Patiko? Pasidalinkite!

Šį kartą Seimo narė Dovilė Šakalienė palietė vieną iš prostitucijos rūšių, bet apie labai populiarią Lietuvoje – politinę prostituciją, nei žodelio

Lietuva nebemoka, ar tiesiog pati nebegali išspręsti nei vienos problemos, be Švedijos, Airijos, JAV ir kitų šalių pagalbos? Vaikų auklėti jau nebemokame, o dabar pasirodo, kad vėl reikia imti pavyzdį iš kitų šalių, norint išspręsti lytinės prostitucijos problemas.

Seniau, tais blogais tarybiniais (okupacijos laikais), Lietuvoje žmonės žinojo kaip vaikus auklėti, nebuvo prostitucijos, prekybos žmonėmis ir prekybos žmonių organais.

Norėtųsi ponios Šakalienės paklausti – iš kur visa tai atėjo?

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą už prostituciją Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė. Kiekvienais metais nubaudžiamos keli šimtai prostitucijoje išnaudojamų moterų, tačiau sekso pirkėjų – vos keliolika.

Teisėsaugos institucijų atstovai sutinka, kad tai nesprendžia problemos – asmenų prostitucijoje skaičius nemažėja, kai kurių šaltinių duomenimis jis nuolat didėja. Nevyriausybinės organizacijos (NVO), kovojančios su prekyba žmonėmis ir seksualiniu išnaudojimu, įspėja, kad sekso pirkėjų nebaudžiamumas ir moterų prostitucijoje persekiojimas gali paversti Lietuvą rojaus kampeliu sekso pirkėjams.

„Prostitucija nėra nei seksas, nei darbas – tai žmogų žalojantis lytinis išnaudojimas, kuris nesuderinamas su lygių galimybių užtikrinimo siekiu ir žmogaus teisių apsaugos principais. 3 iš 5 prostitucijai išnaudojamų moterų ir mergaičių serga potrauminio streso sindromu, 4 iš 5 nuolat vartoja psichiką veikiančius preparatus ir/ar nuskausminamuosius, įvairių tyrimų duomenimis, 94–99 proc. šių mergaičių ir moterų patiria fizinį smurtą, iš jų 75 proc. sužalojamos tiek, kad reikalinga medikų pagalba, 62–75 proc. buvo išprievartautos, 94 proc. patyrė seksualinį priekabiavimą, 36 proc. patyrė pasikėsinimą nužudyti, nužudymo tikimybė 17 kartų didesnė nei bendros populiacijos, savižudybės tikimybė 12 kartų didesnė“, – vardija viena iš trečiadienį Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyksiančios tarptautinės konferencijos „Abolicionistinis požiūris į prostituciją: Švedijos patirtis“ rengėjų, Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė, socialdemokratė Dovilė Šakalienė.

„Galbūt matydami šiuos duomenis „laisvanoriško pasirinkimo“ propaguotojai susimąstys, kuri mergaitė ar moteris iš jų šeimos galėtų tai rinktis ir mėgautis. Tad remdamasi Kanados, Šiaurės Airijos ir Švedijos baudžiamojo reguliavimo pavyzdžiais parengiau įstatymo pataisų projektus, kurie gali tapti pagrindu ilgai lauktiems pokyčiams“, – sakė Seimo narė.

Atsiradęs Abolicionistinis judėjimas Lietuvoje, įtraukęs politikus, NVO ir nepriklausomus ekspertus, siūlo rinktis Šiaurės (Abolicionistinį) kovos su prostitucija modelį. Jie ragina Lietuvą sekti Švedijos, Islandijos, Norvegijos, Kanados, Šiaurės Airijos, Prancūzijos pavyzdžiu ir kovoti su paklausa. Tarptautinė konferencija „Abolicionistinis požiūris į prostituciją: Švedijos patirtis“ siekia supažindinti su Švedijos patirtimi, įgyvendinant įstatymą dėl sekso pirkėjų, kuriant Išėjimo iš prostitucijos programas ir keičiant visuomenės požiūrį. Renginyje bus aptarti prostitucijos, kaip prekybos žmonėmis formos, seksualinio išnaudojimo, smurto lyties pagrindu, žmogaus teisių pažeidimo klausimai.

„Ne vieną dešimtmetį matome gana intensyvų pardavinėjamų moterų teisinį persekiojimą mūsų šalyje – kas tuo pasiekta? Moterys ir jų vaikai yra įstumiami į neišbrendamą atskirtį, į prostituciją „iki gyvos galvos“. Tuo metu kai kiti išnaudojimo grandinės dalyviai – sekso pirkėjai – lieka šešėlyje, lobsta, išsisuka nuo bausmių“, – atkreipia dėmesį įstatymo pataisas remiančio Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė.

„2010 m. Švedijos Vyriausybės atliktas tyrimas įvertino šiaurietiško kovos su prostitucija modelio rezultatus. Tyrimas patvirtino, kad toks teisinis reguliavimas yra efektyvi priemonė tiek kovojant su prostitucija, tiek su prekyba žmonėmis – prostitucijai išnaudojamų asmenų skaičius sumažėjo dvigubai nuo 1999 m., kai buvo priimtas įstatymas, o gretimose šalyse skaičiai yra tris kartus didesni. Tyrimas atskleidė, kad įstatymas taip pat itin efektyviai užkardė prekybą žmonėmis lytiniam išnaudojimui Švedijoje“, – pažymėjo komisarė Kajsa Volberg (Kajsa Wahlberg), 22 metus einanti Švedijos Nacionalinės pranešėjos prekybos žmonėmis klausimais pareigas.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!