Patiko? Pasidalinkite!

Laisvės frakcija susitiko su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) komanda. Susitikimo metu buvo daromas spaudimas visuomeniniam transliuotojui, siekiant užtikrinti įvairovės ir lyčių lygybės principus kuriamame ir transliuojamame turinyje.

Laisvės frakcijos seniūnės Ievos Pakarklytės inicijuotame susitikime diskutuota apie lygiavertį moterų ir vyrų atstovavimą radijo ir televizijos laidose, naujų ekspertų įtraukimą, komentuojant visuomenėje vykstančius procesus ir įvykius, bei žiniasklaidoje keliamų temų įvairovės užtikrinimą. Susitikime taip pat aptarta lyčių lygybės skatinimo programa „50:50“, prie kurios LRT prisijungė 2019 m.

„Nacionalinis transliuotojas atlieka ypatingą vaidmenį visoje Lietuvoje, todėl jam keliame tikslą atspindėti besikeičiančią visuomenę ir atlikti edukacinę funkciją, taip nustatant aukščiausius žiniasklaidos kokybės standartus. Dėl šios priežasties inicijavome susitikimą su visuomeninio transliuotojo atstovais – siekiame geriau suprasti, kiek ir kokių pastangų dedama, kad eteryje būtų laikomasi įvairovės principų. Mūsų visuomenė greitai keičiasi, todėl neturėtų būti skirtumo tarp to, kokią ją matome gatvėje ir televizijoje“, – sako I. Pakarklytė.

Susitikime dalyvavusi Lietuvos žurnalistikos centro (LŽC) ekspertė Džina Donauskaitė pristatė tyrimo rezultatus, kuriuose atsispindi, kaip lyčių lygybė užtikrinama ekspertų komentaruose žiniasklaidoje. 2020 m. rugpjūčio–spalio mėnesiais atliktas tyrimas parodė, kad moterų eksperčių pasisakymai sudarė tik trečdalį visų ekspertų pasisakymų. O tokiose srityse kaip užsienio ir vidaus politika, ekonomika moterų eksperčių komentarai sudarė vos 24 proc. nuo visų komentarų. Tačiau ekspertė pastebėjo ir teigiamų pokyčių – vis daugiau moterų dalyvauja LŽC organizuojamose mokymuose ekspertams.

„Iš turimų duomenų matome, kad situacija gerėja. Organizuojame mokymus ir ekspertams, ir žurnalistams. Siekiame, kad įvairių sričių ekspertai įgautų ir viešo kalbėjimo bei bendravimo eteryje įgūdžių“, – situaciją komentavo D. Donauskaitė.

Komentuodama tyrimų rezultatus ekspertė atkreipė dėmesį į tai, kad retesni moterų eksperčių pasirodymai žiniasklaidoje siejami su tuo, kad kai kuriose srityse, pavyzdžiui, užsienio politika, nacionalinis saugumas ar sportas, dominuoja vyrai. Taip pat, anot ekspertės, vyrai labiau pasitiki savimi ir dažniau sutinka komentuoti aktualijas, juos neretai rekomenduoja ir kolegės.

„Lyčių lygybės skatinimas ir įvairių visuomenės grupių atstovavimas yra svarbūs Laisvės partijos tikslai, akcentuoti dar rinkiminės kampanijos metu. Tačiau siekiant realaus progreso šiose srityse reikalingas kuo platesnis įvairių visuomenės grupių įsitraukimas. Žiniasklaida, o ypač visuomeninis transliuotojas, turi atspindėti įvairias nuomones ir pozicijas, būti žingsniu priekyje ir parodyti kuo platesnį požiūrių spektrą. Taip pat būtina išvengti seksistinių komentarų, lyties ir profesijų stereotipizavimo. Tikime, kad Lietuvos radijas ir televizija čia gali imtis didesnės lyderystės ir padėti siekti esminių pokyčių“, – apibendrindama diskusiją kalbėjo I. Pakarklytė.

BV inf.


Patiko? Pasidalinkite!