Patiko? Pasidalinkite!

Baltijos laisvės kelias, sausio 13-osios įvykiai, aukos, žūtys. Vardan ko visa tai? Tada atrodė, kad žmonės troško laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Ir man tada būnant vaikui taip atrodė, nes aš taip pat ėjau saugoti Mažeikių pašto nuo okupanto ruso, stovėjau šalau, klausiausi dėdžių pasakojimų, kad tankai jau artėja. Neišsigandau, stovėjau, o mama , net nežinojo, kad aš iš kiemo su kaimynu patraukiau tėvynės saugoti. Grįžęs gavau velnių, bet man tada atrodė, kad aš tuo metu buvau didvyris ir tėvynę saugojau.

Nesigilindamas į tuos įvykius tiesiog noriu apkalbėti vieną momentą, – pačią LAISVĘ.

Iki šiol man neaišku, dėl ko žmonės kovojo, ar, kad išsikovojus laisvę pabėgti iš Lietuvos, ar iškovojus laisvę Lietuvai, ją mylėti, ginti, saugoti ir puoselėti.

Šiandien dienai peršasi nuomonė, kad žmonės tada būrėsi į mitingus, laisvės Baltijos kelią ir prie Seimo, tam, kad gavus laisvę pabėgti iš savo šalies, bet gal aš klystu

Tiesiog bandau sudėlioti faktus be didesnio politikavimo. Kaip dauguma sako ir tiki, kad Lietuva patapo laisva ir nepriklausoma, o tie kas netiki yra baudžiami. Na tarkim Lietuva yra laisva. Lietuvos laisvę atkovojo lietuviai. Atkovoję iš jos pabėgo.

Tai vardan ko kovojo, kad iškovojus laisvę galėtų palikti savo laisvą ir nepriklausomą šalį? Ar tai nėra išdavystė?

Tai gaunasi taip, kad kovota buvo, ne dėl Lietuvos laisvės, o dėl asmeninės naudos ir asmeninės laisvės, kad greičiau išbėgti ten kur daugiau moka?

Daugelis ant manęs pyks, bet tada man (gal būt durnam) paaiškinkite prašau, vardan ko kovojote?

Yra ir dar viena laisvė, tai laisvo elgesio merginos…, bet apie jas visiškai nesinori rašyti, nes tai yra amoralu, bet ši mintis vis prasikiša ir jos atsikratyti neįmanoma.

Daugelis man turbūt sakys, kad netekina vietinė valdžia, atlyginimai, valdžios sprendimai ir sąlygos likti Lietuvoje. Gerai, bet tada nepabūgo Maskvos tankų, ėjo priešais juos tuščiomis rankomis, o dabar išsigando vietos politikų ir pabėgo, paliko likimo valioje. Kodėl dabar nekovojate už savo tėvynę, tautą, gerovę, LIETUVĄ?

Piešiasi toks vaizdas, kai atsikovoji savo žemės gabalą, butą, pilį, namą ir paskui jį palieki, išvykdamas į kitą šalį kur darbdavys labiau moka. Mūsų protėviai taip nesielgė. Jie narsiai gynė savo šalį nuo atėjūnų, ją puoselėjo, saugojo. Kas Lietuviams įskiepijo tokią madą?

Nieko nemoralizuoju ir nepeikiu, bet, tik noriu, kad patys sau užduotumėte tuos pačius klausimus į kuriuos aš atsakymus žinau, bet atėjo tokie laikai, kai apie juos kalbėti tiesiog negaliu, nes turiu vaikų ir labai noriu pamatyti kaip jie užauga…, ir dar, nesinori būti nuvežtam tų, kurie steigė ČŽV kalėjimus į kokį pagriovį vandens „atsigerti“.

Be galo mylintis savo Tėvynę

Vaidas Žemaitis


Patiko? Pasidalinkite!