Patiko? Pasidalinkite!

Elitas ketina visiškai kontroliuoti tai, ką darome, ką kalbame ir ką galvojame. Kai dauguma žmonių galvoja apie „tironiją“, jiems mintyse iškyla puspročiai diktatoriai, kurių galvažudžiai bėgioja gatvėmis, barškindami ginklais ir ant visų loja. Taip nėra, kadangi mūsų elitas siekia savo tikslų visiškai kitais būdais. Jie nori, kad mes manytume, jog pas mus išties egzistuoja laisvė ir kad mes išties patys išsirenkame savo lyderius. Tačiau elitas visada budi galiniame plane, pritaikydami procesams taip vadinamą švelniąją galią ir tuo pat metu veikdami absoliučiai negailestingai.

Jie finansuoja mūsų politikų politines kampanijas, jie valdo praktiškai visas stambias korporacijas, jie kontroliuoja visas masinės informacijos priemones ir jų programos diegiamos per praktiškai visų valstybių švietimo sistemas. Tai, ką daro elitas, yra neteisėta. Jis naudojasi vyriausybėmis ir įstatymais, siekdamas asmeninių tikslų.

Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių elitas mėgsta gausias vyriausybes. Jiems tai kontrolės instrumentas. Kuo didesnė vyriausybė, tuo lengviau stebėti, sekti ir kontroliuoti žmones. Aplink mus palaipsniui statomas kontrolės, totalinio dominavimo tinklas, apie kokį nesvajojo net Orvelas. Ši sistema formuojama visuose lygmenyse ir kasdien ji darosi vis griežtesnė, vis labiau mus ribojanti. Mes galime naiviai manyti, kad kaip ir anksčiau turime tam tikrą laisvę, tačiau jei staiga pradėsime daryti tai, kas sistemai nepatinka – sistema turi visas priemones sugrąžinti mus į narvą. Viskas jau seniai kontroliuojama.

Elito sluoksniuose esama daug žmonių, kurie visiškai nuoširdžiai mano, kad totalinė kontrolė yra aukščiausias gėris žmonijai, nes be stiprios rankos pasaulis pasiners į chaosą. Šie žmonės laiko save apsišvietusiais, dirbančiais kilnų darbą, kai veda žmoniją į „šviesų rytojų“, kurį elitas žmonijai sukūrė. Savaime suprantama, paprastų žmonių teisės ir laisvės pakeliui į tą rytojų turi būti smarkiai apkarpytos, kad galima būtų mus į tą rytojų sėkmingai ir teisingai atvesti. Mes esame kaip galvijų banda, kuriai piemenys parašė taisykles – „mūsų pačių labui“.

Pasaulinio masto genocido ir depopuliacijos planuose – masinis žmonijos nuodijimas ir sterilizacija. Transnacionalinės agrokorporacijos, tokios kaip Monsanto, įtrauktos į šią bendrą schemą. Žemės ūkio produktų gamyba pasaulyje jau seniai monopolizuota ir maistas gali būti labai lengvai sugadintas pridedant mirtinų toksinų. Prie šios schemos prisideda ir GMO gamintojai, kitų neviešų geoinžinerinių projektų autoriai. Prievartinis skiepijimas, virusai… Ir, pagaliau, pasaulinė ekonomikos krizė bei atominis karas, po kurio žmonija “restartuosis” ir pradės viską iš naujo.

versijos.com


Patiko? Pasidalinkite!