Patiko? Pasidalinkite!

Pischoterapeutas Marius Gabrilavičius: Kuriasi nauja politinė jėga – Naujųjų Maksimalistų sąjunga

Psichoterapeuto Mariaus Gabrilavičiaus feisbuko paskyroje M.G.Maksimalietis prieš kelias dienas atsirado tokio turinio skelbimas-žinutė:

„Naujųjų Maksimalistų gretoms augant gimė idėja platinti mūsų vertybes valstybiniu mastu. Kuriasi nauja politinė jėga – Naujųjų Maksimalistų sąjunga (NMS), kuri sieks skleisti sveiką, blaivų gyvenimo būdą, rūpinsis žmonėmis ir jų interesais, atstovaus tradicines šeimos vertybes, skatins žaliosios ekonomikos plėtrą, gamtos, žemės, medžių saugojimą.  Kiekvienas esame atsakingas ne tik už save, bet ir už aplinką, šalį, kurioje gyvename. Kviečiu būti aktyviais savo ir mūsų vaikų ateities kūrėjais ir jungtis į Naujųjų Maksimalistų gretas.  Užpildę žemiau esančią anketą gausite visą informaciją apie partijos steigimą ir planuojamą veiklą.  Kviečiu visus savo draugus, bendraminčius tapti šio unikalaus politinio judėjimo nariu užpildžius šią anketą.
P.S. Kandidatuoti į seimą šiame politiniame darinyje turės galimybę tik visada blaivūs bei išsilavinę – Naujieji Maksimalistai.“

Kalbamės su M.Gabrilavičiumi apie jo naujai kuriamą organizaciją, jos tikslus.

Gerbiamas Mariau, Jūs sėkmingai padedate žmonėms atsikratyti žalingų priklausomybių, o dabar toks netikėtas posūkis į politiką – kuriate partiją. Kam to reikia?

Kol kas nėra tokios politinės partijos, kuri atstovautų visuomeninį interesą ir būtų nepriklausoma nuo leftistinio elito įtakos. Kiek man teko stebėti, net ir juozaitininkai nėra ta jėga. Pats A.Juozaitis, gavęs klausimą, ar reiktų neleisti alkoholio pramonei valdyti žiniasklaidą, atsakė, kad nemato čia problemos. Pasak jo, nesvarbu, ar valdys alkopramonininkai, ar kiti lobistai, vis tiek bus bandoma veikti įgyvendinant tų grupuočių interesus. Bet yra esminis skirtumas: ar atstovaujami interesai tų, kurie verčia žmones žalotis psichotropinėmis medžiagomis, ar atstovaujami interesai tų, kurie neša žmonėms gėrį. Yra lobistai, kurie pelnosi iš žmonių naivumo ir žiniasklaidos pagalba programuoja žmones laisvei degraduoti ir yra tie, kurie pasitelkdami žiniasklaidą skleidžia sveikatingumo idėjas.

Kilo noras iškelti maksimalistus į politinį lygmenį, politinę areną, nes nemačiau politinės jėgos, kuri siektų žmones blaivinti, sveikatinti, gyventi darnoje su gamtos dėsniais. Svarbu saugoti ir mūsų šalies gamtą, miškus, leisti vystytis žaliajai energetikai. Dabar vis dar stabdomi geri projektai, kurių pagalba žmonės galėtų patys generuotis energiją. Tai vyksta su elito, kuris pats nori turėti galias savo rankose, intencija.

Siekdamas šviesti žmones, įkūriau portalą minfo.lt, kuriame gausu šviečiančios, žmonėms tiesą atskleidžiančios informacijos. Dabar atėjo metas skleisti žinią apie besikuriančią partiją, kuri sieks politiniame lygmenyje daryti visuomenei naudingą įtaką. Atėjo metas, kai žmonės gali vienytis ir siekti pokyčių, o ne toliau būti traukinyje, kuriame susirinkę tarpusavyje kovojančios partijos, nematančios, kad traukinys jas veža į prarają. Juk matote, kas vyksta: neatsižvelgiama į gamtos dėsnius, masiškai kertami miškai, medžiai miestuose, skleidžiama LGBT propaganda (tikėtina, kad tokiais būdais siekiama mažinti žmonių populiaciją) ir pan. Daroma daug projektų, kuriais siekiama išsaugoti valdymo galias ir nesistengiama, kad žmonėms būtų gera gyventi mūsų planetoje.

