Patiko? Pasidalinkite!

Pakalbėkime apie mūsų dabartinį gyvenimą, apie mūsų rytų Europos gyventojų proto galias ir vakarų Europos. Palyginkime. Vakariečiai galvoja, kad mes turėtume lenktis jiems vien dėl to, kad jie, mus tokius neišmanėlius priėmė į savo valstybių sandraugą.

Pabandykime išsiaiškinti, ar mes turime būti dėkingi vakariečiams, ar jie turėtų nusilenkti mums, kad mūsų merginos jiems dovanoja kur kas labiau išsivysčiusio žmogaus geno fondą

Man teko pabuvoti daugelyje rytų Europos šalių. Po nepriklausomybės, teko pavažinėti ir po keletą vakarų Europos šalių. Taip, technokratiniu lygiu, vartotojiška prekė, vakariečių pažengusi toliau ir ji kokybiškesnė, bet ar patys vakariečiai, nuo to protingesni, ar jų sąmoningumo lygis aukštesnis. Nieko panašaus. Iškart nuvilsiu merginas, kurios leidžiatės apvaisinamos vakariečių.

Jūsų geno fondas, nusmuks panašiai 50% per savo, tokį neapdairumą, jūs prarasite tai ką jūsų protėviai ir tėvai kėlė visa savo egzistavimą šioje planetoje. Vakariečiai puikia žino- Jų geno fondas, iškrypo. Jie degraduoja kaip nacijos. Todėl, jūs jiems išlikimo šaltinis, tačiau, jie to neparodo. Pasaulio valdovai, taip pat suprato, kad didžioji dauguma pasaulio gyventojų, o didžioji dauguma, kuri sudaro vakarų Europą, Ameriką ir Aziją, eina degradacijos link. Jie sudarė tokias sąlygas, kad vėl įvyktų žmonijos persikraustymas ir tuo poveikiu vėl susikryžmintų tautos, kad pakiltų žmogaus EQ.

Valdovai supranta, kad jiems nereikalingi neišsilavinę ir nesumanūs bio-robotai

Grįžkime prie vakarų europiečių. Šių laikų vakarų europietis, neišgyventų, net jei ekonominis ir socialinis lygis, nukristų į 1920 metų rytų Europos lygį. Sakykime- tai technokratiškai atsilikusi tuometinė Lietuva. Tokioje terpėje atsidūręs vakarų europietis, ar Amerikos kontinento žmogus, tiesiog mirtų iš nesugebėjimo išgyventi.

Ko nepasakytumei, apie rytų europietį. Jis ne, tik išgyventų, bet ir kiltų civilizacijos laiptais. Ir jei netrukdytų (kaip dabar trukdo) valstybių klerkai, dešimt kartų greičiau pasiektų dabartinį evoliucijos lygį. Taip, kad nenuleiskite galvų, kai su jumis kalba vakarietis. Jūs esate visa galva aukščiau už juos, už juos kurie nebesupranta, kaip kurti, o supranta tik, kaip naudotis (su instrukcijos pagalba). Ir nesvarbu , kas po šiuo straipsniu komentuos priešingą nuomonę, jis turi pilną teisę, kaip tikras vakarietis.

Ričiardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!