Patiko? Pasidalinkite!

Kas gali paneigti, kad dėka Seimo nario V. Bukausko Telšiai tapo  ne tik žemaičių, bet ir vaikų tvirkintojų sostine?

2018 m. birželio 26d. Telšių apylinkės teisme  teisėja Judita Staševičienė perskaitė bylos nutartį, pagal kurią atseit,   Virginija Smilgytė  apšmeižė Telšių vyr. prokurorės sūnų Martyną Armalį.

Mus, visuomeninkus, labiausiai nustebino teismo sprendime cituojamas   Utenos ekspertinio  skyriaus ekspertės Nadieždos Mačiūnienė požiūris į kovotojus už teisybę. Charakterizuodama V. Smilgytės elgesį ekspertė pasisakė: “Šiuo metu ji galvoja, kad į nusikalstamą grupuotę yra  įtraukti ir gydytojai. Skambino netgi jai, klausė už kiek surašė ekspertizę.  Ji  nesupranta  kokį įstatymą pažeidžia, visur rašinėja,  ji tampa pakylėta, kad yra kovotoja už teisybę“

Ekspertė, informavusi teismą apie skambutį,   privalėjo prie bylos pateikti pokalbio išklotinę, kurioje būtų matyti iš kokio numerio ir kam buvo skambinta. Jeigu ekspertė savo išsakytus teiginius nepagrindė dokumentais, tai  toks liudijimas vadinasi “viena boba pasakė”.  Manome, kad  reikia turėti didelę fantaziją, jog  galėtum nustatyti, kas kalba  telefonu  maždaug už 50 km. Toks atstumas yra tarp Utenos ir Rokiškio miestų.  Poniai ekspertei ko  gero  per dieną paskambina ne vienas buvusių jos pacientų ir šiaip aktyvių piliečių. Kas gali paneigti, kad jai  skambinęs  galėjo prisistatyti  Virginijos  vardu, ar jai tik nusigirdo. Pati V. Smilgytė teigia, kad skambino tik vieną kartą – paklausti, ar ji pateikė teismui ekspertizės aktą ir kada vyks teismo posėdis. Daugiau jokių skambučių nebuvę.   Kuo tikėti? Virginija ar Nadiežda?  Tikėti turime tik įrodymais, o nesant įrodymų teisme kalbėti yra neetiška, neteisinga, neprofesionalu ir net nusikalstama.

Iš Virginijos Smilgytės pasakojimo supratome, kad ekspertei užteko dviejų susitikimų, kad  priimtų sprendimą, jog ji yra ypatingai pavojinga psichinė ligonė. Pirmas kartas buvo, kai  prievarta   atvežta  į Uteną  susitiko ji su eksperte N. Mačiūniene. Susitikimo  metu Virginija teigė,   jog  negali tylėti, kai vaikai iš globos namų yra prievartaujami,  sužalojama  jų psichika, o po to vežami į Švėkšnos sutrikusios raidos centrą ir slopinami vaistais. Apie  psichotropinių vaistų  naudojimą yra pasisakęs LRT televizijos laidoje  „Dėmesio centre“  vaikų psichologas   L. Slušnys: „Švėkšnos ugdymo centre vaikų problemos ne sprendžiamos, o gesinamos vaistais“.  V. Smilgytė teigia, kad  tą prievartaujamų vaikų schemą gerai pažįstanti, nes teko stebėti kaimynų, trijų   asocialios šeimos berniukų likimą. Jie buvo apgyvendinti vaikų globos namuose. Virginija pasakojo, kad vaikams  perėjus  iš globos namų su   dėdėmis į namus būdavo nugirdoma  motina, ir vykdavo orgijos, o garsūs dejavimai pasiekdavo net kaimynų ausis. Jie kreipdavosi į  policiją, tačiau nesulaukdavo deramos  pagalbos.  Tie vaikai, kurie Telšiuose buvo seksualiai išnaudojami, po kiek laiko dėl pažeistos psichikos buvo vežami  į Švėkšną. Po gydymo jie  būdavo grąžinami į Telšius, tik jau kaip neįgalūs, o tada patekdavo  į nuteisto už vaikų tvirkinimą  rankas, tai yra į Telšių rajono neįgaliųjų draugijos  pirmininko Antano Grigalio globą.

Socialiniai darbuotojai, visa socialinės globos sistema  ne kartą yra susidūrusi su  iškrypėlių bandymais privilioti vaikus ir išnaudoti, kaip seksualinius partnerius.   Vaikų prievartautojai  savo aukomis  renkasi  tokius,  kurie negali apsiginti, kurie yra labiausiai nuskriausti: iš vaikų namų arba iš priklausomybės ligomis sergančių šeimų .   1996 metais į Klaipėdos daugiavaikių šeimų bendrijos būstinę  ėmė lankytis pusamžis vyras. Jis siūlėsi padėti ir tarpininkauti dalijant labdarą,  ją perduoti skurdžiai gyvenantiems.  Po kiek laiko apsilankė socialinė darbuotoja ir  paprašė, kad daugiavaikių bendruomenė neįsileistų to vyro, nes jo  tikslai ir veiksmai yra nedori. Jis turi butą, tačiau jame negyvena, o išsinuomojo kambarį bendrabutyje, kad galėtų  šefuoti šeimą, kuri serga  priklausomybės ligomis ir augina berniukus.  Tokiai šeimai nešė rūbus, maistą, alkoholį. Savo “gerumu” prijaukintas  vaikas nesuvokia, kada jį jau ima  seksualiai išnaudoti.   Socialinės darbuotojos perpratusios  piliečio, kuris  už berniukų tvirkinimą buvo atleistas iš pedagoginio darbo, kontroliuodavo, prižiūrėdavo, perspėdavo būsimų aukų tėvus.  Manome, kad  Lietuvoje  vis dar turime nemažai  seksualinių iškrypėlių, kurie yra sudarę tinklą ir sėkmingai veikia tuose miestuose, kuriuose pedofilai kontroliuoja valdžią, kuriuose jie yra nepersekiojami, kuriuose socialinė sistema leidžia jiems reikštis.

