Patiko? Pasidalinkite!

Biurgeris – viduramžių Europos miesto gyventojas, kuris paprastai naudodavosi miestiečių teisėmis.

Mes stebime pirmą tragedijos dalį – europietiško biurgerių pasaulėlio žlugimą. Europa taip įprato gyventi sočiai ir nuobodžiai, taip sukvailėjo ir atbuko nuo pasitenkinimo pačia savimi, kad visos artėjančios permainos jai reiškia neišvengiamą žūtį. O permainas jai atneš pabėgėliai musulmonai.

Islamas ekspansyvus iš prigimties. Jis nepaklūsta, jis pats verčia paklusti. Jis nenori keistis, kad įtiktų kitatikiams, jis pats keičia kitatikius – asimiliuoja juos arba sunaikina.

Ar kas nors susimąstė, kodėl neįmanoma įsivaizduoti krikščionių, kurie laisvai ir be kliūčių melstųsi arabų miestų gatvėse? Ar galima daryti prielaidą, kad tokius krikščionis paprasčiausiai užmėtys akmenimis tikratikiai? O jei neužmuš, tai apšauks, apstumdys ir išvarys? Visiškai įmanoma.

Kodėl gi krikščionims negalima daryti to, ko iš krikščionių reikalauja musulmonai? Kodėl musulmonai krikščioniškoje šalyje nenori elgtis taip, kaip čia priimta? Ir dar daugiau – reikalauja sau ypatingų sąlygų.

Tai ir yra ekspansija

Europos tautos savo ranka pasirašė sau mirties nuosprendį. Ir ne tik sau, bet ateities kartoms.

Europos tautos sugriovė, sukiršino arabų pasaulį, pataikaudami amerikiečių interesams, patikėję pasakomis apie „demokratiją“, kuri taip reikalinga arabų pasauliui. Karai vyko labai smagiai, online režimu, kažkur labai toli nuo namų. Televizoriuje juokingi žmogeliukai, nufilmuoti dronų kameromis, lakstė šen ie ten miniomis, rėkavo kažką nesuprantamo. O paskui tie tolimi pasibjaurėtini žmogeliukai staiga pasirodė ant tylių ir ramių biurgerių namų slenksčio.

Europos idealistai tučtuojau užsirašė į savanorius, kad padėtų nelaimingiesiems. Įstatymų leidėjai tuojau pat priėmė pabėgėlius ginančius įstatymus. Žiniasklaida pradėjo dergti visus, kas tik drįso užduoti klausimus: „O kam jie čia reikalingi?“ ir „Kas bus toliau?“.

Europa pasidavė be kovos

Ką galima padaryti žmogui, kuris nutarė nusižudyti? Įkalbinėti beprasmiška. Stebėti jį, saugoti, globoti – beprasmiška. Jis vis tiek suras būdą nusižudyti.

Daba mūsų akyse žudosi Europa

Ji neprivers pabėgėlių musulmonų laikytis krikščioniško pasaulio taisyklių ir tradicijų. Ji neprivers jų laikytis taisyklių, kurios klostėsi Europoje šimtus metų.

Europa sugrius tuo momentu, kai musulmonai prasiskverbs į valdžios ir įstatymų leidimo struktūras ir pradės keisti Europą savo nuožiūra.

versijos.lt


Patiko? Pasidalinkite!