Patiko? Pasidalinkite!

“Būkime vieningi” redakcija gavo pagalbos šauksmą iš Žemaitijos. Jame teigiama, kad bus masiškai kertami miškai, tam, kad būtų galima įsteigti naujus karinius poligonus, kurių teritorijos gali siekti iki 22 500 ha. ploto!!!

Žemaičiai kviečia pasirašyti po peticija (Pasirašymui peticijos nuorodą spausti čia).

Brangūs Žemaitijos ir Lietuvos žmonės, VIENYKIMĖS !

Greitai visa Lietuva taps vienu dideliu poligonu !
LR Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane (Lietuva 2030m.) numatė galimybes steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje : Akmenės r., Telšių r., Mažeikių r. ir Šiaulių r. teritorijose.

Pasak viceministro E. Misiūno „Geopolitinė situacija mūsų regione išlieka nepakitusi, yra stiprinama mūsų kariuomenė, į pratybas atvyksta NATO sąjungininkai, todėl tinkamam karių rengimui reikalingos papildomos teritorijos treniruotėms“. Mūsų manymu, jau pakanka esamų poligonų Lietuvoje !

Planuose numatomos kelios galimos teritorijos poligono steigimui. Valstybės poreikiams bus nusavinami ūkininkų dirbamų žemių plotai, privačia nuosavybe valdomų miškų plotai, kurie bus ir kertami, gyvenami namai, kurie bus griaunami. Neatmetama galimybė, kad ateityje poligoną gali plėsti.

Mes prieštaraujame tokiam galimam poligono steigimui mūsų krašte ! Todėl mes ginsime savo teises, savo protėvių žemes, atsiminimus, mes norime gyventi savo žemėse, jas dirbti, kurti, auginti vaikus ir čia mirti. Mes norime būti saugūs ir ramūs savo namuose! Mes čia gyvename, čia mūsų namai!

Raginame visus masiškai dalintis šiuo pagalbos prašymu kiek įmanoma plačiau!!!

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!