Matau, kad Naujųjų Maksimalistų Sąjunga bus tas traukinys, kurį dar reikia sudėti iš atskirų detalių, pastatyti ant bėgių, kad jis vežtų žmones į harmoniją, gerovę.

Kas jūsų Naujųjų Maksimalistų Sąjungos nariai? Ar planuojate dalyvauti su šia politine jėga artėjančiuose Seimo rinkimuose?

Yra daug žmonių, kuriems esu padėjęs blaivėti ne tik fizine, bet ir dvasine prasme, kuriems padėjau praregėti ir suvokti, ant kokių pamatų stovi pasaulis, kas yra monetarinė sistema. Turiu labai daug pasekėjų ir tikiuosi, kad jie, matydami galimybę gyventi ne tik savo asmeninius gyvenimus (kuriuose būdami blaivūs vis labiau tobulėja, klesti), skirs savo laiką, jėgas ir visuomeninio gėrio kūrimui. Tikiuosi, kad jie jungsis į šią naują politinę jėgą – Naujųjų Maksimalistų Sąjungą. Šiuo metu pradėjau agitacinį procesą, kurį planuoju vykdyti per feisbuką, Maksimalistų grupę, savo paskaitas, individualių ir grupinių pokalbių metu. Svarbu blaivybę pasirinkusiems žmonėms parodyti, kad jie gali turėti svarbią veiklą, kuria gali užsiimti ir tokiu būdu save realizuoti, tobulėti, veikti visuomenės labui. Kviesiu žmones kelti gerovės lygį tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Gal tapsime pirma pasaulyje politine jėga, kurios nariai visada totaliai blaivūs, maksimaliu progresu įgyvendinantys savo užsibrėžtus tikslus. Manau, kad galime tapti sektinu pavyzdžiu ir kitoms šalims.

Kuo Naujieji Maksimalistai skiriasi nuo jau esamų partijų? Kokios Jūsų kertinės vertybės?

Pirmiausia, jie yra Maksimalistai – visada totaliai blaivūs žmonės, siekiantys gyventi sveikai, tobulėjantys, galvojantys ne tik apie save, bet ir apie visą visuomenę. Mums svarbu stiprinti ir saugoti tradicinę šeimą, rūpintis gamtos apsauga, miškų išsaugojimu, sveikatingumo skatinimu.

Ne paslaptis, kad vienas lauke – ne karys. Kokias esamas politines partijas laikote savo galimais koaliciniais partneriais? Gal jau bendraujate su kažkuo šia tema?

Dar anksti apie tai kalbėti, nes partija net nėra įregistruota, reikia daug parengiamųjų darbų atlikti. Gal labiau tiktų kalbėti apie tą, ką galėčiau vadinti ideologiniais bendraminčiais. LVŽS yra vienintelė jėga, kuri pradėjo didelį pokytį, ėmė realiai atstovauti visuomenės interesus. Tačiau dabar vis daugiau žmonių pastebi, kad ši partija ima buksuoti vykdydama savo programinius pažadus. Jaučiasi, kad kažkokiu būdu jiems daromas poveikis, todėl atsirado įstatymų, kurie priimti atsižvelgiant ne į visuomenės, o į atskirų lobistų interesus. Tai kelia nerimą. Labai nesinorėtų, kad ši partija būtų grąžinta į leftizmo pusę. Todėl jau dabar noriu kurti naują jėgą, kuri tikrai būtų atstovaujanti išimtinai visuomeninį interesą ir būtų sąjungininkė arba alternatyva „valstiečiams“. Čia galėtų persikelti tie, kurie norėjo būti su LVŽS, bet negali sutikti, kad nevykdomi jų rinkiminiai pažadai (pavyzdžiui, Mindaugas Puidokas bandė tą klausimą iškelti, sakė, kad nueinama nuo užsibrėžtų tikslų ir net buvo išmestas iš partijos). Gal ir iš kitų partijų atskils žmonės, kurie mato, kad jos nevykdo savo įsipareigojimų, pamina deklaruojamas tradicines vertybes.

