Patiko? Pasidalinkite!

Po to kai balandžio 8 d. buvo demontuota Jono Noreikos atminimo lenta, pasipiktinę Jono Noreikos garbintojai balandžio  11 d. susirinkę smerkė lentą sudaužiusį Stanislovą Tomą ir degino žvakutes. Žvakutės bus deginamos iki tol, kol ir vėl būs atstatyta atminimo lenta.

Norintiems šį įvykį vertinti ne pagal fanatizmo apraiškas ir įsitikinimus siūlome atkreipti, bent į du momentus, kad žinotumėte ką šie žmonės garbina.

  1. Jonas Noreika draudė lietuvišką spaudą ir vaidinimus lietuvių kalba (dokumentai)
  2. Jonas Noreika: „kas šią akciją labai gerai praves, gaus Hakenkriauzo vėliavėlę arba Hitlerio nuotraukas“ (dokumentai)
  3. „Mano senelis žudė žydus“, – teigia generolo Jono Noreikos anūkė

Apie Jono Noreikos veiklą 2019.04.10 d. pateikė vertinimą ir TARPTAUTINĖ KOMISIJA NACIŲ IR SOVIETINIO OKUPACINIŲ REŽIMŲ NUSIKALTIMAMS LIETUVOJE ĮVERTINTI.

Šitoje situacijoje kiek įmanoma emocijos turėtų būti padėtos į šoną, nes istoriniai vertinimai pagal “viena bobutė sakė” yra labai pavojingi. Todėl, šioje situacijoje reiktų remtis faktais ir , tik faktais, kurių iš garbintojų pusės yra pasigendama.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!