Patiko? Pasidalinkite!

Šiandien visas pasaulis su nerimu ir viltimi laukia Rusijos derybų su JAV ir NATO dėl saugumo garantijų ir strateginio stabilumo. Spėliojama, kuo viskas gali baigtis. Įvairūs ekspertai turi savo patarimų Kremliui ir Vašingtonui. Šiame fone žinomame JAV leidinyje “The National Interest” pasirodė straipsnis, kurio autorius formuluoja šokiruojančius pasiūlymus (jeigu jie taptų tikrove, kas nors Ukrainoje ir Lietuvoje, turbūt, išprotėtų).

Dabar didžiausia įtampa tvyro dėl Ukrainos. Vakaruose svarstoma — puls Maskva ar nepuls. Tuo tarpu Rusija laukia — bus JAV (Ukrainos) provokacija, į kurią teks reaguoti, ar nebus. Šiame kontekste minėto straipsnio autorius, kad šiuo atveju nebūtų konflikto ilgalaikėje perspektyvoje, siūlo: “Jungtinės Valstijos įsipareigotų diplomatiškai paspausti Ukrainą, kad ji prisijungtų prie Eurazijos ekonominės sąjungos, kurios lyderė yra Rusija. Tokia taiki ekonominė Ukrainos ir Rusijos integracija žymiai geriau, negu karinė Rusijos intervencija, kuriai Amerikai ir NATO būtų sunku pasipriešinti ir kuri, greičiausiai, pasibaigtų visiška Ukrainos aneksija”. Trumpai sakant — geriau “atiduoti” Ukrainą Rusijai taikiai, negu kariauti dėl jos (ką galvoja Kijevas, niekas Vašingtone, kaip suprantate, šiuo atveju neklaustų).

Rusija sekmadienį pareiškė atmetanti bet kokią galimybę nusileisti Jungtinėms Valstijoms derybose dėl Ukrainos ir pridūrė esanti „nusivylusi“ iki šiol iš JAV gautais signalais (gali būti, kad tai kalbama apie įvykius Kazachstane BV).

„Nesutiksime nusileisti. Tokia galimybė visiškai atmetama, – Rusijos naujienų agentūroms pareiškė šalies užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas. – Esame nusivylę per pastarąsias kelias dienas iš Vašingtono, tačiau taip pat ir iš Briuselio gautais signalais.“

Tačiau tai dar ne viskas. Rusiją taip pat neramina NATO veikla prie jos vakarinių sienų, ir šiuo atveju JAV ekspertas siūlo: “Šio naujo JAV susitarimo su Rusija saugumo srityje dalimi turėtų tapti Maskvos garantijos Estijai, Latvijai ir Lietuvai dėl jų nepriklausomybės už jų pasitraukimą iš NATO”. Tuo pat metu Amerika, anot jo, turėtų priversti NATO ant popieriaus pažadėti, kad Rytų Europoje nebus Vakarų Europos valstybių karių, nebent įvyktų užsienio galios ataka. Ir apskritai, pasak analitiko, “už Rusijos pasitraukimą iš Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos Jungtinės Valstijos turėtų sutikti pasitraukti iš NATO”.

“Po tokios JAV-Rusijos taikos sutarties pasirašymo visos ekonominės JAV sankcijos Rusijos atžvilgiu pasibaigtų. Po JAV karių pasitraukimo iš Rytų Europos ir iš NATO bei Amerikos pripažinimo, kad visos buvusios TSRS valstybės yra Rusijos įtakos sfera, Jungtinės Valstijos ir Rusija galėtų pradėti naują erą, kurią charakterizuotų ne konfliktas, o bendrais interesais paremta strateginė partnerystė”, — reziumavo “The National Interest” ekspertas.

Dar kartą — čia ne “Rusijos propaganda”, o straipsnis žinomame specializuotame JAV leidinyje. Be abejo, autorius piešia sudėtingesnį tarpusavio garantijų Amerikos-Rusijos-Kinijos trikampyje vaizdą, bet svarbi pati prieiga — jis atvirai sako: “Jungtinės Valstijos turėtų prisiminti, kaip susitarimas Jaltoje 1945 metais dėl įtakos sferų sukūrimo padėjo daugiau nei pusei amžiaus užtikrinti taiką santykiuose tarp didžiųjų galių”.

Trumpai sakant — paimti viską ir padalinti. Žinoma, galima teigti, kad visos šios idėjos yra atitrūkusi nuo realybės mokslinė fantastika, atskiro žmogaus fantazijos, bet tai, kad jos buvo viešai paskelbtos ne bulvariniame leidinyje, reiškia, jog Amerikoje gyva įtakos sferų koncepcija. Kaip ją vertinti?

Globalaus stabilumo požiūriu normalu, jeigu didžiosios galios be karo susitartų dėl naują realybę atitinkančio galios balanso. Vertybiniu (demokratiniu) požiūriu tai nepriimtina. Ir kas jeigu Baltijos šalys nenorės trauktis iš NATO? Tačiau tokio klausimo JAV ekspertas net neužduoda, faktiškai pasakydamas, kad (kaip ir Ukrainos atveju) jos padarys taip, kaip joms bus liepta vardan globalaus ir europinio stabilumo.

Nuraminti Lietuvą galėtų tai, kad toks mąstymas Amerikoje šiandien nedominuoja. Bet jis yra. O jeigu jis yra, kas gali garantuoti, kad jis kada nors bent dalinai nebus realizuotas — tuo labiau, kad istoriniai JAV užsienio politikos pavyzdžiai ne Ukrainos ir Lietuvos pusėje?

Amerikiečių pasitraukimas iš Vietnamo, Sadamo Huseino Irake ir Hosni Mubarako Egipte išdavystė, gėdingas išėjimas iš Afganistano. 2008 m. nebuvo gelbėjama Gruzija, o dabar atvirai sakoma, kad niekas Vakaruose nekariaus už Ukrainą (britai net evakuacijos planą parengė). Tiesa, reikia pažymėti, kad visa tai ne NATO valstybės — ne “savi”. Tačiau po tokių straipsnių, kaip publikacija “The National Interest”, kyla klausimas — ar yra gelžbetoninė garantija, kad vieną dieną Amerika, siekdama savo interesų, kurie jai visada svarbiausi, nesugalvos “išmainyti” ir kažko Europoje, ir tuo kažkuo netaps Baltijos šalys?

Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta…

SN inf.


Patiko? Pasidalinkite!