Patiko? Pasidalinkite!

Taigi, sveiki broliukai lietuviai ir sesutės lietuvaitės!

Jeigu mes norime susigrąžinti Lietuvą, pirmiausia privalome tinkamai pasiruošti ir tinkamai nuteikti visus tuos, kurie ignoruoja Tautos valią ir menkina mūsų reikalavimus.

Lietuvos Respublikos konstitucija sako: „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.”

Todėl būtina sudaryti Tautai sąlygas, kuriomis mes, kaip aukščiausios galios pareiškėjas, galėsime pareikšti nepasitikėjimą bet kuriam seimo nariui, Europos parlamento nariui, atstovaujančiam Lietuvai, ministrams, konstitucinio teismo teisėjams, vyriausiosios rinkimų komisijos nariams, peticijų komisijos nariams – numatant ikiteisminį tyrimą, padarytos žalos atlyginimą, išmokėto atlyginimo išieškojimą, baudą, ir kitas sankcijas iki laisvės atėmimo bausmės.

Įstatymas privalo galioti bet kuriam valstybės tarnautojui, konsultantui arba ekspertui.

Labai svarbu jau dabar parengti peticiją, kurioje pareikalausime numatyti individualią ir kolegialią atsakomybę – ypač vyriausiosios rinkimų komisijos ir peticijų komisijų nariams, kurioje nebus senaties termino.

Negali būti senaties termino nusikaltimuose prieš Tautą.

Tiktai tokiu būdu mes priversime suklusti šitų komisijų narius bei visus Lietuvos seimo narius kartu su įstaigų vadovais. Jie gerai pagalvos prieš teikdami ar balsuodami už mūsų Tautai nepriimtinus įstatymus. Pagalvos ir vidaus reikalų ministerijos vadovybė dėl policijos pajėgų panaudojimo prieš Tautą, susimąstys sveikatos ministras su visais savo patarėjais, ekspertais, bei visi kiti.

Būtina numatyti ne tik realų įkalinimą, turto išieškojimą, bet ir visų  nuostolių išieškojimą, tarp kurių bus ir parašų rinkimo nuostolių išieškojimai.

O tai milijoninės sumos.

Nei vyriausioji rinkimų komisija, nei peticijų komisija neturi teisės prieštarauti arba kritikuoti Tautos valios – jų darbas maksimaliai ir efektyviai spręsti Tautos reikalavimus. Todėl, šiose komisijose privalo dirbti Tautos atstovai, o referendumų formuluotės turi būti derinamos su akcijos iniciatoriais.

Būtina numatyti atsakomybę visiems valstybės tarnautojams, kurie viešai menkins, vilkins ar kitaip trukdys Tautos aukščiausios valios įgyvendinimui.

Mūsų seimo rinkimų įstatymas numato daugiamandates ir vienmandates rinkimų apygardas. Todėl, nepasitikėjimo pareiškimui ir mandato atšaukimui, seimo nariams, išrinktiems vienmandatėse ir daugiamandatėse apygardose, turi būti taikomi skirtingi reikalavimai.

Taigi, mes, Tauta, esame aukščiausioji galia.

Ir jeigu mes turime galią išrinkti savo atstovus, tai, brangieji, turėkime galios ir atšaukti savo išrinktus atstovus.

Dabar mes puikiai matome, kas vyksta, kai mūsų išrinkti atstovai neturi atsakomybės prieš Tautą – jie klauso diktato iš Vakarų ir visiškai nusispjauna į mūsų valią.

Todėl, kad mes jiems nieko nereiškiame. Jie mus prisimins tiktai prieš pat rinkimus.

Todėl siekiant įtvirtinti konstitucijos principus, būtina suteikti Tautai galių.

Išvystytos komunikacijų sistemos, spartusis internetas ir elektroninio parašo sistemos sudarė sąlygas Tautai operatyviai reaguoti į situacijas. Turėdami tokią komunikaciją, mes galime dalyvauti valstybės valdyme tiesiogiai – kaip numatyta konstitucijoje, galima operatyviai reikšti nuomonę, reikalavimus, organizuoti peticijas, inicijuoti referendumus. Todėl būtina sukurti vieningą Tautos apklausos sistemą.

Kitas svarbus punktas –

Įstatymų formuluotės, pakeitimai, papildymai privalo būti svarstomi dalyvaujant šios iniciatyvos autoriams ir Lietuvos visuomeninių organizacijų atstovams.

Kadangi mūsų reikalavimas susijęs išskirtinai tiktai su Lietuvos vidaus reikalais,  siekiant išvengti suvereniteto pažeidimų – įstatymų svarstymuose negali dalyvauti visuomeninių organizacijų atstovai, kurie yra finansuojami iš užsienio valstybių fondų.

Dar vienas labai svarbus punktas

Per eilę metų daug Lietuvos valdininkų dirbo nusižengdami Tautai, todėl siekiant suvienyti supriešintą Tautą ir suteikti šansą pasitaisyti, siūlau būsimuose įstatymuose numatyti bausmės sušvelninimą arba išteisinimą tiems valstybės tarnautojams, kurie suprato klydę bei vėlesniais veiksmais palaikė Tautos valią, aktyviai dirbo Tautos valios įgyvendinimui ir atsiprašė.

Tai reiškia, kad visi tie, kurie iki šiol dirbo prieš mūsų Tautą, turi šansų ateityje gauti švelnesnę bausmę, arba būti išteisinti, jeigu jie jau dabar pradės dirbti mūsų Tautos labui.

Tiktai tokiu būdu mes priversime visus valdininkus suklusti ir atsisukti į Tautą.

Nusikaltimai prieš Tautos valią privalo būti laikomi pačiais sunkiausiais, prilyginami žmogžudystei, kadangi nusikaltimai Tautai iš principo žudo visų mūsų gerovę.

Dar viena iš svarbiausių peticijų

LR konstitucijos 9 straipsnyje parašyta:

„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.”

Kas yra tie svarbiausi Tautos gyvenimo klausimai? Kokiame įstatyme jie išvardinti?

Kadangi nėra įstatymo, nėra apibrėžimo, todėl niekas mūsų ir neatsiklausia.

Surinktų parašų atmetimas bei nukanalizavimas yra viešas parodymas Tautai, kad mes veltui rinkome parašus, kad nerengtume daugiau jokių iniciatyvų. Jų tikslas numušti mums norą išreikšti savo valią, jie nori atimti iš mūsų viltį.

Tačiau, jeigu mes būsime vieningi ir toliau teiksime peticijas, reikalausime valdžios mums paklusti, valdantieji atsidurs politinėje izoliacijoje – jie tai žino ir to bijo.

Tad būkime vieningi! Reikalaukime valdžios paklusnumo!

Teikime naujas peticijas! Būkime aktyvūs!

Reikalaukime ir dar kartą reikalaukime!

Aukščiausioji valdžia priklauso Tautai!

TODĖL ieškau teisininkų bei kviečiu prisijungti prie iniciatyvinės grupės narių šitoms peticijoms parengti ir paskelbti.

Robertas Stragis (el.paštas pazintinistv@gmail.com)


Patiko? Pasidalinkite!