Patiko? Pasidalinkite!

Nato ir Rusija. Dvi priešingos stovyklos, kurios niekaip negali susikalbėti tarpusavyje. Taigi, Šiaurės Atlanto aljansas, karinė ir politinė struktūra, pavadinimu NATO, įkurtas 1949 m. jungtinėse Amerikos valstijose, su tikslu apginti Europą nuo TSRS įtakos.

Į NATO įeina JAV, Kanada, ir vakarų Europos šalys, bet čia prasideda nelogiški reikalai. Istoriniu mastu, ne per seniausiai  pasibaigė antrasis pasaulinis karas, kuriame TSRS laimėjo prieš nacistinę Vokietiją, ir kuriai JAV padėjo laimėti, tampa priešais.

Kažkas čia ne taip. Ruzveltas, Čerčelis ir De Golis, ką tik buvę sąjungininkai, staiga atsisuka prieš TSRS. Bandome smulkiau išsiaiškinti, kas nutiko. NATO narėmis tuomet tapo JAV ,Kanada, Islandija didžioji Britanija,Prancūzija, Belgija, Nyderlandai, Liuksemburgas, Norvegija, Danija, su fašistais ėjusi Italija, Portugalija.

Štai kuriozas. 1954 metais, TSRS parašo prašymą, dėl įstojimo į NATO aljansą. NATO narės, nesutinka, ir atmeta prašymą. Keista ar ne. TSRS pati prašosi, priimama, bet vakarai atmeta prašymą. Juk jei būtų priėmę, būtų nelikę su kuo kovoti, ir būtų reikėję, išformuoti NATO struktūrą.

Jau dabar aišku, kad NATO nėra skirta kovoti prieš TSRS. Tai kam skirtas tas aljansas?Kokias funkcijas jis atliks pasaulio valdyme.?O dabar įrodymai, kad NATO kaip ir TSRS buvo pasaulinio valdymo jėgos struktūros.

Tai jėgos struktūros, neleisti nei vienai valstybei be jų sutikimo vystytis savarankiškai ir tai galima įrodyti. Negrįšiu į tolimą praeitį. Pažvelkime į dabartines šalis, kuriose NATO ir TSRS atnešė savo kruviną demokratiją.

Pradėkime nuo Libijos. Tai gi Libija. 1969m valdant Gaddafi, Libijoje įvyko perversmas. Libija tapo nepriklausoma nuo didžiosios Britanijos. Iki tol ji buvo tik jos kolonija. Tai gi. Ekonominė padėtis Libijoje ėmė keistis. Kol tapo štai tokia… BVP kiekvienam Libijos gyventojui siekė 14 192 JAV dolerių.

– Valstybė kiekvieną pilietį, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties ir pajamų, per metus dotavo 1000 JAV dolerių suma.

– Bedarbio pašalpa siekė apie 730 JAV dolerių į mėnesį.

– Vidutinė senatvės pensija siekė apie 500 JAV dolerių į mėnesį.

– Perkant naują automobilį pusę jo sumos dengė Valstybė (Kariai gaudavo 65 procentų automobilio kainos dotaciją).

Toliau paminėsiu 10 punktų, kuriuos M. Kadafis pasiekė per 42 metų savo valdymą.

1. Libijoje namai buvo laikomi natūralia žmogaus teise. Jaunavedžiai gauna iš Libijos vyriausybės 64 000 JAV dolerių dovaną būstui pirkti.

– Būsto nuomos nėra. Ją apmoka Libijos vyriausybė.

– Perkant išsimokėtinai automobilį ar būstą kreditus apmoka valstybė.

– Tarpininkavimas prekyboje nekilnojamu turtu buvo uždraustas. Galimi tik tiesioginiai pirkėjo – pardavėjo santykiai.

2. Švietimas ir medicininė pagalba buvo nemokama. Medicinos seselės alga – 1000 JAV dolerių į mėnesį.

– Mokytojo alga – 3000 JAV dolerių per mėnesį .

– Mokslas ir sveikatos apsauga – nemokami.

– Mokslas ir stažuotės užsienyje pilnai apmokamos Libijos vyriausybės.

– Dalis vaistų gyventojams teikiami nemokami. Už vaistų falsifikavimą skiriama mirties bausmė.

– Ypatingai buvo baudžiami tie prekybininkai, kurie bandydavo sukčiauti ar pardavinėti produktus su praėjusiu realizavimo terminu. Tai kontroliuodavo speciali policija.

– Libijos teritorijoje galiojo „sausas įstatymas“.

Dabar visi gerai pagalvokime. Ar tokioje valstybėje gyvendami, mes nekęstume savo vadovo, ar jį garbintume? Manau kad garbintume. Noriu pabrėžti, tiems kurie fanatiškai esate už Rusijos, ar JAV ir vakarų demokratiją. Perskaitykite devynis kartus, kokios gyvenimo sąlygos buvo Libijoje kai ją valdė Gaddafi ir atsakykite sau, savo pramižtomis smegenėlėmis, ar kada nors per visą žmonijos istoriją, tokia ekonominė padėtis buvo jūsų garbinamoje Rusijoje ar JAV, ar kurioje nors vakarų ar rytų valstybėje, kurias kuruoja Rusija arba NATO. Nebuvo.

Todėl, einame prie išvados. NATO ir RF, yra pasaulinio valdymo pagrindas. NATO ir RUSIJA tai dvi gyvatės, kurios valdo pasaulį. Kurios valdo mus, kad nesugalvotume gyventi laisvi ir nepriklausomi. O jei atsitinka taip kad kokia valstybė pasprunka iš jų gniaužtų, ir prasigyvena. Tuojau pat paskelbiama, kad joje yra teroristų, ir ji sunaikinama. Sunaikinama brutaliai, išžudomi ne „teroristai“ o visi civiliai gyventojai, susprogdinami jų gyvenamieji kvartalai. Šalis priverčiama grįžti į parazitų nagus ir gyventi ubagišką gyvenimą, tarnaujant pasauliniams karaliams. Štai tam ir sukurtos dvi pasaulinė jėgos struktūros tai NATO ir RF.

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!