jokiai partijai ir nesame remiamai jokių valstybių struktūrų, nors prieš keletą metų buvo bandoma tai padaryti, kai atsisakėme JAV fondų brukamos paramos. Atsisakę gavome to kas ir buvo žadėta, su mumis bandė susidoroti ir mus padaryti liaudies priešais.

Po ilgų teisinių karų pavyko daugelį mūšių laimėti, bet informacinis karas kaip dauguma mūsų skaitytojų supranta, tebevyksta.

Dažnai mus tapatina su Rusija ir neva mes esame jos agentais. Noriu dar kartą pasikartoti, kad mūsų pozicija Rusijos atžvilgiu yra labai paprasta ir aiški:

Rusiją mes laikome mūsų broliška tauta, nekalbant apie politines peripetija, taip broliška tauta laikome ir Baltarusiją, Latviją, Lenkiją ir kitas mums giminingas tautas. Istoriniu atžvilgiu matome spekuliacijas ir visuomenės priešinimą, pasitelkiant vieną ar kitą istorinį laikotarpį ir juo manipuliuojant žmonių jausmais.

Paskutiniu metu labai madinga patapo garbinti partizanus ir pabrėžti, kad Lietuviai buvo tremiami į Sibirą.

O kodėl nekalbama, kad į tą patį Sibirą trėmė ir Rusus, Lenkus, Ukrainiečius, Latvius, Estus ir kitus? Kodėl nepasakoma, kad tai buvo Stalino sumanymas, o pagal tautybė Stalinas buvo Gruzinų- Osetų kilmės? Kodėl visi dabartiniai politikai įgiję Tarybinių laikų išsilavinimą šiandien jo neatsisako ir daugelį metų laimingai ir „šiltai” gyveno?…

Vokiečiai dujomis nuodijo, gyvus degino, ne vieną šimtą tūkstančių ir nieko… Šiandien vokiečius mylime ir gerbiame. Galima paminėti ir dar daugiau faktų, kaip buvo žudoma mūsų tauta. O jeigu prisiminti apie kryžiuočių žygius, kai buvo atliekamas Žemaičių, Prūsų genocidas, skerdė ištisais kaimais… Nieko baisaus? Žemaičiai to nusipelnė? Dabar meldžiatės ir klūpite prieš tuos kurie skerdė jūsų protėvius.

Nesiveliant į istorines peripetijas, norime priminti, kad laikomės ir laikysimės sąžiningo požiūrio į politiką, praeitį ir tai kas vyksta aplink mus.

Paskutiniu metu labai populiarėja projektai kuriuose yra kalbinami žmonės ir kalbama apie tuštybes demonstruojant madingus išsireiškimus ir dažnai panaudojant rusiškus keiksmažodžius. Mes turime informacijos ir žinome, kad šie projektai yra finansuojami užsienio spec. tarnybų, kurių paslaugų mes atsisakėme, nes pagrindinė priežastis kodėl atsisakėme, buvo reikalavimas pakeisti politinę kryptį ir skleisti informaciją prieš Rusiją.

Gyvename informacinio karo laikais kai pasaulyje kariauja dvi didžiulės jėgos, tai Rusija ir JAV. Lietuva šiandien dienai yra JAV glėbyje, todėl nieko nuostabaus, kad daugelis informacijos priemonių jie ir finansuoja, nes geresnio būdo kaip valdyti visuomenę, kol kas dar nėra išrasta. Nereiškia, kad kovoje tarp Rusijos ir JAV nėra aukštesnių jėgų kurios šiuos procesus valdo…

Daug dėmesio skiriame pasaulėžiūrai ir žmonių tarpusavio santykiams. Tarpusavio santykiai šioje sistemoje yra labai svarbus momentas, nes dabartinėje sistemoje žmonės praktiškai yra suskirstyti į dvi stovyklas, viena jų yra neoliberalizmo, o kita žmogiškumo ir sąžinės pagrindais formuojamos pasaulėžiūros.

Neoliberalizmo propaguojamoje pasaulėžiūroje galima praktiškai viskas, tu gali būti viskuo, tik ne protingu ir logiškai mąstančiu žmogumi kuris remiasi žmogiškosiomis vertybėmis bei dorove. Todėl ši ideologija formuojanti pasaulėžiūrą taip greitai plinta, nes ji yra pigi, nereikalaujanti daug smegenų veiklos. Šios ideologijos gerbėjai gali būti narkomanai, alkoholikai ir visi kiti….

Šiandieninės neoliberalistinės ideologijos resursas yra kvailiai, ir kuo jų daugiau, tuo jų ideologija įgauna didesnes bandas, o mes kaip ir visi suprantame, kad žmonija linkusi eiti, ten kur didesnės minios.

Tai tiek šiam kartui ir tikimės, kad mūsų skaitytojų ratas plėsis ir mūsų daugės, tad „Būkime vieningi ir protingi”

BV


Patiko? Pasidalinkite!