Patiko? Pasidalinkite!

Eleras(arba LR-as)– tai šiuo metu Lietuvą valdantis akivaizdžiai antikonstitucinis ir antilietuviškas politinis režimas

Daugelį metų Lietuvą valdantis vagių sindikatas nuosekliai ir sistemingai naikina viską, kas lietuviška, baigia sunaikinti pačią lietuvių tautą kaip tokią.

Dabartinė Elero vyriausybė taip giliai niekina ir pažeidinėja Konstituciją bei pagrindines lietuvių teises ir laisves, kad akivaizdžiai nėra tapatintina su pastarojoje aprašyta demokratine Lietuvos Valstybe ir jos teisėta vyriausybe.

Nors dabartiniai valdžios vagys begėdiškai vadina save „Lietuvos Respublika“ ir kaip tokie yra mielai pripažįstami užsienio valstybių, kurių vardan jie kiekviena pasitaikiusia proga aukoja lietuvių tautos ir Lietuvos interesus, savo tautai neabejingi lietuviai negali susitaikyti su savo šalies užgrobimu ir savo tėvynės vardo naudojimu jos tautos naikinimui įteisinti ir pateisinti.

Dabartinė antikonstitucinė ir antilietuviška valdžia nevadintina nei „Lietuvos Respublika“, nei „Lietuvos valstybe“. Tinkamiausia ją vadinti Eleru.

Giedrius Šarkanas


Patiko? Pasidalinkite!