Patiko? Pasidalinkite!

Linas Antanas Linkevičius. 1983–1989 m. Kauno miesto Panemunės rajono komjaunimo sekretorius, LLKJS CK skyriaus vedėjas, dirbo su kūrybiniu jaunimu, jaunimo spauda, paskelbė publikacijų dienraštyje „Komjaunimo tiesa“.

Vienas iš iniciatorių bei ideologų atskiriant Lietuvos komjaunimą nuo VLKJS ir įkuriant savarankišką organizaciją Lietuvos komjaunimą, 1992 m. vasario 9 d. naujai susikūrusios Lietuvos leiboristų jaunimo unijos tarybos pirmininkas. 1990–1992 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentas bei LDDP parlamentinės grupės vyresnysis konsultantas. 1991–1996 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narys.

O dabar, „persidažęs” ir nei kiek nesublogęs, „vaidiną” Lietuvos patriotą, o gal teisingiau būtų sakyti JAV „skaliką”? Vienu žodžiu be Lino žinios Lietuva tikrai nebuvo „išvogta”. Lieka laukti „teisingų” laikų, kada bus pakeltos visos Šleževičiaus aferos ir visos kitos tų laikų „machinacijos”, kuriose Linas Linkevičius tikriausiai ne stebėtojo vaidmenį atliko.

Tarybinės kronikos


Patiko? Pasidalinkite!