Patiko? Pasidalinkite!

Lapkričio 23 dieną, užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio vizito Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) metu, pasirašyta 600 mln. JAV dolerių vertės sutartis eksporto garantijoms ar tiesioginėms paskoloms su JAV eksporto kreditų agentūra „Export-Import Bank of the United States“.

„Plečiame ekonominius ryšius su strateginiais partneriais ir ieškome įvairių naujų alternatyvų Lietuvos verslui, patiriančiam prieš Lietuvą nukreiptą ne rinkos ekonomikos šalių ekonominį spaudimą. Šis susitarimas suteiks papildomus instrumentus mūsų įmonėms, vykdančioms ekonomines veiklas su partneriais JAV, ypač sprendžiant apyvartinių lėšų trūkumo klausimus per suteiktas banko garantijas, ar vystant bendrus projektus per tiesiogines paskolas“, − sakė užsienio reikalų ministras G. Landsbergis.

Susitarimas atveria galimybę abiejų šalių įmonėms pasinaudoti agentūros teikiamomis vidutinės ir ilgalaikės trukmės garantijomis ar tiesioginėmis paskolomis, kurių suma gali siekti iki 600 mln. JAV dolerių, o taip pat sudarys palankesnes sąlygas JAV aukštos pridėtinės vertėms prekėms, naujoms technologijoms ir paslaugoms patekti į Lietuvą.

Informacija žiniai

JAV yra pagrindinė Lietuvos ekonominė partnerė už Europos Sąjungos ribų, bendroje statistikoje – vienuolikta didžiausia prekybos partnerė. 2020 metais Lietuvos ir JAV prekybos apyvarta siekė 1,74 mlrd. eurų ir kilo 10,41 procentų. 2021 metų pirmojo pusmečio prekyba siekė 1,6 mlrd. eurų (išaugo 140,4 procentų, lyginant su 2020 metų pirmuoju pusmečiu).

Prekių eksportas į JAV praėjusiais metais kilo 14,23 procentų, iki 1,26 mlrd. eurų, bendroje statistikoje JAV yra aštunta Lietuvos eksporto partnerė. Pažymėtina, kad 2020 metais 88 procentus viso Lietuvos eksporto į JAV sudarė lietuviškos kilmės prekės – tai didžiausia eksporto rinka lietuviškoms prekėms už ES ribų. 2021 metų pirmojo pusmečio eksportas – 1,08 mlrd. eurų.

2020 metų pabaigoje JAV investicijos Lietuvoje siekė 320,55 mln. eurų (15-ta didžiausia investuotoja), o 2021 metų pirmo pusmečio pabaigoje – 293 mln. eurų.

URM Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas


Patiko? Pasidalinkite!