Patiko? Pasidalinkite!

Mintyse senai turiu idėją, parašyti elektroninę knygą pavadinimu Lietuva tarp kaimynų. Per eilę metų, surinkau labai daug faktų, kad parašyta istorija yra melas. Turiu daug filmuotos ir rašytinės medžiagos, kad pirmas ir antras pasauliniai karai, buvo surežisuoti tam kad apiplėšti žmones ir priversti juos dar greičiau vergauti.

Rinkdamas faktus, sustačiau globalinio valdymo modelį, kurį senai naudoja pasaulio valdantieji. Pagal vykstančius globalinius įvykius, plika akimi matosi globalinio valdymo modelio etapai. Todėl nebus ateityje jokių aljansu jokių auksinių milijardų. Taip kaip valdomas pasaulis, viskas vyksta jau dabar ir pagal ilgalaikį planą.

Dabar ir aš galiu drąsiai teigti. Yra trys žmonijos rūšys. Tai: Avys, vilkai ir piemenys. Savininkai nematomi ir niekas apie juos nežino. Nežino kaip jie atrodo, kur jie yra, ir ar jie žmonės. Planetarinis tikslas labai paprastas.

Avys išsilaikydamos pačios ir išlaikydamos šunis bei piemenis, dirba išteklių išgavimo ir perdirbimo linkme. ištekliai išgabenami nežinia kur. Atliekos paliekamos planetoje, ir jomis kleidžiama naudotis, avims, šunims ir piemenims. Kokioje šio planetarinio plano vietoje stovi Lietuva. Galiu drąsiai teigti, jokioje. Lietuva kaip šalis globaliniu požiūriu nematoma.Tai tiesiog portalas, kuriuo galima naudotis. Globaliniu mastu, susitikimuose politikai nešneka apie šalis tokias kaip Lietuva. Tiesiog jų vadovams duodami nurodymai ir juos privaloma vykdyti. Kokioje vertybių skalėje yra Lietuvos piliečiai globaliniu atžvilgiu. Jokioje. Tai nereikšminga planetos dalis.

Lietuviai kaip darbo jėgos vienetas užima visiškai nematomą dalį, todėl apie Lietuvius net kaip avis, niekas nekalba. Mūsų tame plane tiesiog nėra. Mes tokie nereikšmingi, kad jei visas Pabaltijys staiga išnyktų, pasaulis net nesuprastu. Ir net nepasijaustų globaliniu požiūriu. Visą Lietuvoje vykstančią veiklą, galėtume sulyginti su viena maža pasaulio įmone.

Ta įmonė tokia menka ir nereikšminga, jog ji net neegzistuoja globalinio valdymo planuose. Lietuvos veiklą globaliniuose planuose, galėtume parodyti tokiame pavyzdyje. Sakykime, kad jūs savo valdose turite labai didelę arklių fermą. Sakykime kad jums dirba  viso pasaulio arkliai. Ir kažkur fermos kamputyje, kurio jūs net nepastebite, gardelyje yra koks pusantro milijono arklių.

Palyginkite patys. Ar jums labai aktualu kaip šeriami, prižiūrimi tie keli arkliukai. Kai kasdien į skerdyklą išvežama po milijardą arklių. Tiesiog dabar susimastykite. Tad štai tokia realybė. Daugelis Lietuvos avelių, net negali įsivaizduoti, kad viską ką joms sako, ką joms teigia tėra tik gražūs žodžiai ir populizmas, demagogija, kad jos geriau ir greičiau dirbtų. Pamąstykite ir apie tai.

Ričardas Auglys


Patiko? Pasidalinkite!