Patiko? Pasidalinkite!

Gediminas Kirkilas baigęs Vilniaus aukštąją partinę mokykla  (Lietuvos SSR aukštąją mokyklą), persidažė ir patapo demokratijos ir ES “vertybių” nešėju.

Ką gi tuomet šiose partinėse mokyklose mokino:

Dėstomieji dalykai: TSKP istorija, marksistinė filosofija, mokslinis ateizmas, politinė ekonomija, mokslinis komunizmas, komunistinio darbininkų judėjimo istorija, SSRS istorija, tarptautiniai santykiai ir užsienio politika. Dar buvo dėstoma literatūra ir menas, tarybinė teisė, politinis-ekonominis pasaulio žemėlapis, planavimas, pramonės ir statybos ekonomika, žemės ūkio ekonominė organizacija, socialinių procesų valdymas, statistika, socialinės ekonomikos valdymas, finansai ir kreditas, mokslo technikos progresas pramonėje ir statyboje, buvo rašomas kursinis darbas.

Ir štai turime “naują” Gediminą Kirkilą

„Švedija ir Lietuva ne tik tuo pačiu metu pradėjo savo kelią į demokratiją, bet ir dabar kelia tuos pačius tikslus, stiprindamos demokratiją ir skatindamos inovacijas. 2018–2022 metais Švedija mini savo demokratijos šimtmetį: 1918–1922 metais ten buvo įvesta universali ir lygi balsavimo teisė. Praėjusiais metais Lietuva taip pat šventė Valstybės atkūrimo ir demokratijos 100-metį. Prieš šimtmetį abiejų valstybių moterys pradėjo dalyvauti politikoje ir demokratiniuose rinkimuose“, – teigia Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, rugsėjo 4 d. dalyvavęs susitikimuose su Švedijos Karalystės Riksdago Pirmininko Andreaso Norleno (Andreas Norlén) vadovaujama delegacija.

„Šiandien abi valstybės remia demokratiją Europos Sąjungos Rytų partnerystės šalyse ir ieško veiksmingų būdų išvengti dešiniojo radikalizmo keliamų iššūkių savo viduje. Lietuva ir Švedija taip pat aktyviai skatina inovacijas finansų technologijose ir gyvybės moksluose. Dvišalį bendradarbiavimą visose šiose srityse neišvengiamai reikia stiprinti, tęsiant ir mūsų istorines tradicijas. Švedija siekia tapti regiono lydere gyvybės moksluose, Lietuva – vienu iš Europos finansinių technologijų centrų. Todėl bendros iniciatyvos gali padėti įgyvendinti šias nacionalines ambicijas“, – įsitikinęs G. Kirkilas.

Švedijos Karalystės Riksdago Pirmininkas A. Norlenas Lietuvoje vieši Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio kvietimu.

Kažin ar Švedija už alaus butelį ir skalbimo miltelius įstojo į Europos sąjungą?

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!