Šiuo metu svarbiausia – įkurti partiją, ją užauginti, pritraukti vis daugiau bendraminčių. Gal norės jungtis jau politikoje esantys žmonės. Galbūt ideologiniais bendraminčiais galėtų būti ir A.Juozaičio judėjimo „Lietuva yra čia“ pasekėjai, nes jie taip pat atstovauja visuomeninį interesą, tik ne visi yra gerai įsigilinę ir dažnai nesąmoningai pataikauja neoliberalams. Kartais taip nutinka, kad žmonės nori įgyvendinti gerus siekius, bet darydami tam tikrus veiksmus patys sau kenkia, susikuria kliūtis. Esu sulaukęs rekomendacijų jungtis su jais, tačiau kol kas nematau tokios galimybės, man iki galo tinkamos pasaulėžiūros nepastebiu.

Savo kvietime jungtis į NMS minite, kad su šia politine jėga kandidatuoti į Seimą galės tik visada totaliai blaivūs asmenys. Pakomentuokite, prašau, kodėl keliate tokius reikalavimus ir kodėl tai svarbu?

Naujieji Maksimalistai – visada totaliai blaivūs žmonės, kurie netrikdo savo smegenų veiklos jokia psichoaktyvia medžiaga. Apie šių medžiagų ypatingą žalą detaliai pasakoju savo knygoje Totali blaivybė ar totali kontrolė. Tai labai didelis stabdis visapusiškam žmogaus progresui. Vartodamas smegenis trikdančias medžiagas žmogus griauna tiek savo sveikatą, tiek savo gyvenimą, sėkmę, ateitį. Tokie žmonės yra vedami emocijų, daro daug klaidų, jiems formuojasi daug negatyvių situacijų, žmogui sunku siekti tikslų, jie netenka maksimalaus progreso kuriant.

Į visus savo projektus įtraukiu tik blaivius žmones. Su nedidele komanda pasiekiame labai daug, nes turime mažai trukdžių. Ir NMS tegul bus nedaug narių, tačiau tik tie, kurie yra progresyvūs, nesukuria negatyvių situacijų. Tikiuosi, kad su tokiais nariais padarysime maksimalų proveržį. Žmonės pradės matyti mūsų darbus, pasiekiamus tikslus, kurie bus naudingi visuomenei, o ne leftistiniam lobizmui. Todėl ir yra noras į Seimą atrinkti tiek fiziškai, tiek dvasiškai blaivius narius, kurie savo pavyzdžiu įkvėptų ir visuomenę.

Ar Jūs pats dalyvausite rinkimuose į  Seimą?

Aš pats neplanuoju dalyvauti rinkimuose. Siekiu būti judėjimo vedlys, bet ne Seime. Daugiau galėčiau padėti profesionaliems politikams išlaikyti kryptį, stebėti, kad jie pamažu nenuslystų ten, kur vyrauja leftistų interesai, kad liktų ant visuomeninių interesų bėgių.

Norėčiau būti šio judėjimo saugotoju, galėčiau būti steigėju, pirmininku, bet ne tuo, kuris dirba Seime. Planuoju toliau dirbti savo darbą, šviesti žmones, gydyti juos nuo žalingų priklausomybių. Jaučiu, kad tai yra mano paskirtis.

Kokius tikslus kels ir ką sieks įgyvendinti Jūsų sąjunga, jei jos nariai pateks į Seimą? 

Sąjungos programa dar yra kuriama pasitelkiant atskirų sričių ekspertus. Kol kas galiu tik išvardinti gaires. Tai blaivybė, sveikatingumas, sportas, tradicinių šeimų stiprinimas, žalioji ekonomika, gamtosauga. Sieksime, kad verslininkai galėtų lengviau diegti technologijas, kurios būtų draugiškos gamtai ir  žmonėms sudarytų galimybę patiems generuoti energiją. Patys siūlysime ir palaikysime sveikatinimo projektus (kaip D.Kepenio priimtos Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairės ir pan.). Kuo sveikesni bus žmonės, tuo mažiau sirgs, tuo labiau bus aktyvesni. Tokie žmonės siekia realizuoti savo energetinį potencialą, kuria ir vysto verslus, siekia karjeros. Produktyvūs žmonės yra neįkainojamas valstybės turtas.

Ačiū už pokalbį.

minfo.lt


Patiko? Pasidalinkite!