Patiko? Pasidalinkite!

Kas yra vidinis sabotuotojas? Tai negatyvi mūsų asmenybės pusė. Jis gudrus ir pavojingas, nes pasirodo tada, kai mažiausiai jo laukiate. Jis gali atkalbėti nuo naujo perspektyvaus darbo ar sugriauti jau pradėtus projektus. Sugebėjimas atpažinti ir suprasti savo sabotuotoją – labai svarbus etapas, darbuojantis su savimi.

Kai tik sugalvojote kažką svarbaus, sabotuotojas išlenda iš širdies užkaborių ir tyliai kužda: „Kam stengtis, kam imtis šio darbo? Viskas beprasmiška“, arba „Tau šito reikia labiau už kitus?“, arba „Tu nepajėgus tapti geresniu, mesk šitą darbą“.

Tokie jūsų asmenybės negatyviosios pusės siunčiami signalai gali sužlugdyti bet kokias pastangas, sunaikinti susidomėjimą bet kokia veikla.

Pavyzdžiui, esate vadybininkas. Jaunas, kupinas jėgų specialistas, siekiate daryti karjerą, realizuoti save. Sukūrėte naują perspektyvią projektą (naujas, originalus pardavimų metodas, techninė naujovė ir t.t.). Tačiau kai tik susiruošiate imtis darbo, vidinis balsas (sabotuotojas) tuojau pat pradeda bauginti, trukdyti, atmuša norą dirbti. Jis jums sako:

 • O ką, jeigu nieko nesigaus?
 • O ką, jei tavęs nepalaikys kolegos ir viršininkai? Jie tave paprasčiausiai išjuoks;
 • Tu pernelyg užimtas kitais reikalais, tu neturi tam laiko;
 • Kiekvienas kvailys pasakys, kad toks projektas neįmanomas;
 • Tu dar per jaunas tokiems projektams, palūkėk, suspėsi;
 • Tu negalėsi įveikti šitiek sunkumų ir kliūčių.

Šie ir kiti panašūs vidinio sabotuotojo žodžiai pajėgūs sunaikinti bet kokį susidomėjimą visais naujais projektais.

Dar vienas mėgstamas jūsų sabotuotojo metodas – atidėliojimas. Jis dažnai pakiša šią idėją, argumentuodamas labai protingai: „Ne dabar, dar suspėsi“, „Nereikia skubėti“, „Būtinai tuo užsiimsiu iki sekančio pirmadienio“ ir pan.

Būkite tikri: kai ateis sekantis pirmadienis, vidinis sabotuotojas suras naujų labai protingų argumentų, kad atidėtumėte reikalus iki sekančio pirmadienio. Argumentuos kuo tik norite: aplinkybėmis, laiko stoka, prastu oru už lango, kad tik pasiektų tikslą.

Kaip gi išvengti negatyvaus vidinio sabotuotojo poveikio? Padėti gali keli pratimai.

Turite kontratakuoti. Visų pirma vidinis sabotuotojas stengiasi sunaikinti pasitikėjimą savimi. Svarbiausia – nesuteikti jam galimybės užvaldyti jūsų siekių. Priešpastatykite jam savus svarius argumentus. Štai galimi kontrargumentai, kuriuos galima panaudoti vidinio sabotuotojo atakai (vidinis sabotuotojas – kontrargumentas):

 • Šito neįmanoma pasiekti – Tačiau visada galima pamėginti. Mes dar pažiūrėsime!
 • Turiu daug kitų reikalų ir įsipareigojimų – Tačiau vieną valandą per dieną tikrai galiu tam skirti!
 • Neskubėk, dar yra laiko – Laikas nelaukia, reikia dirbti, kad nebūtų per vėlu.
 • Reikia įveikti pernelyg daug kliūčių ir sunkumų – Sunkumai tam ir egzistuoja, kad juos įveiktume!

Įtikinti ir užčiaupti vidinį sabotuotoją nėra lengva, juk sabotuotojas – tai ne vien jūsų asmeninis balsas. Tai dar ir kitų žmonių įtakos produktas – tėvų, draugų, aplinkinių, kurie tūkstančius kartų jums kartojo: „Neišsišok, būk kaip visi!“ Psichologai vadina tai vidiniu cenzoriumi. Tačiau su juo galima ir reikia diskutuoti, įtikinėti, daryti viską, kad jūsų antrasis Aš (aktyvusis, veiklusis, tikintis pasisekimu) paimtų viršų.

Kitas metodas įveikti vidinį sabotuotoją – aktyvus emocingas dialogas. Įtikinkite sabotuotoją. Nesileiskite kontroliuojamas. Pateikite kontrargumentus, kurie įveiks jo pasipriešinimą (vidinis sabotuotojas – jūsų tikrasis Aš):

 • Tu per skystas, tau nieko nesigaus – Melas! Man viskas gausis!
 • Tu ir be šito turi pakankamai svarbių reikalų – Tačiau visada galima surasti šiek tiek laiko. Aš ne tinginys ir neteisinsiu savo paties neveiklumo!
 • Ar verta taip stengtis dėl šito reikalo? – Verta, kadangi… (jūsų argumentai)

Konstruktyvios derybos

Pagalvokite apie trokštamą tikslą. Įsivaizduokite, kad jį jau pasiekėte. Dabar pabandykite sugalvoti tai, kas galėtų pakenkti jūsų darbui, sutrukdyti siekti tikslą. Įsivaizduokite sabotuotoją ar tą jėgą, kuri pastūmėjo į sabotažą, priešinasi sumanymui;

Pabūkite sabotuotojo kailyje, pamėginkite pats sutrukdyti įgyvendinti jūsų projektą. Išsiaiškinkite, kokia bus iš to nauda. Kam jums to reikia?

Savo tikrojo Aš akimis įsivaizduokite susitikimą su sabotuotoju ir surenkite su juo konstruktyvias derybas. Apmąstykite, ką jam pasakytumėte. Kokie argumentai galėtų jį įtikinti?

Pasiteisinimų ir atsikalbinėjimų analizė

Užsirašykite visus vidinio sabotuotojo atsikalbinėjimus. Kokie jie? Aš negaliu pasiekti tikslo, kadangi esu pernelyg užimtas? Neturiu pakankamai sugebėjimų? Esu tam pernelyg jaunas/senas? Manęs niekas nepalaikys?

Išanalizuokite šiuos argumentus. Pagalvokite, kodėl į galvą šauna būtent jie? Ar tikrai kliūtys tokios neįveikiamos kaip jas įsivaizduojate? Labai dažnai žmonės griebiasi tokių pasiteisinimų iš baimės rizikuoti ar suklysti, t.y. patirti nesėkmę. Tokiu atveju įsijungia psichologinės gynybos mechanizmai: žmogus stengiasi pasilikti dabartiniame komfortiškame lygmenyje. Nes galimi pralaimėjimai nusmukdys savivertę, sunaikins savigarbą.

Tačiau neklysta tik tas, kuris nieko nedaro. Pataikaudami sabotuotojui, tampame pasyvūs ir pradedame vengti bet kokių pokyčių. Nieko nuostabaus, kad taip nieko ir nepasieksime. Juk mes prisipažįstame pralaimėję net nepradėję kovos.

seimairnamai.eu


Patiko? Pasidalinkite!