Patiko? Pasidalinkite!

DĖL SEIMO NARIO VALDEMARO VALKIŪNO VIEŠŲ PASISAKYMŲ ĮVERTINIMO
Mes, žemiau pasirašę Seimo nariai, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisija, prašydami įvertinti Seimo nario Valdemaro Valkiūno viešus pasisakymus.

2020 m. lapkričio 17 d. vykusiame viešame rytiniame Seimo posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Laisvės frakcijai priklausančio Seimo nario Vytauto Mitalo kandidatūra į Seimo vicepirmininkus, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pasisakymas skirto laiko metu kalbėjo:

„Gerbiamieji, mano nuomone, ši persona (aut. pastaba – Vytautas Mitalas) priklauso keistai organizacijai. Savo politiką globalistai, LGBT pavadino modernizmu ir ateities vizijomis, kai progresas panaudojamas masinei sąmonei paveikti. Taip mes krentame atgal į primityvizmą, smulkmenėjame, kai žema kultūra – siekiamybė. Ši, mano manymu, persona yra galbūt manipuliacijų auka. Gerbiamieji kolegos, pagal paskutinius tyrimus, LGBT galbūt yra nusikalstama organizacija, Lietuvoje vykdanti veiklą, neatitinkančią mūsų piliečių lūkesčių ir siekių. Todėl mes negalime palaikyti šios organizacijos dalyvių ir rėmėjų. Tai tas pats kaip įsileisti šešką į vištidę.“

2020 m. lapkričio 24 d. vykusiame viešame rytiniame Seimo posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Seimo narės Ingridos Šimonytės kandidatūra į Ministrus pirmininkus, Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pasisakymas skirto laiko metu kalbėjo:

„<…> Gebėti išklausyti kitus sugeba. Irgi nepastebėta, kad gebėtų išklausyti. Greitai, greitai, pabėga, chi chi, cha cha ir tuo baigiasi. Žinote, darbas Seime yra ne lesbių šou ir ne homoseksualų pageidavimų koncerto tenkinimas. Racionalumas, einantis kartu su jautrumu. Jautrumo galbūt ir yra, bet racionalumo irgi nepastebėta, daugiau užslėpto pykčio negu racionalumo. Čia yra kolegų psichologų, žino tą metodiką, yra nekrologo rašymas pačiam sau. Ką ji šiandien parašytų apie save? Skurdus būtų tas nekrologas ir mums nė viena ašara nenubyrėtų. <…>“ 

2020 m. lapkričio 26 d. „InfoTV“ duoto interviu metu Seimo narys Valdemaras Valkiūnas, paklaustas, kam buvo skirti 2020 m. lapkričio 24 d. Seimo posėdyje išsakyti žodžiai (aut. pastaba – aukščiau šiame rašte pacituoti žodžiai), atsakė, jog:

„Taip, taip vadinama Laisvės partija, aš pavadinčiau pederalai, nes yra liberalai, o pederalai yra liberalai, kurie su atspalviu <…>“

Pažymime, jog pagal Lietuvos Respublikos Seimo statuto (toliau – Statutas) 9 straipsnio 3 ir 8 punktus, Seimo narys turi teisę, be kita ko, dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymus, pastabas, pataisas, daryti pareiškimus, sakyti replikas, kalbėti dėl balsavimo motyvų. Nepaisant to, Seimo nariui, kaip valstybės politikui, yra taikomas Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas (toliau – LR VPEK).

Pagal LR VPEK 4 straipsnį, valstybės politikai valstybės politiko politinėje veikloje privalo vadovautis LR VPEK nustatytais principais. Valstybės politikai privalo, be kita ko, laikytis pagarbos žmogui ir valstybei, sąžiningumo, padorumo, pavyzdingumo, atsakomybės principų, reiškiančių, jog valstybės politikas, be kita ko, laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis, pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų, elgiasi deramai pagal einamas pareigas, atsako už savo elgesį viešajame gyvenime (LR VPEK 4 str. 1, 3, 5, 6, 9
punktai).

Pažymime, jog kiekvienas asmuo, įskaitant ir Seimo narį, turi teisę į savo nuomonę. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, jog „nuomonė turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškraipant faktų ir duomenų;
pagrįsta ir objektyvi kritika ginama, jei ji išreiškiama tinkamai – neįžeidžiant asmens, nesiekiant jo žeminti ir menkinti, o turint pozityvų tikslą – išryškinti asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti. Subjektyvūs samprotavimai pripažintini žeminančiais garbę ir orumą (įžeidžiančiais), kai jie nesąžiningi, neturintys objektyvaus faktinio pagrindo, suponuoja neigiamas visuomenės nuostatas dėl asmens, apie kurį reiškiama nuomonė (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-
30/2014).

Atsižvelgiant į tai, nurodome, jog Seimo narys Valdemaras Valkiūnas savo viešais, aukščiau pacituotais pasisakymais, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus valstybės politiko veiklos principus, savo nuomonę reiškė nekorektiškai, žeminančiai ir menkinančiai tiek konkrečių Seimo narių, tiek vienos iš politinių jėgų Seime – Laisvės frakcijos, tiek ir LGBT bendruomenei priklausančių asmenų – Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų, atžvilgiu.

Be kita ko, Seimo nario viešai išsakyti teiginiai taip pat laikytini melagingais. Anot Seimo nario Valdemero Valkiūno, kai kurie Seimo nariai priklauso LGBT organizacijai, kuri yra neva laikytina nusikalstama, teroristinė organizacija.

Pažymėtina, kad tokie Seimo nario išsakyti teiginiai yra visiškai nepagrįsti ir neįrodyti, neturintys jokio objektyvaus faktinio pagrindo. Tokie teiginiai
žemina LGBT bendruomenei priklausančių asmenų garbę ir orumą, didina LGBT asmenų diskriminaciją ir visuomenės nepalankų požiūrį.
Nurodytina, kad kartu aukščiau pacituotais neetiškais ir nepagrįstais pasisakymais Seimo narys Valdemaras Valkiūnas diskredituoja ir menkina ne tik savo asmenį, bet kartu ir visų valstybės politikų, Seimo narių, kuriems taikomi aukščiausi etikos, padorumo, moralės ir geros reputacijos elgesio standartai, vaidmenį valstybės gyvenime.

Remiantis tuo, kas yra yra išdėstyta aukščiau, prašome:
– Įvertinti Seimo nario Valdemaro Valkiūno aukščiau pacituotus viešus pasisakymus Seimo nariui taikomo Lietuvos Respublikos Seimo Statuto bei Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų Seimo nario veiklai taikomų teisės aktų atžvilgiu.

Skundą pasirašė Tomas Vytautas Raskevičius


Patiko? Pasidalinkite!