Patiko? Pasidalinkite!

Norint geriau suprasti Izraelio ir Palestinos konfliktą, mums reiktų susipažinti su Izraelio valstybės susikūrimo istorija, o taip pat susipažinti su Jungtinių Tautų statistika, kuri atskleidžia, kiek izraeliečių ir palestiniečių buvo nužudytų bei sužeistų per šį konfliktą nuo 2008 iki 2020 metų. Labai svarbu išmokti iš pateiktos faktinės informacijos pasidaryti savo išvadas.

Jungtinių tautų statistika

https://www.statista.com/chart/16516/israeli-palestinian-casualties-by-in-gaza-and-the-west-bank/

Žemiau pateiktoje Jungtinių Tautų statistikoje teigiama, jog per Izraelio ir Palestinos konfliktą, trukusį nuo 2008 iki 2020, buvo nužudyta 250 žydų ir 5590 palestiniečių. Sužeistų 5 636 žydų ir 104 034 palestiniečių.

Izraelio valstybės susikūrimo istorija

Kaip, kur ir kada buvo sukurta Izraelio valstybė? Ši informacija tikrai nėra užslaptinta. Tą galima sužinoti tiesiog perskaičius “Vikipedijos” straipsnį apačioje:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Izraelis

“Tradiciškai Izraelio istorijos pradžia siejama su bibliniais laikais.

Žydai sparčiai pradėjo emigruoti į Palestiną XIX amžiuje, įkūrė tenai kelis žydiškus miestus (taip pat ir Tel Avivą).

1946 m. pabaigoje, britų bei amerikiečių sudarytos komisijos duomenimis, Palestinoje gyveno 1 269 000 arabų (67,6 %), 608 000 žydų (32,4 %).[19] Dėl imigracijos žydų procentas nuolat augo, į Izraelio teritoriją palestiniečių pabėgėliai sugrįžti neturi teisės.

Jungtinės Tautos 1947 metų lapkritį priėmė rezoliuciją Nr. 181, kuria Palestiną padalino, 55 procentus jos skirdami žydams, o 45 procentus – arabams. Jeruzalę jie paskelbė tarptautiniu miestu, kurio neturėtų valdyti nei Izraelis, nei arabai. Palestinos arabai bei aplinkinės arabų valstybės su šiuo padalijimu nesutiko, nes mažumą gyventojų sudarantys žydai turėjo gauti didesnę dalį teritorijos. 1948 metų gegužės 14 d. Izraelis paskelbė nepriklausomybę. Kitą dieną po to aplinkinės arabų valstybės paskelbė Izraeliui karą, kurį Izraelis laimėjo ir užėmė dalį žemių, pagal JTO padalijimo planą skirtų arabams, o arabų valstybės okupavo Gazos Ruožą (Egiptas) ir Vakarų Krantą (Jordanija).

1967 metais Izraelis apkaltino arabų valstybes – Egiptą, Siriją, Iraką ir Jordaniją planuojant vėl pulti Izraelį ir sudavė prevencinį smūgį, o po to per šešias dienas sutriuškino priešininkų armijas bei privertė arabų valstybes sutikti su JTO pasiūlytomis paliaubomis. Per Šešių dienų karą Izraelis okupavo dvi teritorijas, niekad nepriklausiusias Anglų Palestinos mandatui – Golano aukštumas (priklausiusias Sirijai) ir Sinajaus pusiasalį (priklausiusį Egiptui). Šiame kare Izraelis taip pat užėmė ir rytinę Jeruzalės dalį. Izraelis laiko ją savo teritorijos dalimi, tačiau tarptautinė bendruomenė to nepripažįsta. Vėliau Sinajaus pusiasalis grąžintas Egiptui mainais už Izraelio pripažinimą ir taikos sutartį.

1973 metų Jom Kipuro kare Egiptas ir Sirija netikėtai atakavo Izraelį, tuo metu švenčiantį Jom Kipurą – vieną svarbiausių religinių žydų švenčių. Puolimas pradžioje buvo sėkmingas, tačiau vėliau Izraelio karinės pajėgos buvo sėkmingai mobilizuotos ir atrėmė ataką. Keršydamos už JAV paramą Izraeliui, naftą eksportuojančios arabų valstybės sumažino, o vėliau ir nutraukė naftos tiekimą JAV bei kitoms Izraelį parėmusioms šalims (1973 metų naftos krizė).

Izraelio valstybės vis dar nepripažįsta dalis valstybių (daugiausiai musulmoniškų), lieka neišspręsti okupuotų teritorijų, žydų naujakurių gyvenviečių jose klausimai. Palestinos savivalda kontroliuoja tik dalį Vakarų Kranto, Gazos Ruožas valdomas Hamas judėjimo.”

Klausymai pamąstymui

Kodėl Lietuvoje veikianti žiniasklaida, kuri turėtų būti nešališka, šį konfliktą rodo tik iš vienos pusės (naudoja fragmentinį informavimą)? Kokie tikslai už to slypi? Kam priklauso didžiosios informacijos sklaidos priemonės Lietuvoje? Kas formuoja lietuviams nuomonę?

Edmundas Ščerbina


Patiko? Pasidalinkite!