Patiko? Pasidalinkite!

Klaipėdos rajono savivaldybė atveria horizontus, bet tam, kad horizontai atsivertų, reikia iškirsti miškus. Atverti horizontus parduodant valstybinį mišką sumastę Klaipėdos rajono savivaldybė, skuba neatsilikti nuo šiandieninės mados- kuo skubiau iškirsti Žemaitijos miškus.

Aukcione parduodamas Nenukirstas valstybinis miškas, esantis prie Gargždų, Anielino, Kalniškės piliakalnio, biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia nenukirsto valstybinio miško pardavimą viešame aukcione. Nenukirsto valstybinio miško biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale, Nr.28 ir Nr.29. Abi biržės bus parduotos kartu vienam aukciono laimėtojui. Kertamos medienos likvidinis tūris 522,25 m3. Daugiauhttps://klaipedos-r.lt/go.php/lit/Viesame-aukcione-parduodamas-nenukirstas-valstybinis-miskas.

Kita svarbi informacija dėl nupirkto nenukirsto miško iškirtimo ir medienos išvežimo terminų, medienos gamybos sąlygų ir pan.:

  • Iškirsti augančius medžius ir pašalinti nelikvidinę medieną piliakalnio teritorijoje BŪTINA laikantis nustatytų teisės reikalavimų.
  • Atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus BŪTINA vadovautis projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu (pridedama).

Pagrindiniai reikalavimai:

  • Prieš atliekant miško kirtimą BŪTINA įrengti laikinus kelius, laikinus medinius takus bei sandėliavimo aikšteles. Piliakalnio bei jo komplekso šlaituose griežtai DRAUDŽIAMA važinėti ar kitaip eksploatuoti mechanizuotą techniką, kuri gali bent kiek pažeisti žemės paviršių. Šlaituose leidžiama dirbti tik rankiniu būdu, stambius medžius supjaustyti vietoje.
  • Nukirstus medžius nuo piliakalnio nutraukti gervėmis.
  • Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus, kelmų nerauti.

Atkovoję nepriklausomybę dauguma pabėgo iš Lietuvos, o likusieji ją naikina. Keista tauta tie Lietuviai. Dar 10 metų ir iš Lietuvos liks, tik plyni laukai su atvirais horizontais.

O gal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskis, vykdo savo pusbrolio Ramūno Karbauskio nurodymus ir paliepimus? Atrodo, kad dabartiniai žalieji aplamai nekenčia žalios spalvos ir naikina viską kas gyva ir žalia.

Linas Naujelis


Patiko? Pasidalinkite!