Patiko? Pasidalinkite!

Gerą darbštų žmogų galima išnaudot, apgaut, sumenkint, bet ateina laikas jo kantrybės galui. Ar pragyvenimo svertas, kai vienoje pusėje darbininkas, kuriantis pirminį gėrį, auginantis gyvulius, gaminantis baldus, statantis namą gyvena kelis šimtus kartų prasčiau už kitoje sverto pusėje esantį išnaudotoją, kuris pasiima pridėtinę vertę, kuri nusėda jo kišenėse, gausindama jo kapitalą, yra priimtinas šiandien?

Šiandien, kai milžiniškas privatus kapitalas, suneštas darbo bičių, tarnauja planetos privatizavimui kurią vykdo 10 procentų skirtingo rango išrinktųjų. Kas juos išrinko? Ogi mes savo nuolankiu paklusnumu, mes, savo vergišku tylėjimu. Afrika pilna naudingų iškasenų, badauja, tie gyvi vaikštantys griaučiai spaudžia širdį. Žemė visų planeta, jos turtai mūsų visų, prigimtinė teisė, kurią mums davė visatos viešpats, atimama iš mūsų, mūsų pačių tyliu pritarimu. Tai daroma itin elegantiškai, prisidengiant rinkimais, dalyvaudami juose, savo noru tampam neįgaliais, nes atiduodam tautos, žemės likimo valdymą į gobšias savanaudžių apgavikų kuriančių tik savo gerovę, rankas, be teisės sustabdyti atsiimti savo balsą.

Yra ir įmanoma kitokia, socialiai orientuota, pagrįsta asmenine atsakomybe, valstybių ir žemės resursų valdymo forma. Anksčiau ar vėliau būtent ta valdymo forma ir taps vieninteliu žmonijos, valstybių gelbėjimosi įrankiu. Kai visa pridėtinė vertė bus naudojama visuotinės gyvenimo kokybės gerinimui, neribojant kiekvieno individo saviraiškos formų. Šiandien akivaizdu, kad net dirbdami 24 valandas per parą, mes nepasotinsim kapitalizmo drakono.

Atotrūkis vis gilės, vidurinioji klasė ištirps ir galų gale būsim skaitmeninio lagerio tvarkingai numeruotais, maisto davinį gaunančiais darbiniais gyvuliais. Utilizuos visus, neatitinkančius numatyto standarto, tam tikslui jau yra sukurtos ir reklamuojamos savanoriškose eutanazijos kabinos. Galite net pasirinkti sėdint, stovint ar gulint atsisakysite savo gyvybės. Pagal projektą, tokios kabinos bus visose ugdymo įstaigose, dideliuose kolektyvuose. Ką tai reiškia, mąstykit, mąstykit patys.

Karinis konfliktas, vykstantis Ukrainos teritorijoje tai globalaus pasaulio pertvarkymo kraujuotas startas. Kur būsim mes? Bandysim gint kapitalistinę santvarką su vis gilėjančiu nacizmu, ar ieškosim kitų sprendimo būdų vienydamiesi su pasaulio bendraminčiais. Kviečiame sprendimo ieškoti kartu, tarptautiniame geros kaimynystės forume. VADOVAUTI ŽEMEI TURI SĄŽININGI, ATSAKINGI IR DRĄSŪS pasitelkę mokslą jie ras sprendimą tinkamą visiems.


Patiko? Pasidalinkite!