Patiko? Pasidalinkite!

Mūsų planetoje, žmones valdė nuo pat jų atsiradimo(užveisimo) Pirmasis valdymo modelis buvo gamtos,metų ciklų valdymo modelis. Po to sekė jėgos valdymo modelis, ir tik po didžiojo žmonių persikraustymo, prasidėjo valdymas pasitelkus apgaule. Dabartiniu metu, planetos žmones valdo kelių kompleksinių modelių pagalba.

Tai prieš globalinis valdymo modelis. Kelių artimiausių metų bėgyje, planetos žmonių valdytojai, pereis į naują globalinę valdymo formą, globalinį valdymą. Nori žmonija ar ne, ji visada bus valdoma.

Klausimas, ar ji tai supras, ar iškreiptai supras, ar priešinsis, ar nesipriešins. Pagal paskutinius stebėjimus, jau visiškai aišku, kad žmonija, nebesupranta, kur yra laisvė, ir kur yra valdymas.

Nebesupranta, kas yra melas, ir kas yra tiesa. Pabandysiu šiame straipsnyje, papasakoti, kaip daug maž įvyks perėjimas į naująją valdymo formą. Globalinis valdymas. Tai valdymo modelis, kai lieka  viena planetarinė valdymo piramidė. Kai nelieka jokios alternatyvos, ir kai visą planetą valdo viena žmonių grupė. Kaip atrodo ši piramidė. Ji jau senai pavaizduota be ne kiekvienoje šventykloje, beveik ant visų valdymo įstaigų. Tai nėra paslaptis tiems, kurie domisi tuo mokslu. Ir tai visiškas tabų tiems kurie nesidomi.

Tai gi. Piramidės viršuje, tikrieji  planetos savininkai, kurie yra nematomi  net aukščiausiai valdymo instancijai. Daugelis nesupras kaip tai į manoma. Ir dabar, planetos savininkai nematomi aukščiausiajai valdymo instancijai. Ir čia nėra jokios mistikos.

Tiesiog mūsų planetos visi veiksmai yra surašyti gyvenimo knygoje. Ją turi tik aukščiausioji valdymo instancija. Joje surašyta, ką reikės atlikti su viskuo kas yra planetoje, kiekvienais metais ir net kiekviena mėnesį. Tai labai sudėtinga knyga. Kad ir patektų ji mums į rankas, jos mes nesugebėtume perskaityti. Joje viskas užrašyta, paveikslėliais heroglifų fone. Paveikslėliai yra tam tikroje lentelėje. Ši lentelė turi koduotę, tai matematinis algoritmas.

Tų algoritmų yra ne vienas. Kaip ir valdytojai, yra suskirstyti grupėmis. Viena grupė atsakinga už ekonomiką, kita už išteklius kita už karybą ir ttt. Tai gi. Kiekviena grupė toje pačioje knygoje žino tik savo algoritmo koduote ir skaito tik savo instrukcijas. Jei jūs galvojote, kad mūsų planetą, valdo žmonių grupinis protas, tai jūs labai naivūs. Tai gi. Pagal piramidę, antroji nuo viršaus yra vyriausioji valdymo instancija. Ji perskaito savo koduotes, ir jau žmogiškuoju raštu perduoda žemesnės instancijos valdytojams. O jie turės padaryti nei daug nei mažai. Jie turės sukonspektuoti, pagal regionus metinį ir net mėnesinį planetos valdymo veiklos planą.

Tada šis planas perduodamas į dar žemesnę valdymo instanciją, tai regionų valdytojams, prezidentams ir karaliams. Savo ruoštu, tie turi savo administracijas, ir perduoda joms , o šios jau vykdo realią padėtį. Kaip žinote, mums matoma administracija taip pat yra trijų lygių. Aukštoji instancija, tai vyriausybė, žemiau seimas, dar žemiau apskrities administracija, dar žemiau rajono merijos administracija, dar žemiau seniūnijos administracija. Ir tik jau paskutinioji tiesiogiai valdo žmoniją. Pavadinimai įvairiose pasaulio regionuose gali skirtis, aš parašiau Lietuvos terminologija, kad jums būtų lengviau suprantama. Tai gi. Kaip matote, globalinis valdymas yra vykdomas nuo pat pradžios. Nuo civilizacijų lopšio.

Turbūt kils klausimas, kodėl tada kalbama apie keliais valdymo formas. Tai daroma todėl, kad valdymo forma yra viena, tačiau įdeologijos yra kelios. Visa ką mes suprantame kaip ribojimus, tėra ideologijos. Nuo religijų iki santvarkų. Nuo mokslo programų iki dogmatikų. Visą ką žino žmonija tėra ideologijos.  Eidami per ideologijas, žmonės pasiekė lygį, kad galima juos paversti biologinėmis mašinomis. Ir dabar jau pasiektas tas lygis.

Nebeliko moralės, nors tai taip pat ideologija, nebeliko užuojautos, nors tai taip pat ideologija. Žmogaus neberiša jokios prigimtinės karminės jungtys. Jis mutavo. Tokio rezultato buvo ir siekiama. Kad būtų suprantamiau, persikelkime į kitą givybės formą, egzistuojančia planetoje. Tai bitės. Ir skruzdės. Tai gyvybės formos, kaip ir žmonija, besinaudojančios daugeliu panašių instrumentų, tokių kaip navigacija, žemėlapiai, statybos brėžiniai ir fizikos žinios, kalba, valdymo forma.   Apie valdymo formą mes ir pakalbėkime. Bitės ir skruzdės pasiekė biorobotų lygį. Bitė darbininkė, jau genetiniame lygije žino, kad ji yra tik darbininkė, ir net nesusimasto, kad gali būti sakykime tranas. Arba motinėlė.

Ko gero apie kitas rūšis ji net nesupranta. Jos supratimo koduotė baigiasi su jos gyvenimu. Ji gimsta tam kad dirbtų. Ji gerbia savo super vaizerį traną, nes jis ją veja dirbti. Ji galvoja, kad netekus trano, ji neišgyventų. Taip pat bitė gimusi kareiviu, visa gyvenima paskiria kautynėms. Ji kaunasi su kitų šeimų bitėmis kariais kurie bando užgrobti jos saugomą šeimą.

Lygiai pagal tokį modelį gyvena ir skrudės. Tačiau grįškime prie žmonių gyvensenos. Indijoje, pilnai viekia kastinė sistema. Tai lygiai toks pat globalinis valdymo būdas kaip ir bičių šeimoje. Indijoje bėdžių šeimoje vaikas, net neisivaiduoja, kad jo kastos žmogus gali tapti darbininku, tiesiog jo sampratoje tokio dalyko nėra.

Jis privalo gyventi šiukšlyne ir misti iš ten randamo maisto. Štai čia ir yra globalinio valdymo modelis. Kai žmogus nebeturi savasties, kai jis tampa biologiniu įrankiu, atlikti vieną ar kitą darbą.  Ar savininkai atlieka valdytojų pareigas. Ne, jie tiesiog gyvena. Tai būtų galima prilyginti bičių motinėlės veiklai, ji tiesiog gyvena be rūpeščių ir dauginasi.

R. Auglys GLOBALINIS VALDYMAS


Patiko? Pasidalinkite!