Patiko? Pasidalinkite!

Pratybas Lietuvoje baigę Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės Sausumos pajėgų 2-osios brigados 69-ojo pulko 2-ojo bataliono kariai grįžta į savo nuolatinę dislokacijos vietą. Juos Lietuvoje keičia nauja JAV karių pamaina – iki gruodžio vidurio į Lietuvą turėtų atvykti naujas sunkusis JAV vienetas – 8-jo kavalerijos pulko 2-asis batalionas, kuris, planuojama, Lietuvoje bus iki kitų metų vasaros vidurio.

Išvykstantys JAV sausumos pajėgų 2-osios brigados 69-ojo pulko 2-ojo bataliono kariai poligone Pabradėje treniravosi nuo rugsėjo pradžios. Per tą laiką jie dalyvavo pratybose su Lietuvos, Rukloje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariais. Į pratybas amerikiečių kariai buvo atsigabenę savo ginkluotę ir karinę techniką – tankus „Abrams“, šarvuočius „Bradley“.

„Lietuvos ir JAV gynybos bendradarbiavimas išlieka itin stiprus ir aktyvus, o JAV batalionų rotacijos Lietuvoje dar kartą patvirtina tvirtą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimą gynybos srityje. Jų, o taip pat ir NATO pajėgų buvimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių saugumą užtikrinančių veiksnių“, – sako laikinai einantis pareigas krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

JAV Sausumos pajėgų karių rotacijos Lietuvoje treniruojasi kaip JAV Sausumos pajėgų operacijos rytinėje Aljanso dalyje „Atlanto ryžtas“ (angl. „Atlantic Resolve“) dalis. Karių Lietuvoje buvimas – tai JAV kolektyvinės gynybos įsipareigojimų NATO sąjungininkams patvirtinimas, užtikrinant saugumą Europoje po agresyvių Rusijos veiksmų Ukrainoje. JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojami ir treniruojasi nuo 2014 m. pavasario.

Pastariausiais metais ypač stiprėja bendradarbiavimas su NATO sąjungininkais, daugėja bendrų pratybų, todėl siekdama užtikrinti atgrasymą ir sąlygas tiek mūsų, tiek sąjungininkų kariams, Lietuva plečia poligonus, gerina infrastruktūrą. Papildomai yra investuojama ir į karinio mobilumo gerinimą – pvz., šį pavasarį pradėta eksploatuoti šalia Pabradės poligono esanti Pažeimenės geležinkelio atšaka, kuri padeda užtikrinti patogesnį į Lietuvą atvykstančių NATO sąjungininkų karinės technikos ir kitos įrangos perdislokavimą. Būtent JAV karia buvo pirmieji, išbandę šią atšaką.

JAV taip pat yra investavusios į Lietuvos kariuomenės poligonų pritaikymą kariuomenės reikmėms. Lietuvos kariuomenės poligonuose Pabradėje, Rukloje, Kazlų Rūdoje už JAV lėšas įrengti keli projektai – taikliųjų šaulių ir snaiperių, lengvųjų pėstininkų ginklų ir sunkiųjų kulkosvaidžių, pėstininkų kovos mašinų šaudyklos, remonto dirbtuvės, kita mokymų ir poligonų infrastruktūra.

KAM inf.


Patiko? Pasidalinkite!