Tikrų šalies piliečių pareiga  yra  aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime, veiksmingai atlikti savo misiją – kurti bendrąjį  gėrį, teisingumą, saugumą.  Valstybės saugumą, prestižą  siekia užtikrinti valstybinės institucijos, o piliečiai prisideda kuo gali.   Prieš keletą metų į  Telšių rajono neįgaliųjų draugijoje vykusį   neeilinį  visuotinį  susirinkimą svečio teisėmis  atvyko  Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis, kuris susirinkusius  neįgaliųjų bendruomenės narius prašė pašalinti iš  pirmininkų Antaną Grigalį.  „Lietuvos ryto“  žurnalistas Ričardas Vitkus 2012-04-18 16:51, atnaujinta 2018-03-20 22:25 rašė, kaip jis  informavo susirinkusius: „ vadovu palikus už berniukų tvirkinimą nuteistą A. Grigalį telšiškių draugija gali būti pašalinta iš Lietuvos neįgaliųjų draugijos“. Kartu atvykusi Lietuvos neįgaliųjų departamento direktorė Genovaitė Paliušienė pasakė: „ Toks jausmas, kad jūs, telšiškiai, gyvenate kitame pasaulyje“ .   Dėka  darbuotojos iš valstybinės institucijos ir atstovo nevyriausybinės organizacijos   už  berniukų tvirkinimą nuteistas Antanas Grigalis nebuvo išrinktas  pirmininku neįgaliųjų organizacijoje.  Socialinį darbą, nesvarbu ar tai vyriausybiniame ar nevyriausybiniame sektoriuose, teisti už vaikų tvirkinimą  jokiu būdu  dirbti negali.

Dideliu  absurdu,  netgi nusikaltimu   vaikams, neįgaliesiems  ir kitoms socialiai jautrioms gyventojų grupėms, jų socialiniai apsaugai  galima pavadinti  Seimo nario Valentino Bukausko ir Darbo partijos  veiklą, kurią  jie įgyvendina Telšiuose.  Jie  Antanui Grigaliui,  teistam   už berniukų tvirkinimą,  tapus Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos prezidentu,   suteikė patalpas panaudos sutartimi ir dar finansavimą.  Naujų patalpų įkurtuvėse 2016m. dalyvavo LR Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Tarybos nariai Laima Jurytė-Zakarauskienė, Algirdas Bacevičius, Jolanta Rupeikienė ir kiti.

Virginija teigia, kad Seimo narys V. Bukauskas toleruodamas ir pritardamas A. Grigalio socialiniam darbui iš tikro skatina   patyčias, betvarkę nepasitikėjimą valstybe.  Kodėl  Seimo narys Valentinas Bukauskas ir jo aplinka savo sprendimais, dalyvavimu patalpų įkurtuvėse  pritarė ir skatino įvairiomis formomis  vykdyti socialinę veiklą teistam už vaikų tvirkinimą  A. Grigaliui?  Kodėl Telšiai  vaikų tvirkintojui   tapo „ramybės uostu“ ?

V. Smilgytė ekspertei teigė, kad į Uteną pateko už tai, kad rašė facebooke   apie labiausiai nuskriaustos gyventojų grupės, beglobių vaikų tvirkinimo schemą Telšiuose. Ekspertė net neišklausiusi  kitų pasakojimų apie    Seimo narį V. Bukauską ir jo aplinkos žmones,  ją išvarė  iš kabineto.

Virginija labai kremtasi, kad ekspertei nespėjo papasakoti apie jos išprievartavimą, pažįstamo  Vidmanto Noviko ir brolio nužudymą. Ji mano, kad  jei ekspertė būtų  išklausiusi iki galo jos pasakojimą, tai  būtų susidariusi kitokią nuomonę ir nenustačiusi jai psichinės ligos.

Antrą kartą ekspertė N. Mačiūnienė bendravo su Virginija, kaip komisijos narė. Pabendravusios 2 ekspertės pusvalandį,  nutarė, kad  Virginijos  susirgimas yra paranoidinis, ypatingai sunkus ir ją reikia gydyti, nes yra atitrūkusi nuo realybės.

Mūsų nuomone, kad ne V. Smilgytė yra atitrūkusi nuo realybės, bet teismo ekspertė, jei jai atrodo normalu ir teisinga, jog  teistas už vaikų tvirkinimą dirba socialinėje sferoje. Tokios teismo ekspertės valstybei daro žalą, nes leidžia nebaudžiamiems likti nedorų sprendimų priėmėjams ir vykdytojams.   Dar didesnė žala daroma, kai  už netinkamų sprendimų viešinimą  yra  siūloma gydyti “psichuškėje”.

Manome, jei pritartume teismo ekspertės N. Mačiūnienės pasisakymui  Telšių teisme, tai  reikėtų guldyti į Rokiškio psichiatrijos ligoninę  nemažą dalį Lietuvos gyventojų, t.y. visus teisybės ieškotojus.

Įvertinę anksčiau pateiktą informaciją, nutarėme viešai kreiptis į Lietuvos teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą  dėl atlikto  ekspertės  N. Mačiūnienės  neišsamaus tyrimo.

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus pirmininkė Virginija Jurgilevičienė

Klaipėdos jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas Virginijus Partaukas

Lietuvos žmogaus gynimo asociacijos  Klaipėdos atstovybės narė Stanislava Urniežienė.


Patiko? Pasidalinkite!